De ouderraad

De ouderraad vormt de gekozen vertegenwoordiging van ouders en heeft tot taak de bloei en de belangstelling voor de school te bevorderen.
Elke groep is met 1 ouder vertegenwoordigd binnen deze raad.

De ouderraad vergadert één keer per maand. Bij die vergaderingen zijn tevens aanwezig: iemand van de directie en afwisselend één van de teamleden.
Uitgangspunt van de besprekingen is het voorbereiden van allerlei activiteiten voor de kinderen en het bevorderen van een goede samenwerking tussen leerkrachten, bestuur en ouders.

De ouderbijdrage gaat naar de ouderraad. Met dit geld worden diverse festiviteiten bekostigd, zoals: o.a. de herfstwandeling, Sinterklaas, Kerstfeest, excursies, eindfeest etc.

Kortom een raad met veel activiteiten en hand- en spandiensten.