Klik hier om het PDF bestand van de maandbrief met plaatjes te downloaden.
 
Agenda september 2017 
4 september  - weekopening OB
                   - informatieavond groep 3, aanvang 19.30 uur
5 september  - schoolfotograaf
                   - informatieavond groep 4, aanvang 19.30 uur
6 september  - gebedsgroep
7 september  - informatieavond groep 5, aanvang 19.30 uur
                   - Inloopspreekuur JGZ 15.00 – 15.30 uur
11 september - weekopening OB
                   - informatieavond groep 6 aanvang 19.30 uur
12 september - praktische verkeersles groep 5 en 6
                    - informatieavond groep 7, aanvang 19.30 uur
13 september - Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
14 september - informatieavond groep 8, aanvang 19.30 uur
18 september - weekopening OB
19 september - praktische verkeersles groep 3 en 4
25 september - weekopening OB, start actie water drinken
26 september - inloopspreekuur JGZ 8.30 – 9.00 uur
28 september - studiemiddag de leerlingen hebben ’s middag geen school
29 september - nieuwe maandbrief
 
In en rond de school
Dat was weer even wennen na de vakantie! Voor veel kinderen weer een spannend moment. Hoe zal het zijn in de nieuwe klas, hoe is de nieuwe meester of juf, wat gaan we allemaal leren dit jaar? Ook voor de leerkrachten weer even wennen. Maar….we hebben er weer zin in, samen gaan we er een prachtig jaar van maken.
 
Natuurlijk was het voor ons allen ook een enorme klap, het overlijden van de moeder van Jan de Mooij uit groep 7. De klas heeft iets voor Jan en zijn vader gemaakt.
 
Het trieste nieuws van juf Lisette hakt er bij ons ook enorm in. Juf Lisette ondergaat momenteel allerlei onderzoeken in het ziekenhuis maar de situatie is erg zorgelijk. Wanneer u haar een kaartje wil sturen, het adres is: Gerberastraat 28,  2223 VX Katwijk
Wij zijn erg blij dat juf Conny van Beelen de taak van juf Lisette in de klas kon overnemen.
 
Juf Petra heeft een nieuwe baan geaccepteerd op een school in Wassenaar. Voor juf Petra een prachtige nieuwe uitdaging, maar wij gaan haar natuurlijk erg missen. De juf heeft een opzegtermijn van 2 maanden. Wij zijn inmiddels al hard bezig om een vervanger te vinden. Zodra we meer weten dan hoort u dit van ons.
 
Ook dit cursusjaar willen we u op de hoogte houden van allerlei zaken op school. Daarom ontvangt u aan het einde van de maand de maandbrief per mail.  De maandbrief is ook altijd te downloaden of te lezen op de website, www.koninginwilhelminaschool.nl

In de verschillende groepen zijn nieuwe leerlingen gestart, wij wensen de kinderen en de ouders veel plezier op onze school. Wij hopen dat iedereen zich snel thuis voelt.

Alle oudste kinderen hebben vorige week weer een schoolkalender mee naar huis gekregen met op de achterkant de schoolgids. We willen alle sponsors  weer hartelijk bedanken, want zonder hun bijdrage is dit niet mogelijk
 
De ouderinformatieavonden van de groepen staan ook weer gepland. Wij vinden het fijn wanneer u uw belangstelling toont en dat wij u op deze wijze goed kunnen informeren. Ook is het een goede gelegenheid om kennis met de “ nieuwe” juf of meester te maken.
 
Volgende week vrijdag krijgt elke leerling een overzicht mee met daarop alle adressen van de klasgenootjes. Bewaart u deze, het is altijd handig wanneer ze bij iemand willen spelen of iets dergelijks….    Staan de gegevens van  uw kind fout vermeld, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven.
 
De kinderen hebben de afgelopen dagen regelmatig folders van bladen, boeken etc. mee naar huis gekregen, deze worden vrijblijvend meegegeven.
 
Op 13 september hebben wij een studiedag over de kanjertraining en op 28 september een studiemiddag over eigenaarschap van het leerproces door kinderen, dit betekent dat  de kinderen zich meer bewust laten worden van hun eigen leerproces..
 
Vanaf dit jaar drinken we op woensdagmorgen in alle klassen water i.p.v. andere drankjes. Dit om iedereen duidelijk te maken dat het drinken van allerlei sapjes erg ongezond is. Op maandag 25 september wordt de actie door Come2sport hier op school ingeluid en ontvangen alle kinderen een drinkflesje. Het hoeft overigens niet beperkt te blijven tot de woensdagmorgen elke dag water drinken is een stuk gezonder…..
  
