Schoolreisje en schoolkamp

Tegen het einde van het schooljaar gaan we een dagje uit met de groepen 0 t/m 7. De opzet is om met een zo kort mogelijke reistijd evenementen te vinden, waarbij de kinderen op eigen gelegenheid kunnen 'avonturen ' met daarbij natuurlijk zo min mogelijk risico's. Kortom een dag met veel plezier.
De kosten bedragen + € 10,- voor de groepen 0 en 1, € 24,- voor de groepen 2 tot en met 5 en € 24,- voor de groepen 6 en 7. Groep 8 gaat op kamp in Otterloo van 11 t/m 13 mei. De kosten bedragen € 100,-

Wijze van betalen:
a) contant
b) per bank of giro : u stort het (totale) bedrag op RABObanknummer 35.68.47.101 voor 1 januari 2013 t.n.v. de Kon. Wilhelminaschool o.v.v. het schoolreisje en de naam van uw kind en de groep.