Ouderbijdrage


De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei kosten die niet uit de gewone leermiddelen-gelden kunnen worden betaald. Daarbij gaat het met name om uitgaven voor: diverse festiviteiten zoals: sinterklaas, Kerstfeest, eindfeest, etc.
De vrijwillige bijdrage is dit jaar door het bestuur vastgesteld op € 31,00 per jaar voor het eerste kind per gezin, voor 2 kinderen € 48,50, voor drie kinderen € 70,- en voor 4 kinderen € 90,- , maar giften zijn natuurlijk van harte welkom!!.
De ouderbijdragen worden beheerd door de penningmeester van de O.R.

Wijze van betalen:
Op de rapportavonden (de 10 minutengesprekken) van november zijn vertegenwoordigers van de OR aanwezig en kunt u de ouderbijdrage contant betalen. Ook is het mogelijk dit bedrag gedurende dit schooljaar over te maken op bankrekening 35.68.47.101, t.n.v. de ouderraad Wilhelminaschool o.v.v. de naam van uw oudste kind.