Klik hier om de maandbrief met plaatjes te downloaden

Maandbrief september 2018

Agenda september 2018 
3 september  - weekopening OB
                      - informatieavond groep 1, aanvang 19.30 uur
4 september  - praktische verkeersles groep 7 en 8
                      - informatieavond groep 2, aanvang 19.30 uur
5 september  - gebedsgroep
                      - informatieavond groep 3, aanvang 19.30 uur
6 september  - startdienst PCBO in de Immanelkerk aanvang 19.00 uur
7 september  - creamiddag BB aanvang 13.45 uur
10 september - informatieavond groep 7 aanvang 19.30 uur
11 september - praktische verkeersles groep 5 en 6
                       - Spreekuur Jeugd en gezinsteam van 8.30 – 9.00 uur
                       - informatieavond groep 5, aanvang 19.30 uur
12 september - Staking Basisonderwijs, alle leerlingen hebben geen school
13 september - informatieavond groep 6, aanvang 19.30 uur
14 september - Creamiddag BB van 13.45 – 14.45 uur
17 september - weekopening OB
                       - informatieavond groep 4, aanvang 19.30 uur
18 september - schoolfotograaf
                       - informatieavond groep 8, aanvang 19.30 uur
21 september - creamiddag BB van 13.45 – 14.45 uur
25 september - praktische verkeerles groep 3 en 4,
27 september - spelletjesmiddag kleuters
28 september - Kunstmenu groep 5 en 6
                       - creamiddag BB van 13.45 – 14.45 uur
                       - nieuwe maandbrief

In en rond de school
Dat was weer even wennen na de vakantie! Voor veel kinderen weer een spannend moment. Hoe zal het zijn in de nieuwe klas, hoe is de nieuwe meester of juf, wat gaan we allemaal leren dit jaar? Ook voor de leerkrachten weer even wennen. Maar….we hebben er weer zin in, samen gaan we er een prachtig jaar van maken.

Deze week zijn we ook gestart met het zgn. continurooster. Het is voor ons ook even kijken hoe e.e.a. loopt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft dan horen we die graag.

Klik op deze link om het voorstelfilmpje te zien…https://youtu.be/iUAoAIMrD5w
 
Ook dit cursusjaar willen we u op de hoogte houden van allerlei zaken op school. Daarom ontvangt u aan het einde van de maand de maandbrief per mail.  De maandbrief is ook altijd te downloaden of te lezen op de website, www.koninginwilhelminaschool.nl

In de verschillende groepen zijn nieuwe leerlingen gestart, wij wensen de kinderen en de ouders veel plezier op onze school. Wij hopen dat iedereen zich snel thuis voelt.
 
Alle oudste kinderen hebben afgelopen dinsdag weer een schoolkalender mee naar huis gekregen met op de achterkant de schoolgids. We willen alle sponsors  weer hartelijk bedanken, want zonder hun bijdrage is dit niet mogelijk.
 
Helaas staan er op de kalender andere bedragen voor het schoolreisje dan in de afgelopen week verzonden brief.
De genoemde bedragen in de afgelopen week verzonden brief zijn de juiste nl:
Groep 0 en 1 € 10,-
Groep 2 en 3 € 25,-
Groep 4 en 5 € 24,-
Groep 6 en 7 € 16,-
Groep 8        € 105,- schoolkamp in Otterloo.
 
De ouderinformatieavonden van de groepen staan ook weer gepland. Wij vinden het fijn wanneer u uw belangstelling toont en dat wij u op deze wijze goed kunnen informeren. Ook is het een goede gelegenheid om kennis met de “ nieuwe” juf of meester te maken.
In verband met de startdienst van PCBO Rijnsburg is de informatieavond voor groep 3 verplaatst naar woensdag 5 september.
 
Ook dit jaar drinken we op woensdagmorgen in alle klassen water i.p.v. andere drankjes. Dit om iedereen duidelijk te maken dat het drinken van allerlei sapjes erg ongezond is. Ook de andere dagen van de week mogen de kinderen natuurlijk water drinken.
  
