Agenda november 2020 
12 november - studiedag alle leerlingen zijn vrij
23 november - alle kinderen krijgen hun rapport
24 t/m 26 november - oudergesprekken online
27 november - nieuwe maandbrief
 
In en om de school 
Rond de herfstvakantie heeft het coronavirus ook op onze school flink toegeslagen. We hebben geprobeerd u zoveel mogelijk te informeren.

Het is fijn dat veel collega’s extra inzetbaar zijn en bijspringen, maar u begrijpt dat we momenteel behoorlijk tegen onze grenzen aan beginnen te lopen. Helaas was de personele situatie zo nijpend dat groep 8 afgelopen maandag niet naar school kon en thuis via google class aan de slag moest.

Ook zijn er veel leerlingen die niet naar school kunnen, wij doen ons best om iedereen van werk te voorzien, maar soms duurt dat in de huidige omstandigheden weleens langer dan gewenst. Ook zaken als de plusklas en de extra hulp die gegeven wordt, liggen helaas even stil.
 
In het kader van de door corona ontstane achterstanden hebben we van het ministerie extra geld ontvangen. Voor dit geld gaan we extra materialen kopen en wordt juf Paulien extra ingezet om de kinderen die dat nodig hebben meer hulp te geven.
 
Het komt nogal eens voor dat ouders hun kinderen per mail of via Parro afmelden. Dit wordt niet op tijd gelezen omdat de leerkrachten vaak ’s morgens geen Parro of mail openen. Allerlei andere zaken hebben dan prioriteit. Wij verzoeken u vriendelijk ziekmeldingen telefonisch te doen. Wilt u bij de melding ook a.u.b. aangeven wanneer het gaat om corona gerelateerde klachten.
 
Vanaf eind september is ook de juf Spaans weer aanwezig. Kinderen die hier voor in aanmerking komen, krijgen dit extra vak elke donderdag morgen van juf Martha.
 
Kinderboekenweek
De weken voor de herfstvakantie hebben we in het kader van de Kinderboekenweek gewerkt rond het thema ‘en toen …’. Op woensdag 23 september hebben wij de festiviteiten buiten geopend. Op het plein stond een echte teletijdmachine waar  verschillende collega’s in plaats namen en als een geschiedkundig figuur weer tevoorschijn kwamen. Ook hebben we met alle groepen het themalied gezongen.
Op vrijdag hebben alle meesters en juffen voorgelezen in de verschillende groepen. Ook hebben de hogere groepen voorgelezen aan de jongere groepen.
Daarnaast was er in alle klassen veel aandacht voor boeken …

Leerlingenraad
Ook dit schooljaar is er een leerlingenraad.
Meester Albert Heus overlegt met deze leerlingen een aantal keren per jaar.
Na overleg met de klas mogen zij met voorstellen komen om het (werk)plezier op school te vergroten.
In de leerlingenraad zitten in het schooljaar 2020-2021:
uit groep 5 Duuk en Demi, 
uit groep 6 Merel en Jari, uit roep 7 Nuur en Kyan, uit groep 8 Luka en Danique.
Omdat i.v.m. alle corona perikelen de leerlingenraad een tijd heeft stil gelegen wordt de periode van de groepen 6 t/m 8 verlengt tot december. Dan worden er weer nieuwe vertegenwoordigers gekozen. De punten die momenteel besproken worden zijn: de corona maatregelen o.a. op het plein, verdeling schoolplein vrijdag tussen de middag en speelgoed voor het schoolplein.

Technieklokaal
Inmiddels zijn wij op de achtergrond druk bezig met de inrichting van het nieuwe technieklokaal. Voor en in de kerstvakantie wordt de verdere inrichting hiervan geregeld. Nieuwe kasten, allerlei gereedschap en techniekdozen worden aangeschaft. Na de kerstvakantie hopen we dit klaar te hebben, zodat we er met alle klassen gebruik van kunnen maken. Het komt er erg mooi uit te zien.

Sjors Sportief en Sjors Creatief
Nog steeds is het mogelijk om in te schrijven op allerlei leuke workshops in de gemeente Katwijk. Alle kinderen uit het basisonderwijs hebben vorige maand het Sjors-boekje ontvangen. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen om kennis te maken met één of meerdere activiteiten. Een leuke manier voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in onze gemeente!

Leerlingen hoeven niet direct lid te worden van een vereniging, maar maken zo op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een activiteit. Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 schrijven zich vanaf 1 oktober in voor activiteiten via www.sjorssportief.nl.
 
Voldoende keus voor sportievelingen en crea-bea’s
Kinderen uit de gemeente Katwijk kunnen kennismaken met meer dan 50 activiteiten zoals atletiek, badminton, lasergamen, paardrijden, turnen, scouting en tennis. Ook aan de creatievelingen is gedacht, denk hierbij aan muziek maken, dansen, tekenen en schilderen, taartjes maken en knutselen. Kortom keus genoeg! Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen. Inschrijven kan het hele schooljaar door.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u alvast een kijkje nemen op de website www.sjorssportief.nl. Of stuur een e-mail naar workshop@welzijnskwartier.nl

Inzamelen
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan de opleiding van de geleidehonden
In de hal bij de hoofdingang staat een bak waarin u al uw doppen kunt deponeren.

Groep 6 verzamelt Hoogvlietbonnen (voor de producten aan de achterkant van de bon) en marktzegels (groenteboer Ravensbergen). Wij gaan vanuit school niet promoten dat u daar uw boodschappen moet gaan doen, maar wanneer u dit toch al doet, kunt u uw bonnen inleveren in de doos die op de kast in de hal staat. Groep 6 zorgt er dan voor dat alles naar de voedselbank van Katwijk/Rijnsburg gaat. Zij halen de producten en verse groenten en fruit voor de mensen die dat hard nodig hebben.

Inzamelen oud papier en batterijen
Bij de ingang van groep 4 en 5 staat nog steeds een blauwe oud papier container. Wanneer u uw oud papier kwijt wilt dan kunt u het daar in doen. Deze bak wordt 1x per week geleegd en levert de school een kleine vergoeding op. Ook uw oude batterijen kunt u deponeren in de daarvoor bestemde bakken in de school.

Schoolfoto’s
U kunt nog steeds de schoolfoto’s bestellen!
Ga naar www.rokki.nl en klik gelijk op ‘foto’s bestellen’.

Geldzaken:
Fijn dat heel veel ouders de ouderbijdrage, de kosten voor de overblijf en de ouderbijdrage al overgemaakt hebben. Wilt u, wanneer u dit nog niet gedaan heeft, dit z.s.m. doen.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei kosten die niet uit de gewone leermiddelengelden kunnen worden betaald. Daarbij gaat het met name om uitgaven voor diverse festiviteiten zoals: sint, kerst, eindfeest, Kinderboekenweek etc.
De vrijwillige bijdrage is dit cursusjaar in de hele vereniging vastgesteld op: 
€32,- voor het eerste kind per gezin, voor 2 kinderen €57,50, voor 3 kinderen €82,50 en voor 4 kinderen  €108,- .
Het schoolreisgeld is door de meeste ouders vorig jaar al betaald, alleen de ouders van groep 8 moeten nog aanvullend €77,- betalen.
De overblijfkosten bedragen €50,- per jaar per leerling.
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.