De pedagogische identiteit

Het begeleiden/sturen van het kind tot een creatief mens, die zich kritisch durft en kan opstellen in onze maatschappij met respect voor de ander en zonder een ander tekort te doen. De sfeer op school moet veilig en vertrouwd zijn en kinderen moeten met plezier naar school gaan. Dit is het best realiseerbaar in een klimaat van orde, rust en gezelligheid.

Hoe leert het jonge kind normen en waarden kennen?
Net zoals het een taal leert: door te doen. Op de keper beschouwd leer je waardevol gedrag alleen maar door waardevol te handelen.

Je leert geen moreel besef doordat je verteld wordt wat waarden en normen zijn, laat staan door waarden en normen aan te wijzen (als dat al zou kunnen).