Klik hier om het PDF bestand van de maandbrief te downloaden.

Agenda
6 maart           - eerste schooldag
8 maart           - bijeenkomst gebedsgroep
10 maart         - Creamiddag bovenbouw
13 maart         - weekopening OB
14 maart         - Ik lees een tafel” voorstelling groep 3 en 4
16 maart         - inloopspreekuur JGZ 8.30 – 9.00 uur
14 maart         - weekopening OB
17 maart         - Crea bovenbouw
20 maart         - weekopening OB
- rapportavond groep 0 t/m 7 10 minuten gesprekken
21 maart         - opening project DANSEN
- rapportavond groep 0 t/m 7 10 minuten gesprekken
28 maart         - voorstelling Vivian den Hollander groep 0 t/m 4
30 maart         - speelgoedmiddag
 
In en rond de school
De afgelopen weken zijn in alle groepen de CITO toetsen afgenomen, op de rapportavonden kunt u in het rapport alle uitslagen zien.
 
Op 20 maart en 21 maart zijn de informatieavonden naar aanleiding van het tweede rapport. Wij willen u tijdens deze zgn. 10 minuten gesprekken op de hoogte brengen betreffende  de vorderingen van uw kind. U krijgt van ons een schrijven waarop u uw voorkeur voor een dag aan kunt geven en daarna ontvangt u een persoonlijke uitnodiging met de exacte tijd. Wij hopen u te mogen begroeten.

Op dinsdag 21 maart starten wij met ons project “DANSEN”. Drie weken lang gaan wij met en voor elkaar aan de slag met het onderwerp dansen. Behalve erover spreken gaan we het vooral ook doen en ervaren !!!
Zo krijgen we les van dansinstructeurs van DWS, gaan we volksdansen etc.
Op dinsdag 4 april gaan we de hele dag aan de slag met de groep “Dans in School!” Zij gaan samen met ons een hele reis maken in de dansgeschiedenis en e.e.a. zal uitmonden in een grote voorstelling voor en door elkaar, met alle groepen. Bij goed weer doen we dit buiten en kunt hier getuige van zijn…..

Met vriendelijke groet           , Albert Heus

Eigenaarschap van kinderen
Als team richten we ons dit jaar op het vergroten van ‘eigenaarschap’ van de leerlingen. We zetten steeds meer technieken en materialen in om de kinderen nog meer te motiveren en te betrekken bij de lessen. Wij zijn ervan overtuigd dat het leren interessanter en leuker voor hen wordt en ook meer resultaat heeft.
Naast verschillende technieken van lesgeven is ook het voeren van gesprekken met kinderen een manier om hen meer eigenaar te maken van hun eigen leren. Wat kun je goed? Wat zou je nog willen leren? Hoe lukt dat jou het beste? Waar zou je bij geholpen willen worden? Het zijn allemaal vragen die kinderen leren om te beseffen dat zij zelf veel invloed hebben op hun leerontwikkeling. Daarom houden de collega’s in de groepen 4 t/m 8 de komende weken gesprekken met de kinderen om dit met hen te bespreken. Meester Albert Heus of juf Marleen Bloemendaal staat dan voor de groep.

Tevredenheid ouders…..
In de maand april ontvangt u een e-mail van school waarin u gevraagd wordt om mee te doen met onze tevredenheidspeiling. In de mail staat een link naar de online vragenlijst. Vorige keer had 65% van de ouders gereageerd. Wij hopen dat de respons deze keer nog groter zal zijn.
Uw mening over de schooltijden, sfeer en veiligheid op school is van groot belang. Wilt u daarom 10 minuten de tijd nemen om uw mening te geven? Alvast bedankt voor uw medewerking. De resultaten worden natuurlijk bekend gemaakt….

Oude kranten:
Op het plein staat een blauwe papier container , u kunt hier altijd uw oud papier in kwijt…. Goed voor het milieu en het levert onze school nog wat op…..
Denkt u de komende tijd ook weer aan de Hoogvlietbonnen voor de Voedselbank en de doppen voor de opleiding van de geleidehonden?

