Schoolreisje en schoolkamp

Tegen het einde van het schooljaar gaan we een dagje uit met de groepen 0 t/m 7. De opzet is om met een zo kort mogelijke reistijd evenementen te vinden, waarbij de kinderen op eigen gelegenheid kunnen 'avonturen ' met daarbij natuurlijk zo min mogelijk risico's. Kortom een dag met veel plezier.
De kosten worden per jaar via de maandbrief bekend gemaakt.