Wilt u het rapport van uw kind z.s.m. meegeven, ook missen wij nog wat schoolshirts, wilt u even nakijken of er soms nog één in de kast ligt.
 
Op dinsdag 18 september komt de schoolfotograaf op school, u ontvangt een week van te voren nadere formatie.
 
Met vriendelijke groet,
Albert Heus
 
Juf Agnes
Beste kinderen en ouders van de Wilhelminaschool.
Het nieuwe schooljaar is begonnen en dat was wel even wennen op een andere school!
Ik heb heel erg veel zin in deze nieuwe uitdaging.
Ik kijk terug op een mooie tijd op de Wilhelminaschool en wil iedereen bedanken voor alle lieve woorden, cadeautjes, omhelzingen en goede wensen voor in mijn nieuwe baan. Dank jullie wel voor het vertrouwen  de afgelopen 17 jaar om te mogen werken met jullie kostbaarste bezit, jullie kind(eren).Heel veel plezier gewenst in dit nieuwe schooljaar!

Hartelijke groeten voor iedereen,
Agnes Hartvelt
 
Staking!!
Op woensdag 12 september  is er door de bonden opgeroepen tot een staking in de provincies Zuid-Holland en Zeeland.
Ook wij hebben als team besloten hieraan mee te doen, omdat ook wij merken dat de krapte op de arbeidsmarkt enorm toeneemt. Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten vangen wij dit intern op, maar dat betekent dat dit ten koste gaat andere taken en werkzaamheden en collega’s hun eigen werkzaamheden dan in ’s avonds of in het weekend doen. Dat is voor een keertje niet erg, maar op een gegeven moment is de rek er natuurlijk wel uit. We zouden eigenlijk moeten besluiten om elke keer wanneer er geen vervanging is de kinderen maar naar huis te sturen of door te geven dat er die dag geen school is, maar we begrijpen dat voor u helemaal een onwerkbare situatie wordt. Wanneer we alleen naar de Koningin Wilhelminaschool kijken, mogen we onze handen nog dichtknijpen. Wanneer je naar andere plaatsen en scholen kijkt waar verschillende vacatures gewoon niet vervuld kunnen worden is de nood hoog. Er moet echter echt iets gebeuren, omdat de tekorten de komende jaren enorm gaan toenemen vanwege de uitstroom van goede leerkrachten en omdat de komende jaren veel leerkrachten met pensioen gaan. Vandaar helaas dit signaal …..
 
Albert Heus

Crea bovenbouw
Het komende cursusjaar gaan we in de bovenbouw weer werken in kleine groepjes op de zgn. crea- middagen. Fijn dat voldoende ouders zich opgegeven hebben. Begin volgende week ontvangt u alle informatie!
Dit betekent dat op vrijdagmiddag in de bovenbouw de groepen het laatste uur (13.45 – 14.45 uur) ingedeeld worden in kleinere groepen. Elk groepje van ongeveer 10 leerlingen gaat gedurende 2 weken een creatieve activiteit uitvoeren, die in een grote groep moeilijk of niet realiseerbaar is.
Wij hebben voor een activiteit tijdschriften nodig, wanneer u deze nog heeft graag meegeven naar school
 
Parro
Bij deze maandbrief zit een brief over Parro, wilt u deze brief goed lezen. Begin volgende week krijgt u via de juf of meester een uitnodiging om u aan te melden.
 
Gebedsgroep
Elke eerste woensdag van de maand bidden we met een groepje voor de kinderen en ook voor de juffen en meesters van de Kon. Wilhelminaschool. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Vanaf half 9 staat koffie klaar, dit jaar in de Kleipettenlaan 290 (4034766). De eerste bijeenkomst is op woensdag 5 september. Voor vragen kun je terecht bij Tanja Kleijn (moeder van Thijs en Stef). Of kom gewoon een keer vrijblijvend kijken, tot ziens!
 
Startdienst
 
Startdienst PCBO : Welkom!
 
