Extra hulp

Tegenwoordig heeft het ministerie voor onderwijs elke school extra formatie gegeven om de groepen in de onderbouw wat te ontlasten en de groepen in de onderbouw te verkleinen. Dit laatste is helaas bij ons op school niet mogelijk, allereerst vanwege het aantal uren dat we gekregen hebben en ten tweede vanwege het ruimtegebrek. Toch proberen wij deze uren zo goed en effectief mogelijk over de groepen te verdelen en in te zetten.
 
Dit betekent dat de groepen 0, 1 en 2 elke ochtend van de week extra hulp krijgen tijdens de ‘werk’lessen. In plaats van één juffrouw is er tijdens deze werklessen een extra juffrouw aanwezig om de leerlingen te begeleiden. Dit is juffrouw Inge van Nieuwkoop.

Elke groep heeft minstens 1x per week klassenverkleining, dit betekent dat er voor een aantal uur een extra leerkracht beschikbaar is. In goed overleg tussen de groepsleerkracht en de extra leerkracht worden deze uren zo effectief mogelijk ingezet.