Groep 2


Groep 2 wordt dit cursusjaar geleid door juffrouw Diana Voordijk op maandag, dinsdag en woensdag om de 14 dagen en juffrouw Lisette Haasnoot op woensdag om de 14 dagen en op donderdag en vrijdag.
De juffen krijgen hulp van de klassenassistentes juffrouw Jeannette Remmerszwaal en juffrouw Inge van Nieuwkoop.
juf Diana Voordijk   juf Lisette Haasnoot  juf Inge van Nieuwkoop

Wanneer er bijzondere zaken zijn dan kunt u die vinden door de klikken op het onderwerp links van dit tekstblokje in het blauwe vlak.