Visie

Om het eens heel kernachtig te omschrijven waar het op onze school om draait: wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat.

Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol.

Dit alles proberen wij te realiseren vanuit onze christelijke identiteit.
De afgelopen jaren hebben wij veel tijd besteed aan het uitwerken van deze visie op een drietal terreinen nl:
a) de religieuze identiteit
b) de pedagogische identiteit
c) de onderwijskundige identiteit