Klik hier om het PDF van de maandbrief + plaatjes te downloaden.

Agenda oktober 2017
2 oktober      - weekopening onderbouw
                     - opening Kinderboekenweek
4 oktober      - bijeenkomst gebedsgroep, aanvang 8.30 uur,  adres:  Kleipettenlaan 290
5 oktober      - i.v.m. de staking, is er geen school!
9 oktober      - weekopening onderbouw
12 oktober    - inloopspreekuur JGZ van 15.00 - 15.30 uur
13 oktober    - afsluiting Kinderboekenweek Vossenjacht
                   - de bovenbouw heeft continurooster tot 14.30 uur
                   - 16 t/m 20 oktober - herfstvakantie
23 oktober    - Ouderraadsvergadering
24 oktober    - Kunstmenu voorstelling groep 6
25 oktober    - kunstmenu voorstelling groep 5
26 oktober    - spelletjesmiddag kleuters
27 oktober    - nieuwe maandbrief
30 oktober    - weekopening onderbouw           
                     - ledenvergadering PCBO 19.30 uur op de Julianaschool

In en rond de school
De situatie van Juf Lisette is erg zorgelijk. Momenteel is zij met chemokuren in Amsterdam gestart. Kaarten en lieve tekeningen doen haar erg goed.
Het adres van de juf is Gerberastraat 28, 2223 VX Katwijk.
 
De afgelopen weken hebben wij de ouderinformatieavonden gehouden in de verschillende groepen. Deze avonden zijn goed bezocht. Wij willen u van harte bedanken voor uw belangstelling en u weet het….. heeft u nog vragen, kom even langs.
 
De afgelopen week zijn de schoolfoto’s uitgedeeld u kunt bestellen via de site.
 
Ook wij hebben besloten om mee te doen aan de landelijke staking op donderdag 5 oktober. Dit betekent dat er die dag geen school is. Wij maken ons grote zorgen over de ontwikkelingen in het onderwijs. Vooral het gegeven dat er steeds minder leerkrachten te vinden zijn en dat het lerarenkorps enorm vergrijsd is een groot probleem. Straks zijn er onvoldoende goed gekwalificeerde leerkrachten om de kinderen les te geven.
 
Vorig jaar hebben alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 een schrijven meegekregen waarin staat hoe u een account kunt maken voor uw kind voor AMBRA soft.
Hiermee kunnen alle kinderen allerlei leuke spelletjes doen op de computer met stof die ze net op school gehad hebben, kortom het sluit mooi en goed aan bij de dingen die de kinderen op school leren.
We hebben gezien dat al veel ouders dit gedaan hebben.  http://www.ambrasoft.nl/
Wanneer u een account heeft kunnen de leerlingen daar “gewoon” gebruik van blijven maken.
Wanneer u het wachtwoord kwijt bent, dan kunt u via uw account via “wachtwoord vergeten” een nieuw wachtwoord aanvragen. Alle kinderen die nog niet ingelogd zijn krijgen van ons de komende week een nieuwe brief mee met het vriendelijke verzoek je aan te melden.  Wanneer het onverhoopt niet lukt neem dan contact met ons op. Op de i-Pad werkt het programma  alleen voor rekenen, voor taal zijn ze bezig, zodra dit gerealiseerd is, dan hoort u dit van ons.

Ook hebben alle kinderen een folder meegekregen van SQULA. Dit is een goed computer programma waarop de kinderen allerlei oefenstof en verdiepingsstof kunnen vinden gemaakt door CITO. Het programma Squla is echter niet gratis!!!
 
Natuurlijk mag uw kind trakteren op zijn of haar verjaardag, wilt u er wel op letten dat er een eenvoudige, liefst gezonde traktatie uitgedeeld wordt.
 
Juf Petra
De opbrengst voor Sint Maarten is overweldigend, bij het afscheid van juf Petra zullen wij het exacte bedrag bekend maken.  Ook de komende weken tot de herfstvakantie is het geld bestemd voor Sint Maarten.
 
Vacature juf Petra
De afgelopen weken hebben wij hard gezocht naar vervangers voor juf Petra. Allereerst natuurlijk de vervanging van groep 8. Wij zijn heel blij dat wij er in geslaagd zijn om een “nieuwe” meester aan te trekken voor groep 8 nl. meester Chris Hofman. Hij zal 4 dagen voor groep 8 staan, dan meester Albert Heus voor de groep.  Meester Chris start op onze school op donderdag 2 november. De periode na de herfstvakantie staat meester Albert Heus voor groep 8.
 
Ook gaf juf Petra Spaanse les aan sommige kinderen van groep 5 t/m 8. Deze lessen worden overgenomen door juf Gemma Pescosa Cabrera, zij is van oorsprong Spaanse en woont al 20 jaar in Nederland. Zij zal op vrijdagmorgen Spaans komen geven.