Kunstmenu groep 3 en 4 ”Ik lees een tafel”.
Groep 3 en 4 bezoeken op 14 maart de verteltheater voorstelling “ Ik lees een tafel”.
Het gaat over een jongen Abel. Hij krijgt een cadeau voor zijn verjaardag. Hij pakt het uit en dan is het stil. Hij wil wel iets zeggen maar vindt er de woorden niet voor. Dus gaat Abel op zoek… Ik lees een tafel is een theatrale zoektocht naar letters, betekenissen, moeilijke woorden, rare zinnen en synoniemen. De leerlingen worden aan het denken gezet. Hoe zou het zijn als een boek een tafel heet?
Een voorstelling over taal die aansluit bij de beginnende geletterdheid van de leerlingen.

Koeterwaals is een jeugdtheatergezelschap uit Amersfoort dat toegankelijk en kwalitatief jeugdtheater maakt. Het gezelschap speelt zowel op scholen als in het theater. Koeterwaals hecht veel waarde aan de educatieve waarde van voorstellingen.

Godsdienst:
Als mensen zeggen dat iemand ‘de koning te rijk’ is, gaat het niet altijd over geld. Vaak zeggen mensen dat als iemand ergens blij of gelukkig mee is. Maar waar word je eigenlijk gelukkig van? Wanneer ben je echt een ‘rijk’ mens?
In de Veertigdagentijd, de periode voor Pasen, denken we daar met de kinderen over na.
In de Bijbelverhalen ontdekken we dat je rijk kunt worden door dingen weg te geven. Als je vriendelijkheid uitdeelt, vrolijkheid of zorgzaamheid, dan worden jij en de ander daar rijker van. In de bijbelverhalen ontdekken de kinderen hoe Jezus mensen laat delen in het koninkrijk van God. Hij is bereid om alles te geven, zelfs zijn eigen leven. Daardoor breekt een nieuwe rijkdom aan: met Pasen vieren we dat de dood niet het laatste woord heeft, God maakt een nieuw begin.
Naast de bijbelverhalen is voor deze periode een stripverhaal gemaakt rondom het thema ‘De koning te rijk’. Het gaat over koning Wonderbaar, die elke dag opnieuw van alles uitdeelt aan de mensen in zijn land. Na een tijdje heeft hij niets meer om weg te geven. Maar dan komen de mensen bij hem terug om iets aan hem te geven… De kinderen kunnen deze weken ook dingen uitdelen. Ze krijgen elke week een waardebon mee die ze kunnen geven aan iemand in hun omgeving. De waardebonnen staan voor iets te eten of een zelfgemaakt cadeautje, maar ook voor een compliment, een knuffel of een liedje. Dat zijn dingen die je kunt blijven uitdelen, je hebt er meer dan genoeg van!

Week 10 van 6 t/m 10 maart:            Is dat nou veel?          Lucas 8 en 9.
Een van de verhalen van deze week is het verhaal van de vijf broden en twee vissen (Luc 9:10-17). Is dat veel, zo’n klein beetje eten voor zoveel mensen? God vindt van wel. Er is voor iedereen meer dan genoeg. Met de kinderen denken we na over wat zij zelf hebben. Soms lijkt het niet zo veel, maar misschien is het toch meer dank je denkt!
Ook horen we deze week het verhaal van de dochter van Jaïrus (Luc 8:40-56). Zij is gestorven, maar Jezus pakt haar hand en zegt ‘Sta op!’ Het verhaal wijst al vooruit naar Pasen, als Jezus zelf zal opstaan uit de dood.

Week 11 van 13 t/m 17 maart:
Jij bent veel waard     Lucas 9  en 10
Op een berg verschijnen Mozes en Elia aan Jezus en de leerlingen. Er klinkt een stem uit de hemel die over Jezus zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon’ (Luc 9:25-36). Ook horen we het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Luc 10:25-37) en het verhaal van Marta en Maria (Luc 10:38-42). Het gaat deze week over wat mensen waard zijn, voor elkaar en voor God. Dat is niet in geld uit te drukken. Een mens is onbetaalbaar veel waard!