Wilt u het rapport van uw kind z.s.m. meegeven, ook missen wij nog wat schoolshirts, wilt u even nakijken of er soms nog één in de kast ligt.
 
A.s dinsdag 5 september komt de schoolfotograaf op school, u ontvangt deze week nadere formatie.
 
Met vriendelijke groet,
Albert Heus

Overblijf
Ook dit jaar wordt de overblijf weer geregeld door tante Marleen en tante Karin. Wanneer er meer dan 20 kinderen zijn, wordt er gegeten in 2 groepen, Eerst de groepen 1 t/m 3 en daarna de groepen 4 t/m 8.
 
Gebedsgroep
Elke eerste woensdag van de maand bidden we met een groepje voor de kinderen en ook voor de juffen en meesters van de Kon. Wilhelminaschool. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Vanaf half 9 staat koffie klaar, dit jaar in de Kleipettenlaan 290 (4034766). De eerste bijeenkomst is op woensdag 7 september. Voor vragen kun je terecht bij Tanja Kleijn (moeder van Robin, Thijs en Stef). Of kom gewoon een keer vrijblijvend kijken, tot ziens!
 
Actie voedselbank
Net als vorig jaar, willen we ook dit schooljaar weer met elkaar sparen voor de voedselbank. Wilt u ons helpen? In de gang bij de kleuters staat een doorzichtige bak. Hierin verzamelen we kassabonnen van Hoogvliet en zegels van Ravensbergen op de markt. De leerlingen van groep 6 knippen deze zegels uit en plakken ze op de spaarkaarten. De volle kaarten van Hoogvliet worden samen met de kinderen ingewisseld voor gratis producten en een paar keer per jaar zorgen we met de klas dat de spullen naar de voedselbank worden gebracht. Groep 6 krijgt tijdens een van de bezoeken een rondleiding bij de voedselbank in Rijnsburg.
Op deze manier leren we de kinderen een beetje omzien naar elkaar.
We hopen dat u ons weer net zo goed van zegels wilt voorzien als afgelopen schooljaar.
 
Alvast hartelijk bedankt namens groep 6 en de vrijwilligers van de voedselbank.
 
Actie hartekind
Aanstaande maandag begint de collecte week van stichting hartekind. Mevr. Broeders van Jens (groep 3) en Yinthe (groep 1) lopen hier ook voor. Dit doen zij onder andere voor hun nichtje Annabelle. Annabelle is geboren met een hartafwijking en heeft meerdere operaties ondergaan. Bij Albert Heijn Rijnsburg staat een zuil  waar mensen hun emballage bon in kunnen deponeren. U kunt  uw bonnen ook inleveren op onze school.
Ook vragen we of ieder kind 1 lege statiegeld fles mee wil/kan nemen, zodat we een fantastisch bedrag kunnen op halen voor Hartekind? Onderzoek is namelijk hard nodig! De flessen kunt u de hele volgende week inleveren in de hal.
 
Betalingen
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei kosten die niet uit de gewone leermiddelen gelden kunnen worden betaald. Daarbij gaat het met name om uitgaven voor diverse festiviteiten zoals: sint, kerst, eindfeest, Kinderboekenweek etc.
De vrijwillige bijdrage is dit cursusjaar in de hele vereniging vastgesteld op
          € 32,- voor het eerste kind per gezin
          voor 2 kinderen € 57,50
          voor 3 kinderen € 82,50
          voor 4 kinderen  € 108,- .
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL17RABO035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.
 
Ook het geld voor het schoolreisje of het schoolkamp kunt u al overmaken naar bankrekening NL78 RABO 035.68.47.101  o.v.v. de naam van uw kind en de groep.
De kosten bedragen
groep 1 € 10,-                                     groep 2 t/m 3 € 24,- 
groep 4 en 5  € 24                                groep 6 en 7 € 28    
groep 8 € 105,-.
 
 
Lezen, lezen lezen…..
Op school leren kinderen lezen. Maar kinderen die ook thuis lezen en voorgelezen worden, krijgen er meer plezier in én ze worden leesvaardiger.
 
