De religieuze identiteit

Onze school is een Christelijke basisschool.
We leven en werken vanuit ons geloof in God en de bijbel.
Jezus is onze inspiratiebron.

In de bijbel lezen wij dat Jezus zich met liefde, tijd en aandacht inzette voor de medemens.
Zijn leer zegt ons rechtvaardig en verdraagzaam te leven met elkaar, bereid te zijn te vergeven en hoop te houden op een zinvolle toekomst.

Zo bezien is de school er niet alleen voor het goed doorgeven van de leerstof, maar ook voor het voorleven van een verantwoorde positie in de samenleving van morgen, als aanvulling op de opvoeding thuis.
Iedereen die zich thuis voelt bij deze manier van leven en werken is welkom op onze school.