Klik hier om het PDF bestand te downloaden met plaatjes
                          
Maandbrief mei 2018

Agenda
27 april t/m 11 mei - vakantie
4 mei – dodenherdenking, om 19.25 uur verzamelen bij de Voorhof.
14 mei - eerste avond avondvierdaagse
15 mei - tweede avond avondvierdaagse
17 mei - derde avond avondvierdaagse
           bezoek groep 7 aan het Spinozahuisje
18 mei - slotavond avondvierdaagse
21 mei – 2e Pinksterdag alle kinderen zijn vrij
24 mei -  groep 7 voorstelling Koning Lear in Valkenburg
23 t/m 25 mei schoolkamp groep 8 Otterlo
25 mei - nieuwe maandbrief
28 mei - weekopening OB
 
In en rond de school
Alle mensen die onze scholendienst op 15 april bezocht hebben, hartelijk dank.

Op 17 april was de kinderboekenschrijver Gerard van Gemert op onze school. In de bovenbouw heeft hij verteld over wat het betekent om schrijver te zijn, hoe hij op de onderwerpen komt etc. Het waren leuke stimulerende bijeenkomsten.

Juf Lyda uit groep 2 is in mei/juni een paar weken niet aanwezig, haar taken worden dan overgenomen door juf Marleen en juf Diana.
 
Op 23 t/m 25 mei gaat groep 8 op schoolkamp. Namens het team gaan meester Chris, meester Albert Heus en juf Ingrid uit groep 7 mee. Groep 7 wordt die dagen opgevangen door juf Liesbeth en juf Rendi staat die dagen voor groep 4.
 
In de bovenbouw wordt er in de groepen 4 t/m 8 gewerkt met Snappet. Daarnaast zijn we in de klassen aan de slag met chroomboekjes, dit zijn laptopjes met een internetaansluiting. We zijn als team nog aan het onderzoeken wat het beste bij onze vorm van onderwijs past.
 
Momenteel zijn we allerlei praktische zaken rond de invoering van het continurooster en de groepsverdeling voor het komende jaar aan het regelen. Ook hebben wij van het ministerie meer geld gekregen dat we kunnen gebruiken voor de werkdrukverlaging. Op welke wijze wij dit allemaal gaan inzetten en hoe we dit gaan regelen hoort u z.s.m. van ons.

De Film Metis
De afgelopen weken is er ook op school hard gewerkt aan onze speelfilm Metis.
We proberen de opnames in de klas tot een minimum te beperken, zodat het gewone werk er zo min mogelijk onder lijdt. De eerste week na de vakantie moeten in verschillende klassen nog de opnames van de vierde opdracht opgenomen worden. Het belooft erg mooi te worden.  U hoort meer van ons…..

Koningsspelen
Wat een geweldige dag vrijdag 20 april. Prachtig weer, enthousiaste kinderen van groep 8 en ouders die ons geholpen hebben en natuurlijk alle kinderen die hun beste beentje hebben voor gezet.  Iedereen die geholpen heeft geweldig bedankt!
 
Sportdag
Op vrijdag 18 mei is er (bij goed weer) voor de groepen 5 t/m 8 een sportdag. Na de vakantie ontvangt u alle informatie. Alle kinderen krijgen een schoolshirt mee naar huis. Wilt u het schoolshirt na sportdag schoon weer op school inleveren.
Wanneer de sportdag niet doorgaat, dan hebben alle kinderen (ook groep 0 t/m 4) gewoon school.

Avondvierdaagse
Gelijk na de meivakantie van 14 t/m 18 mei vindt de jaarlijkse avondvierdaagse plaats in Katwijk aan de Rijn. Ook wij lopen dit jaar weer mee. Leuk dat ruim 125 kinderen zich hebben opgegeven.
 De afstand die we lopen is 5 km. Dat is ongeveer 1 uur lopen.
We lopen op maandag 14 mei, dinsdag 15 mei en donderdag 17 mei. Op deze dagen verzamelen wij om 10 over zes bij het wijkgebouw ´de Wiek´, Fresiastraat 19, te Katwijk aan de Rijn. (achter de molen). (Op woensdagavond lopen we niet!)
De laatste avond, vrijdag 18 mei, starten we om 19.00 uur. We verzamelen dan om vijf voor zeven. Die avond lopen er, het laatste gedeelte  verschillende muziekkorpsen mee en krijgen veel wandelaars een bloemetje van ouders en vrienden.  Nu maar hopen dat het weer een beetje mee wil werken.
 
