Klik hier om het PDF bestand van de maandbrief te downloaden.

Agenda november 2016
2 november      - bijeenkomst gebedsgroep, aanvang 8.30 uur, adres; Kleipettenlaan 290
                           - kleuters naar het Panbos
3 november      - inloopspreekuur JGZ van 15.00 – 15.30 uur
4 november      - crea bovenbouw
7 november      - weekopening onderbouw
8 november      - groep 3 gaat naar museum Volkenkunde
11 november     - crea bovenbouw
14 november    - weekopening onderbouw
16 november     - informatieavond nieuwe leerlingen PCBO
18 november     - crea bovenbouw
21 november    - weekopening onderbouw
                           - sportinstuif groep 3 en 4 in het Waterbos onder schooltijd, gymkleding meegeven
22 november    - inloopspreekuur JGZ van 8.30 – 9.00 uur
24 november   - speelgoedmiddag voor de kleuters
25 november    - crea bovenbouw
28 november    - weekopening onderbouw
                            - rapportavond 10 minuten gesprekken
29 november    - rapportavond 10 minuten gesprekken
30 november    - rapport mee
 
In en om de school
De weken voor de herfstvakantie hebben we in het kader van de Kinderboekenweek gewerkt rond het thema “Voor altijd jong”.  Op woensdag 5 oktober hebben wij de festiviteiten in de hal geopend met gedichtjes en liedjes en er was van elke juf of meester een foto van hun opa en/of oma en konden de kinderen raden  bij welke meester of juf de opa en/of oma hoorde.
Tijdens deze week hebben we in elke klas een activiteit gedaan waarbij de opa’s of oma’s welkom waren. Geweldig dat zoveel opa’s en oma’s hieraan meegedaan hebben.
De groepen 5 en 6 zijn naar Vlietstede geweest en hebben met de bewoners daar gezongen en spelletjes gespeeld.  Op donderdag 13 oktober hebben we afgesloten met een boekenverkoop. Op de site zijn alle foto’s te zien onder de verschillende groepen.
 
De eerste weken na de herfstvakantie  werken  de kleutergroepen rond het thema “herfst”.
Aan het einde van de maand is er natuurlijk aandacht voor de Sint.

Inschrijven nieuwe leerlingen:
Op 16 november vindt er een informatieavond plaats voor ouders van kinderen die tussen 1 augustus 2013 en 31 december 2014 geboren zijn. Deze avond vindt plaats in de Petronellazaal van gemeenschapshuis De Burgt, Burgemeester Koomansplein 1 te Rijnsburg en de aanvang is 20.00 uur.  U krijgt er informatie over het onderwijs dat op de scholen wordt gegeven én over de aanmeldingsprocedure.
Wanneer u al kinderen op onze school heeft dan kunt u bij meester Albert Heus een inschrijfformulier ophalen en is het niet nodig om deze avond te bezoeken.

Kerstversiering
De weken voor het kerstfeest willen wij de school natuurlijk gezellig aankleden met verlichting etc. Wanneer u nog leuke kerstversiering hebt staan die u niet meer gebruikt en die leuk in de school zouden staan of hangen dan doet u ons daarmee een groot plezier…..
Zaken die wij niet gebruiken of kunnen gebruiken brengen wij naar de kringloop in Katwijk.

Godsdienst
In deze herfstweken lezen we met de kinderen de verhalen over koning Saul en David. De koning heeft last van buien waarin hij zichzelf niet is. Dan is hij boos en somber en kan niemand hem opvrolijken. Behalve David, die met zijn harp liedjes speelt waar de koning even door verandert. Wat koning Saul niet weet, is dat die zelfde David door de profeet Samuël tot nieuwe koning is gezalfd. Zo ontwikkelt zich een spannend verhaal waarin David de held is en de koning steeds banger wordt. Toch komt het niet tot een confrontatie tussen de twee. De koning sterft uiteindelijk buiten het gezichtsveld van David. Pas daarna komt David zelf op de troon.
Met de kinderen gaan we aan de hand van de verhalen in gesprek over thema’s die van alle tijden zijn. Het gaat over kwetsbaarheid en over lef. Over hulp zoeken en vluchten, over wat je doet als je een conflict met iemand hebt. Bij de verhalen over het koningschap dient zich de vraag aan, welk gedrag echt ‘koninklijk’ is. Het gaat niet om kracht en geweld, maar om wat goed is voor de wereld om je heen. Ook vandaag de dag is het goed als mensen zich daardoor laten leiden in de keuzes die ze maken.
Wij wensen de kinderen weer veel plezier en inspiratie bij het werken met de verhalen. En misschien kunt u er thuis ook nog eens met ze over in gesprek gaan. In de meeste kinderbijbels zijn deze verhalen terug te vinden!