Wat is leesbevordering?
Bij leesbevordering gaat het om plezier hebben in lezen. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en worden betere lezers dan kinderen die lezen niet leuk vinden en het weinig doen.
De laatste jaren zijn kinderen minder gaan lezen. Dat komt o.a. door de invloed van internet en tv. Een kwart (!) van de kinderen verlaat de basisschool zelfs met een leesachterstand.
Waarom is lezen nodig?
Lezen is niet alleen leuk en ontspannend, kinderen steken er ook wat van op. Lezen stimuleert het taalgevoel van een kind. Hij krijgt er een grotere woordenschat door en waardering voor literatuur en cultuur. En goed kunnen lezen is belangrijk voor het schoolsucces. Teksten worden alleen maar langer en ingewikkelder als je kind straks naar de middelbare school gaat.
Tien tips om thuis een gezonde leescultuur te creëren:
1. Begin vroeg met voorlezen.
2. Laat je kind boeken lezen die hij zelf leuk vindt.
3. Ga samen naar de bibliotheek en kies een leuk boek uit.
4. Abonneer je kind op een leuk tijdschrift.
5. Geef het goede voorbeeld: lees zelf veel.
6. Stal kinderboeken leuk uit in de kamer.
7. Verras je kind eens met een dichtbundel, een strip voor beginnende lezers, een samenleesboek of een informatief boek voor kinderen.
8. Bekijk samen een digitaal prentenboek
9. Kijk naar de verfilming of theatervoorstelling van een kinderboek (Minoes, Matilda, Nijntje de musical).
10. Bied je kind eens een luisterboek aan.

Godsdienst
‘Als ik jou was…’ Een zin die zo begint, eindigt vaak met een advies.
Als ik jou was zou ik het anders doen…
In deze periode lezen we met de kinderen de verhalen over Jakob en Esau. Jakob kijkt naar zijn oudere broer. Als ik jou was, denkt hij, dan zou ik het oudste zijn. Die gedachte laat hem niet meer los. In ruil voor een kop soep neemt hij het eerstgeboorterecht over van Esau. Later neemt Lea, de oudste zus van Rachel, de plaats van haar zusje in en wordt Jakobs vrouw. Zo wordt er voortdurend van rol gewisseld in de verhalen.
Bijbelverhalen nodigen uit om je even te verplaatsen in het leven van een ander. Om te ervaren welke keuzes iemand maakt, om mee te voelen met wat de personen uit de verhalen voelen. Word je daardoor een ander mens? Het verruimt in ieder geval je blik op het leven. Je ervaart dat er meer is dan alleen je eigen perspectief, je eigen overtuigingen en je eigen emoties.
De verhalen over Jakob en Esau zitten vol met thema’s en vragen die ook voor kinderen van nu herkenbaar zijn. Het gaat over jaloezie, over ruzie en bedrog, over angst en verdriet. Maar ook over liefde en vergeving. Jakob ontdekt in de woestijn dat God altijd met hem mee gaat, wat hij ook doet en wat er ook gebeurt. In die ervaring mag iedereen zich verplaatsen die net als Jakob zoekt naar de rol die God in zijn leven kan spelen. Soms gaat dat met vallen en opstaan, maar steeds opnieuw mag je ontdekken hoe God mensen trouw blijft. ‘Als ik jou was zou ik het doen!’

Week 36: 4 t/m 8 september 2017
De geboorte van Jakob en Esau, Genesis 25:19-26
Het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27-34
Esau trouwt met Jehudit, Genesis 26:34-35

Week 37: 11 t/m 15 september 2017
Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29
Esau komt terug, Genesis 27:30-46

Week 38: 18 t/m 22 september 2017
Jakob in Betel, Genesis 28:10-22
Bij de bron, Genesis 29:1-14
Zeven jaar werken voor Rachel, Genesis 29:15-20

Week 39: 25 t/m 29 september 2017
Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24

Hoofdluis
Afgelopen weken zijn alle kinderen weer gecontroleerd, wanneer er “iets” gevonden is , dan is er contact met u opgenomen. De screening op school is om de ouders te ondersteunen in het opsporen, niet als vervanging van de wekelijkse controle. Na een vakantie is de school luis-vrij en daarom is dat het moment om op school te screenen. Helaas  lijkt het dat veel ouders pas in actie komen als ze van school een brief krijgen dat er hoofdluis is geconstateerd. Door dit afwachten wordt de besmetting laat gesignaleerd. De hoofdluis heeft zijn weg al bij velen gevonden. Het is op dat moment een lastig gevecht om met elkaar de hoofdluis te bestrijden. Bij wekelijkse controle door de ouders, wordt de hoofdluis in een vroeg stadium gesignaleerd en kan in veel gezinnen een hoop ellende voorkomen worden. Daarom ons vriendelijke doch dringende verzoek, wilt u a.u.b. elke week uw kinderen onderzoeken…… Het blijft een gezamenlijk proces.
Wilt u op school helpen bij de luizencontrole dan kunt u zich via een mailtje aanmelden.