Medezeggenschapsraad.
Namens de ouders is mevr. Willyjanne Heemskerk de MR komen versterken.
Binnen de MR is afgesproken dat we (zoals beloofd en afgesproken) weer een schooltijden onderzoek gaan houden. Er is een werkgroep samen gesteld die een voorstel gaat maken,  er komt een keuze tussen  de huidige tijden of een uitgewerkt voorstel voor een continurooster, zodat u als ouder weet waar u voor kiest.
 
Overblijf
Dagelijks zijn er veel kinderen die gebruik maken van de overblijf. Deze worden opgevangen door tante Marleen en tante Karin. Zo nu en dan komt het voor dat één van de twee verhinderd is, daarom zijn we op zoek naar een vader of een moeder die ons dan tegen vergoeding kan helpen.
Wanneer u hier interesse voor heeft dan kunt u contact opnemen met meester Albert Heus. a.heus@wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl
We horen graag van u!!!
 
Godsdienst 
Week 40: 2 t/m 6 oktober 2017
Jakob wil weg, Genesis 30:25-36
Takken in het water, Genesis 30:37-43
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24

Week 41: 9 t/m 13 oktober 2017
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22
Week 42/43: 16 t/m 27 oktober 2017

Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11
Rachel sterft en Benjamin wordt geboren, Genesis 35:16-29
Week 44: 30 oktober t/m 3 november 2017

De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6

Sociale vaardigheidstraining
In samenwerking met de gemeente Katwijk organiseert Onderwijs Advies een groepstraining Lichte sociaal emotionele problematiek. Deze worden tegen een kleine vergoeding aangeboden en/of in bepaalde gevallen vergoed door de zorgverzekeraar.
Bij voldoende deelname start er na de herfstvakantie een nieuwe groep voor behandeling van;
- faalangstreductie
- vergroten sociale vaardigheden, jonge kinderen (gr. 5,6)
- vergroten sociale vaardigheden, oudere kinderen (gr. 7,8)
- versterking weerbaarheid
U kunt uw kind voor 10 oktober aanmelden via school of rechtstreeks Onderwijs Advies benaderen voor informatie en/of aanmelden; m.buiting@onderwijsadvies.nl of (0252-504606

Kinderboekenweek
Thema Christelijke Kinderboekenmaand 2017:  Bibbers in je buik
Motto ‘Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je’
BCB, de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak organiseert in oktober 2017 voor de 23ste keer de Christelijke Kinderboekenmaand met als thema ‘Bibbers in je buik’. Dit thema heeft raakvlakken met het thema van de algemene Kinderboekenweek ‘Griezelen’. BCB biedt met het motto ‘Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je’ een positief christelijk geluid ten opzichte van het motto van de Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’. Iedereen is wel eens bang, ook mensen die in God geloven. Mozes durfde niet tegen de farao te praten en schoof zijn broer Aäron naar voren. En koningin Esther was heel bang toen ze Koning Ahasveros moest gaan vragen het Joodse volk te redden. Gelukkig zegt God zelf in de Bijbel: “Je hoeft niet bang te zijn, want Ik ben bij je. Ik help je en Ik maak je sterk.”

Bibbers in je buik
Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens naar? Vind je spinnen eng? Of heb je pijn in je buik als je naar school moet? Iedereen is wel eens bang. En dat is helemaal niet gek! Je kunt bang worden als je iets gevaarlijks ziet. Bijvoorbeeld een grote hond die hard blaft en op je afrent. Of je bent bang dat je op school iets moeilijks moet doen en je denkt dat je fouten gaat maken. Je schrikt, je hart bonst in je keel en je voelt bibbers in je buik. Gelukkig is er Iemand die altijd bij je is en dat is God. Er staat heel vaak in de Bijbel dat je niet bang hoeft te zijn.
 
Drie auteurs
Speciaal voor de Christelijke Kinderboekenmaand worden er drie actieboeken uitgegeven die passen bij het thema. Het prentenboek voor de onderbouw is gemaakt door Linda Bikker (tekst en illustraties) bij Uitgeverij De Banier. Judith van Helden (Uitgeverij Columbus) is de auteur van het actieboek voor de middenbouw en Ineke Kraijo (Uitgeverij Mozaïek) schreef het actieboek voor de bovenbouw. Het prentenboek is tijdens de Christelijke Kinderboekenmaand voor € 5,95 verkrijgbaar en de actieboeken voor de midden- en bovenbouw elk voor € 4,95.
 
Kinderboekenweek op onze school!
Op 2 oktober starten wij op school in de hal, er wordt poppenkast gespeeld  en er worden liedjes gezongen over het thema.
In de klassen is er extra tijd voor (voor) lezen. De kinderen van de bovenbouw zullen voorlezen voor de kinderen van de onderbouw.
Op vrijdag 13 oktober sluiten we de kinderboekenweek met een Vossenjacht rondom het thema.
 
