Gebedsgroep

Elke eerste woensdag van de maand komen enkele ouders bij elkaar om met elkaar te bidden voor de school. Zij doen dat bij één van de ouders thuis. In de maandbrief kunt u lezen waar en wanneer zij bij elkaar komen.
Wilt u nadere infomatie, dan kunt u contact opnemen met mevr. Kleijn.
De data voor dit cursusjaar zijnte vinden op de schoolkalender.
De aanvang is 8.30 uur, adres Kleipettenlaan 290 (071-4034766)

In de hal van de kleuters staat een doos, wanneer u graag wilt dat er ergens voor gebeden wordt, kunt u een briefje in deze doos deponeren.
Sinds kort heeft de gebedsgroep ook een email adres, gebedvoorwilhelminaschool@gmail.com zodat u evt. gebedsonderwerpen ook via dit email adres kunt doorgeven