Week 44: 31 oktober t/m 4 november 2016 thema;  Wie durft 1 Samuël 17
Het leger van Israël staat tegenover de Filistijnen. De reus Goliath wil vechten tegen één van de Israëlieten. Is er iemand die het tegen hem op durft te nemen? De kleine David gaat de reus tegemoet, met een slinger als wapen. God zal hem helpen
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-19
David durft, 1 Samuël 17:20-40
David verslaat Goliath, 1 Samuël 17:41-58

Week 45: 7 t/m 11 november 2016 thema: Help! 1 Samuël 18, 19
Koning Saul wordt jaloers en boos op David. Het wordt zo erg dat David moet vluchten. Jonatan en Davids vrouw Michal helpen hem om aan de koning te ontsnappen. Michal legt een pop in bed die op David lijkt, zodat hij zich in veiligheid kan brengen.
Saul en David, 1 Samuël 18:1-16
Jonatan komt te hulp, 1 Samuël 19:1-7
Het plan van Michal, 1 Samuël 19:8-17
Week 46: 14 t/m 18 november 2016

Thema: Waar ben je wel veilig? 1 Samuël 19, 20
David gaat naar het profetenhuis. De koning stuurt soldaten achter hem aan om hem op te halen, maar er gebeurt iets bijzonders. De soldaten gaan mee zingen en dansen met de profeten, ze vergeten helemaal waarvoor ze gekomen zijn! Met een tweede en derde groep soldaten gebeurt hetzelfde. En als de koning uiteindelijk zelf naar het profetenhuis gaat, verandert ook hij voor even in een profeet.
In het profetenhuis, 1 Samuël 19:18-24
Jonatan helpt David, 1 Samuël 20:1-23
David moet weg, 1 Samuël 20:35-42

Week 47: 21 t/m 25 november 2016  Thema Leve de koning!  1 Samuël 24, 2 Samuël 1, 5
David krijgt de kans om Saul te doden terwijl hij zijn behoefte doet in een grot. Maar hij doet het niet. Veel later sterven de koning en zijn zoon Jonatan alsnog. David wordt de nieuwe koning.
David spaart het leven van Saul, 1 Samuël 24
Saul en Jonatan sterven, 2 Samuël 1:1-16
David wordt koning van Israël, 2 Samuël 5:1-5

Sportinstuif groep 3 en 4.
Op maandag 21 november hebben de groepen 3 en 4 de jaarlijkse sportinstuif in het Waterbos te Rijnsburg. Zij gaan dan allerlei verschillende spelactiviteiten  ondernemen in deze sportzaal. Wilt u de gymkleding en gymschoenen meegeven…..
Bij deze activiteiten hebben we verschillende ouders nodig om te assisteren. Via een inschrijfformulier kunt u zich opgeven, u krijgt nog nadere informatie.
 
Kijkkunst groep 5 en 6
Groep 5 en 6 werken de komende weken aan het project Het laboratorium van Hillegon. De leerlingen krijgen een paar weken lang een eigenaardig portret en een verzamelkastje van Hillegon Brunt in de klas. Deze kunstenaar gebruikt vondsten uit de natuur, schetsjes, kleine collages en knipsels als inspiratie voor haar tekeningen van fantasiewezens. De leerlingen zien in een film hoe Hillegon in haar atelier hiermee experimenteert. Vervolgens leren ze een aantal arceertechnieken waarmee ze zelf een eigen kunstwerk maken.
 
Ambrasoft
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben een code gekregen waarmee ze thuis allerlei oefeningen op de computer kunnen doen op het gebied van rekenen en taal. (mocht u de inlogcode kwijt zijn dan kunt u op school een nieuwe aanvragen.
Het vakgebied 'Tafels' binnen Rekenen & Taal School is vanaf vandaag geheel vernieuwd. Net als de modules binnen het vakgebied 'Rekenen' bevat dit onderdeel nu de nieuwe Tom en Tamira, nieuwe uitstraling én is het tabletproof. Kinderen kunnen nu thuis dus nog makkelijker oefenen met tafels.