Kinderboek kiezen hoe doe je dat!
 Je kent het wel: je staat je te verlekkeren voor een uitpuilende boekenkast met kinderboeken en zou het liefst de winkel uitlopen met drie volle tassen. Hoe kies je nou net dat ene mooie kinderboek uit die enorme collectie, om je zoon, dochter, neefje, nichtje of buurmeisje blij mee te maken? En hoe laat je je kind zelf een boek uitzoeken?
 
Een kind zelf een boek laten kiezen
Voor jezelf een boek kiezen lijkt eenvoudig, maar het kan voor een kind nog best lastig zijn met zoveel keus. Laat je kind deze 8 stappen doorlopen als hij zelf een nieuw boek mag uitzoeken:
1. Zoek eerst de kast die voor jouw leeftijd bedoeld is.
2. Spreken voorkant en titel je aan?
3. Wat voor soort verhaal is het? Een verzonnen verhaal (fictie)? Informatief? Versjes?
4. Lees de achterkant. Waar gaat het verhaal over?
5. Lees de eerste alinea van het verhaal. Wat vind je ervan? Is het leuk? Is het niet te moeilijk om te lezen?
6. Bekijk de plaatjes in het boek als die er zijn.
7. Lijkt het je leuk om te lezen? Zo niet, pak dan een ander boek en herhaal de stappen.
8. Als je een leuk boek hebt gevonden: veel leesplezier!
 
Introduceer nieuwe kinderboeken
Om je kind te prikkelen verder te kijken dan de boeken en schrijvers die ze al kennen, kun je regelmatig nieuwe boeken introduceren meebrengen. Lees er een stukje uit voor, of vertel iets over de schrijver ervan. Zorg voor variatie, kies niet alleen verhalende boeken, maar ook informatieve boeken, of versjesbundels.
 
Een geschikt boek uitzoeken voor een ander kind
De meeste mensen weten wel wat hun eigen kinderen ongeveer aankunnen, en waar ze van houden. Maar het wordt lastig als je een boek zoekt voor een neefje of nichtje. Stel jezelf (of de ouders) dan de volgende vragen:

1 Over welke onderwerpen leest het kind graag?
2 Welk soort boeken leest het kind graag? (non-fictie of fictie, gedichten, strips, samenleesboeken, ...)?
3 Heeft het kind favoriete schrijvers? (Paul van Loon, Roald Dahl, Edward van de Vendel, allemaal populaire schrijvers bij veel kinderen. Wel de bon bewaren, de kans is groot dat hij alle boeken al in de kast heeft staan!
4 Hoe oud is het kind?
5 In welke klas zit het kind? (Als het kind geen grote voorsprong of achterstand heeft met lezen, kun je ervan uitgaan dat het cijfer in het AVI niveau overeenkomt met de groep: M3 voor groep 3 bijvoorbeeld. Kortom veel succes!!!!!!
 
Betalingen
Fijn dat heel veel ouders de ouderbijdrage en het schoolreisje al overgemaakt hebben. Wilt u , wanneer u dit nog niet gedaan heeft, dit z.s.m. doen.
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei kosten die niet uit de gewone leermiddelen gelden kunnen worden betaald. Daarbij gaat het met name om uitgaven voor diverse festiviteiten zoals: sint, kerst, eindfeest, Kinderboekenweek etc.
De vrijwillige bijdrage is dit cursusjaar in de hele vereniging vastgesteld op:
          € 31,- voor het eerste kind per gezin
          voor 2 kinderen € 55,50
          voor 3 kinderen € 80,50
          voor 4 kinderen  € 104,- .
 
 
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.
Ook het geld voor het schoolreisje of het schoolkamp kunt u al overmaken naar de bovenstaande bankrekening o.v.v. de naam van uw kind en de groep.
De kosten bedragen: groep 0 en 1 € 10,-           groep 2 en 3 € 24,-     
                             groep 4 en 5 € 24,-           groep 6 en 7 € 28,-     
                             en groep 8 € 105,-.
 
Kunstvoorstelling groep 5 en 6.
Op 25 en 26 oktober zullen de groepen 5 en 6 een vertelvoorstelling bijwonen.
Schildknaap Tiuri heeft een uiterst geheime brief gekregen die hij aan de koning moet bezorgen. Deze mag absoluut niet in verkeerde handen vallen! Er volgt een gevaarlijke reis dwars door het land. Achternagezeten door rode ruiters, grauwe ridders en rovers  blijft hij moedig en bewaart hij het geheim van de brief. Deze innemende vertelvoorstelling is gemaakt naar het gelijknamige bekroonde boek van Tonke Dragt en laat de leerlingen op het puntje van hun stoel zitten.
 
Water drinken op school
Fijn dat zoveel kinderen meedoen met het water drinken i.p.v. frisdrank.
Afgelopen maandag hadden we op ons plein de kick off.
Alle kinderen hebben meegedaan en we hebben met elkaar 70 liter overgebracht…
Ook hebben alle kinderen een bidon meegekregen die zij op school kunnen gebruiken.