Wanneer?      Donderdag 6 september 2018
 
Waar?          Immanuëlkerk Rijnsburg
 
Hoe laat?      19.00 uur (deur open 18.40 uur)
 
Voor wie?      Alle leerlingen van de PCBO scholen in Rijnsburg
 
Met wie?       Met kinderkoor ZEP (zingen en plezier) uit Rijnsburg
 
Wat?            We gaan samen veel zingen!
 
Collecte?       Bij de uitgang.

De deurcollecte is deze keer bestemd voor Johan en Astrid Klaasse, die dit schooljaar vanuit de Protestantse Kerk te Rijnsburg uitgezonden worden naar Colombia, Medellín. Samen met hun 4 kinderen, nu nog leerlingen op één van de basisscholen van PCBO, gaan zij zich inzetten voor de Iglesia Presbiteriana, ongeveer vergelijkbaar met de Protestantse Kerk in Nederland. Meer informatie:  www.gzb.nl/kerkincolombia

Actie voedselbank
Net als vorig jaar, willen we ook dit schooljaar weer met elkaar sparen voor de voedselbank. Wilt u ons helpen? In de gang bij de kleuters staat een doorzichtige bak. Hierin verzamelen we kassabonnen van Hoogvliet en zegels van Ravensbergen op de markt. De leerlingen van groep 6 knippen deze zegels uit en plakken ze op de spaarkaarten. De volle kaarten van Hoogvliet worden samen met de kinderen ingewisseld voor gratis producten en een paar keer per jaar zorgen we met de klas dat de spullen naar de voedselbank worden gebracht.
Groep 6 krijgt tijdens een van de bezoeken een rondleiding bij de voedselbank in Rijnsburg.
Op deze manier leren we de kinderen een beetje omzien naar elkaar.
We hopen dat u ons weer net zo goed van zegels wilt voorzien als afgelopen schooljaar.
Alvast hartelijk bedankt namens groep 6 en de vrijwilligers van de voedselbank.
 
Betalingen
 
Hierbij een overzicht van de financiële zaken betreffende uw kinderen op onze school.
Het gaat hierbij om de vrijwillige ouderbijdrage, het schoolreisje of schoolkamp en de betaling voor het continurooster.
 
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei kosten die niet uit de gewone leermiddelen-gelden kunnen worden betaald. Daarbij gaat het met name om uitgaven voor diverse festiviteiten zoals: sinterklaas, Kerstfeest, eindfeest, etc.
De vrijwillige bijdrage is dit jaar door het bestuur vastgesteld op:
 € 32,00 per jaar voor het eerste kind per gezin,
voor 2 kinderen € 57,50,
voor drie kinderen € 82,50
voor 4 kinderen € 108,- , maar giften zijn natuurlijk van harte welkom!!.
De ouderbijdragen worden beheerd door de penningmeester van de O.R.
 
Schoolreisje en schoolkamp
Tegen het einde van het schooljaar gaan we een dagje uit met de groepen 0 t/m 7. De opzet is om met een zo kort mogelijke reistijd evenementen te vinden, waarbij de leerlingen op eigen gelegenheid kunnen 'avonturen' met daarbij natuurlijk zo min mogelijk risico's. Kortom een dag met veel plezier.
De kosten bedragen waarschijnlijk:
Groep 0 en 1 € 10,-
Groep 2 en 3 € 25,-
Groep 4 en 5 € 24,-
Groep 6 en 7 € 16,- 
Groep 8        € 105,- schoolkamp in Otterloo

Betaling continurooster
Het komende jaar werken wij met een zgn. continurooster, dit betekent dat de kinderen op school blijven om te eten. Om de collega’s tussen de middag ook de gelegenheid te geven om te eten wordt er tijdens het buitenspelen gebruik gemaakt van pedagogisch medewerkers van de Speelbrug. Deze worden betaald van deze bijdrage.
De kosten bedragen € 50, per jaar per kind.
 