Inzamelen
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan de opleiding van onze geleidehonden

In de hal van de kleuters staat een bak waarin u al uw doppen kunt deponeren.
Groep 6 verzamelt Hoogvlietbonnen (voor de producten aan de achterkant van de bon) en marktzegels (groenteboer Ravensbergen). Wij gaan vanuit school niet promoten dat u daar uw boodschappen moet gaan doen, maar wanneer u dit toch al doet kunt u uw bonnen inleveren in de doos  die in de hal staat. Groep 6 zorgt er dan voor dat alles naar de voedselbank Rijnsburg gaat die er producten en verse groenten en fruit voor haalt voor de mensen die gebruik maken van de voedselbank.

Inzamelen oud papier en batterijen
Bij de ingang van groep 4 en 5 staat nog steeds een blauwe oud papier container. Wanneer u uw oud papier kwijt wilt dan kunt u het daar in doen. Deze bak wordt 1x per week geleegd en levert de school een kleine vergoeding op. Ook uw oude batterijen kunt u deponeren in de daarvoor bestemde bakken.

Schoolfoto’s
De website van Rokki is vernieuwd, nu wordt dus schoolfoto’s bestellen een stuk makkelijker!
Ga naar www.rokki.nl en u klikt gelijk op foto’s bestellen.

Kinderdienst
Op zondag 6 november is er een kinderdienst in de Immanuelkerk aanvang 10.30 uur, het thema is “Is iedereen gelijk?”.

Fietsverlichtingsactie Katwijk 2016
Op zaterdag 5 november wordt de jaarlijkse regionale fietsverlichtingsactie gehouden. Fietsers kunnen dan gratis hun verlichting laten controleren en zo nodig laten repareren.
De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het extra belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Daarom organiseren gemeenten, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland in Holland Rijnland, samen met tientallen rijwielhandelaren weer een fietsverlichtingsactie. Bij de deelnemende rijwielhandelaren en de stands van de fietsersbond, kun je op de actiedag jouw verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig is, hoeft alleen het materiaal te worden betaald, en dus geen arbeidsloon. Deze actie geldt voor iedereen, niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. 
In Katwijk vindt de fietsverlichtingsactie op 5 november 2016 plaats bij de volgende rijwielhandelaren:
           Tweewielershop Katwijk (Valkenburgseweg 30, 2223 KD, Katwijk)
            Van Giezen Tweewielers (Brouwerstraat 55-A, 2231 HP, Rijnsburg)
            Hoekstra Wheels (Torenvlietslaan 14, 2235 SM, Valkenburg ZH)
            De Grim Sport (Freesiastraat 6, 2231 GS, Rijnsburg)
In de week van 7 t/m 12 november kun je ook nog bij de deelnemende rijwielhandelaren terecht. Zij geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van fietsverlichting. Het is de bedoeling dat de politie na de actie gericht gaat controleren op werkende verlichting. Een extra reden om alles op orde te krijgen, want de boete voor onverlicht fietsen bedraagt EUR 55,-.

Geldzaken:
Fijn dat heel veel ouders de ouderbijdrage en het schoolreisje al overgemaakt hebben. Wilt u , wanneer u dit nog niet gedaan heeft, dit z.s.m. doen.
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei kosten die niet uit de gewone leermiddelen gelden kunnen worden betaald. Daarbij gaat het met name om uitgaven voor diverse festiviteiten zoals: sint, kerst, eindfeest, Kinderboekenweek etc.
De vrijwillige bijdrage is dit cursusjaar in de hele vereniging vastgesteld op:  € 32,- voor het eerste kind per gezin                             voor 2 kinderen € 57,50        voor 3 kinderen € 82,50        voor 4 kinderen  € 108,- .
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.
Ook het geld voor het schoolreisje of het schoolkamp kunt u al overmaken naar de bovenstaande bankrekening o.v.v. de naam van uw kind en de groep.
De kosten bedragen: groep 0 en 1 € 10,-         groep 2 en 3 € 23,-    
                                       groep 4 en 5 € 23,-         groep 6 en 7 € 16,-      en groep 8 € 105,-.