Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad vormt het officiële inspraakorgaan ten aanzien van het gehele schoolgebeuren en bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders en personeel. De bevoegdheden zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Namens het schoolteam hebben zitting:
juffrouw Petra Wassenaar, juffrouw Marleen Bloemendaal en juffrouw Agnes Hartvelt.

Namens de ouders hebben zitting:
mevr. van Zuijlen, dhr. de Jong en mevr. Kuijpers

Wanner u vragen heeft voor de MR dan kunt u contact opnemen met mevr. Bloemendaal   email:  m.bloemendaal@wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl
U kunt via dit e-mail adres ook de notulen opvragen van de vergaderingen.