 Schoolkalender
Ook volgend cursusjaar   willen we weer een mooie schoolkalender meegeven aan alle kinderen en voor alle ouders. Dit is alleen maar mogelijk dankzij de sponsoring van de bedrijven die onder elk blad staan. Voor het komende jaar kunnen we nog enkele sponsors gebruiken. De kosten bedragen € 75,- voor 1 pagina. Wanneer u met uw bedrijf wilt sponsoren kunt u contact opnemen met mevr. Van Nobelen van de ouderraad. Haar mailadres is:  hannekevannobelen@casema.nl

Betalingen
Heel veel ouders hebben de ouderbijdrage en de schoolreisjes al betaald. Wanneer u dit nog niet gedaan heeft, vragen we u dit z.s.m. te doen omdat bussen en bestemmingen er van te voren van betaald moeten worden. De ouders die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, hebben deze week een schrijven ontvangen. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei kosten die niet uit de gewone leermiddelengelden kunnen worden betaald.
Daarbij gaat het met name om uitgaven voor diverse festiviteiten zoals: Sint, Kerst, paasmaaltijd, eindfeest, kinderboekenweek etc.
De volgende bedragen gelden voor dit cursusjaar:   € 32,- voor het eerste kind per gezin
voor 2 kinderen € 57,50 en voor 3 kinderen €  82,50.
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101  o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.
Ook het geld voor het schoolreisje of het schoolkamp kunt u al overmaken naar bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind en de groep.
De kosten bedragen:
groep 0 en 1 € 10,-     (zij gaan naar een bestemming in de buurt)
groep 2 en 3 € 24,-      zij gaan naar de Linnaeushof
groep 4 en 5 € 24,-     zij gaan naar Drievliet (stond in de vorige maandbrief verkeerd!!)                        
groep 6 en 7 € 28,-      zij  gaan naar Walibi
groep 8 € 105,-.          zij gaan op kamp in Otterloo

CITO-eindtoets
De afgelopen week heeft groep 8 de CITO eindtoets gemaakt. Het is nog even wachten op de uitslag, want deze wordt pas na 16 mei verwacht.

Afval scheiden….
Ook wij proberen op school te denken aan ons milieu. Wij kunnen niet vroeg genoeg beginnen dit de kinderen te leren. Vandaar dat wij met veel plezier meedoen met een pilot van de gemeente om als school het vuil gescheiden op te halen.
Vandaar dat wij sinds vorig jaar blik, plastic en drinkpakjes gescheiden inzamelen.
Ook zien we steeds meer kinderen die i.p.v. drinkpakjes (veel suiker) water drinken en flesjes meenemen, veel gezonder en beter voor het milieu!
 
Ook is er met de gemeente afgesproken dat we 1x per jaar een schoonmaakactie houden in de buurt van de school….
Ook kunt u nog steeds batterijen en oude kranten op school inleveren…
 
GodsdienstWeek 20 ■ 14/05 - 18/05    thema: Jou bedoel ik!
Handelingen 1: 15-26 en Handelingen 2: 1-24
Jezus had twaalf leerlingen, door het vertrek van Judas zijn ze niet meer compleet. Het lot valt op Mattias als nieuwe apostel. Met Pinksteren horen we voor wie het verhaal van Jezus bedoeld is: voor iedereen. Jou bedoel ik, en jou, en jou… Ook wij mogen ons aangesproken voelen door het verhaal van Gods liefde.
Week 21 ■ 22/05 - 25/05   thema: Wie is de koning?
1 Samuel 10: 5-12 en 1 Samuel 10: 17-27
Saul wordt koning van Israël. Hij doet misschien niet helemaal wat je van een koning zou verwachten: hij danst met de profeten. Dit is de koning die God heeft uitgekozen.
 
Overdracht oorlogsmonument
Elk jaar adopteren drie scholen binnen Rijnsburg een oorlogsmonument. Dit jaar is onze school aan de beurt.
Op woensdag 25 april waren alle genodigden op onze school aanwezig.
Groep 8 heeft het oorlogsmonument recht tegen over onze school geadopteerd. 
Burgemeester Visser heeft de officiële handeling verricht in de hal.
Daarna zijn we naar het monument gelopen en heeft groep 8 daar een prachtig bloemstuk neergelegd.
 
Kunstmenu groep 7
 De leerlingen van groep 7  gaat op 23 mei  naar de voorstelling King Lear.
Dit project is onderdeel van Kijk|Kunst dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw.
Er was eens een koning met drie dochters. De koning was zo oud dat hij de kaarsjes van zijn verjaardagstaart niet meer uit kon blazen. Hij besloot om zijn rijk over de dochters te verdelen. Welke dochter moest welk deel krijgen? En spraken zijn dochters de waarheid? Dit beroemde verhaal van Shakespeare over waarheid en verzoening wordt door Joris Lehr met veel humor, spanning en verbeeldingskracht verteld.