Overblijf


Indien nodig is er de mogelijkheid om uw kind(eren) tussen de middag op school te laten overblijven, onder leiding van onze vaste overblijfmoeder, nl tante Marleen van Starkenburg die iedere dag aanwezig is.
Zij zal geholpen worden door tante Karin en tante Francis.
U kunt uw kind(eren) aanmelden door de naam op de lijst van de overblijf te schrijven (de grote kinderen kunnen dit ook zelf). Deze lijst hangt op de deur van de ontmoetingsruimte.
U kunt uw kind(eren) ook op een vaste dag laten overblijven. Dit hoeft u maar één keer duidelijk door te geven. Maar bij verhindering, bijv. door ziekte, dient u dit ook door te geven bij de ziekmelding op school.
De kosten bedragen € 2,50 per keer. Wanneer uw kind(eren) vaker overblijven is het verstandiger om een strippenkaart te kopen. De kosten daarvan bedragen € 20,- en deze is 10 x geldig. Wanneer de kaart vol is wordt deze aan uw kind meegegeven, zodat u weet dat u een nieuwe moet kopen. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de overblijfmoeders.