Al deze kosten kunt u overmaken per bank.
U stort het (totale) bedrag op RABObanknummer NL78 RABO 0356 8471 01 t.n.v. de  Koningin Wilhelminaschool o.v.v. de naam van uw oudste kind en de groep.
Voor alle drie de financiële zaken gebruiken wij hetzelfde nummer, dus wilt u goed aangeven waar het geld voor bestemd is!
 
Godsdienst
Wanneer ben je een held? Over welke eigenschappen moet je beschikken, wat moet je doen en wat moet je zeggen? In deze periode lezen we verhalen over Mozes. Hij is in zekere zin ‘de held van Israël’. Hij gaat naar de farao om te zeggen dat hij zijn slaven moet laten gaan en leidt het volk door de woestijn naar het beloofde land. Maar wat voor held is hij? Om te beginnen is hij een held die eerst zelf gered moet worden. Zijn moeder legt hem in een mandje tussen het riet, waar de dochter van de farao hem vindt. Hij is een held die moet vluchten omdat hij iets stoms doet. Een held die niet durft, als God hem vraagt om naar de farao te gaan. Een held die twijfelt aan zichzelf en God steeds weer om hulp vraagt. Daarmee laat hij zien hoe je in Gods ogen held kunt zijn: door kwetsbaar en afhankelijk te durven zijn, en door je verbonden te voelen met andere mensen en met God.
Kinderen kunnen vandaag ook een held zijn. Niet door alles perfect te doen en nooit fouten te maken, niet door het gevoel te hebben dat ze alles kunnen. Maar wel door te weten dat ze gewaardeerd en gedragen worden. Dat je best eens aan jezelf mag twijfelen, en dat je dan toch mag proberen – want van je fouten leer je het meest.
Als wij kinderen als ‘helden’ zien, hoeven we niet te zeggen dat alles wat ze doen geweldig is. (Zulke helden kent de bijbel ook, maar daar loopt het meestal minder goed mee af.) Misschien kunnen de verhalen van deze periode een oproep zijn om kinderen ook te zien in hun geploeter en hun kleine mislukkingen. Mozes en de Israëlieten waren ook niet meteen in het beloofde land, daar deden ze veertig jaar over. Soms helpt het als we kinderen even bij de hand nemen en naast ze gaan staan, zoals Aäron dat deed bij Mozes. Dan kunnen ze weer verder op de weg van de ware held.

Week 36: 3 t/m 7 september 2018
Slaven in Egypte, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10
Mozes gaat weg, Exodus 2:11-15

Week 37: 10 t/m 14 september 2018
Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14
Mozes wil niet, Exodus 3:15 - 4:17
Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31

Week 38: 17 t/m 21 september 2018
Naar de farao, Exodus 5:1-11
De plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

Week 39: 24 t/m 28 september 2018
De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31
Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18
Het bittere water, Exodus 15:22-26

Hoofdluis
Regelmatig worden alle kinderen op onze school gecontroleerd, wanneer er “iets” gevonden wordt , dan wordt er contact met u opgenomen. De screening op school is om de ouders te ondersteunen in het opsporen, niet als vervanging van de wekelijkse controle. Na een vakantie is de school luis-vrij en daarom is dat het moment om op school te screenen. Helaas  lijkt het dat veel ouders pas in actie komen als ze van school een brief krijgen dat er hoofdluis is geconstateerd. Door dit afwachten wordt de besmetting laat gesignaleerd. De hoofdluis heeft zijn weg al bij velen gevonden. Het is op dat moment een lastig gevecht om met elkaar de hoofdluis te bestrijden. Bij wekelijkse controle door de ouders, wordt de hoofdluis in een vroeg stadium gesignaleerd en kan in veel gezinnen een hoop ellende voorkomen worden. Daarom ons vriendelijke doch dringende verzoek, wilt u a.u.b. elke week uw kinderen onderzoeken…… Het blijft een gezamenlijk proces.
Wilt u op school helpen bij de luizencontrole dan kunt u zich via een mailtje aanmelden.