Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad vormt het officiële inspraakorgaan ten aanzien van het gehele schoolgebeuren en bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders en personeel. De bevoegdheden zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Namens het schoolteam hebben zitting:
juffrouw Liesbeth Durieux, juf Diana Voordijk en juf Barbara van der Meij.

Namens de ouders hebben zitting:
Mevr. van Paridon, Mevr. van Egmond en mevr. Heemskerk

Wanner u vragen heeft voor de MR dan kunt u contact opnemen met d.vanderplas@wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl
U kunt via dit e-mail adres ook de notulen opvragen van de vergaderingen.