De onderwijskundige identiteit

Het kind begeleiden/sturen in een continu ontwikkelingsproces rekening houdend met zijn/ haar eigen aanleg en tempo, binnen het klassikale systeem. Dit betekent bij ons op de Wilhelminaschool o.a.:

De kerndoelen voor het onderwijs zijn voor ons vooral richtinggevend, het is niet mogelijk aan alle kerndoelen direct te voldoen. Ook willen wij soms eigen doelen naast de kerndoelen stellen. De kerndoelen zijn verwerkt in de methodes die we gebruiken voor vrijwel alle vakgebieden.

Het onderwijs in de onderbouw is wezenlijk verschillend van het onderwijs in de bovenbouw. Dit geldt niet alleen voor de leerstof, maar ook voor de manier van aanbieden en de manier van organiseren.

Er kan dus op verschillende manieren gewerkt worden in de verschillende bouwen, maar wel is het belangrijk dat er geleidelijke overgangen tussen de groepen plaatsvinden.
In ons onderwijs ligt de nadruk op kennis en vaardigheden (cognitieve ontwikkeling), maar daarbij wordt ook aandacht besteed aan de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
De afgelopen periode hebben wij ook hard gewerkt aan het leren samenwerken nl. coöperatief leren.