Week 12 van 20 t/m 24 maart:
 Wat een rijkdom!      Lucas 11 en 12
Weet je wie echt rijk zijn? De vogels in de lucht (Luc 12:22-34) of de arme mensen in de straat (Luc 14:15-24). Dat zou je misschien niet meteen zeggen, maar toch zijn zij rijk. Omdat God voor hen zorgt en hen uitnodigt op een feest. Je mag God alles vragen wat je nodig hebt (Luc 11:1-13). Wat een rijkdom!

Week 13 van 27 t/m 31 maart: Dat raak je niet kwijt. Lucas 15
Mensen zijn kostbaar voor God, hij wil ze niet kwijt raken. Daarom lijkt hij op een herder die zijn verloren schaap gaat zoeken (Lucas 15:1-10) of een vader die zijn verloren zoon verwelkomt (Lucas 15:11-32). Deze week horen we ook over de arme Lazarus, die van de rijke man niets te eten krijgt. Uiteindelijk komt hij thuis bij God. En de rijke man? Hij wordt een arme multimiljonair.
 
Coole Kikkertraining                                                                             
Sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining  (8 t/m 12 jaar)
Ella (8) maakt gemakkelijk vriendinnetjes, maar al snel willen kinderen niet meer komen spelen. Ze vinden haar te bazig. Ella begrijpt het niet en is hier heel verdrietig over.
Rick (10) zou wel willen spelen met andere kinderen, maar durft het niet te vragen. Hij voelt zich buitengesloten en zegt liever alleen, thuis te spelen.
Sander (11) vindt het moeilijk het verschil tussen plagen en pesten te maken en kan moeilijk omgaan met kritiek. Dan wordt hij heel boos.
Er bij horen en plezier hebben, dat wil ieder kind.  Dat vraagt o.a. dat je vrienden kunt maken en houden, goed voor jezelf kunt opkomen, samen kunt spelen en conflicten oplossen en dat je kritiek kunt horen en kritiek kunt geven.  Ieder kind heeft wel iets waarin hij/zij sterker wil worden.

Voor wie en hoe?
De Coole Kikkertraining is een groepstraining van 10 bijeenkomsten voor kinderen van 8 tot 12 jaar, in eerste instantie woonachtig in gemeente Katwijk. Spelenderwijs krijgen kinderen handvaten waardoor zij zich sterker voelen staan. Het werkboek helpt thuis en op school het geleerde te oefenen en kan later gebruikt worden als naslagwerk. Na de vierde bijeenkomst is er een ouderavond. De trainers zijn verbonden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Meer informatie en aanmelden
 
Deze training wordt in het speellokaal van onze school gegeven onder schooltijd!
Als u meer wilt weten over deze training, of als u uw kind wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met het Jeugd- en Gezinsteam in Katwijk (088) 2542368  j.devoogd@jgthollandrijnland.nl  Rijnsburg/Valkenburg (088)254 2369  l.imthorn@jgthollandrijnland.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt er een bijdrage van E 5,00 gevraagd voor het werkboek.
 
MEERTALIGHEID
Sommige kinderen groeien meertalig op. Dit kan op verschillende manieren:
 Het kan zijn dat er binnen uw gezin twee talen worden gesproken: vader spreekt bijvoorbeeld Engels en moeder Nederlands. Uw kind kan zonder moeite beide talen leren spreken. Wel is het belangrijk dat beide ouders veel in zijn of haar moedertaal met het kind spreken.
Het kan ook zo zijn dat uw kind in het gezin zijn moedertaal leert en buiten het gezin het Nederlands. Soms leren kinderen het Nederlands al vroeg van oudere broertjes of zusjes of bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal en soms pas op de basisschool. Voor deze kinderen is de moedertaal (de eerste taal) de basis voor het Nederlands (de tweede  taal). Hoe beter uw kind de moedertaal spreekt, hoe gemakkelijker het de Nederlandse taal zal leren.Hoe snel kinderen de Nederlands taal leren, hangt af van verschillende omstandigheden. Kinderen die al vroeg met het Nederlands in aanraking zijn gekomen, hebben een voorsprong op kinderen die pas op de basisschool Nederlands horen. De kinderen die hun moedertaal goed beheersen, leren gemakkelijker Nederlands.
Praat dus veel met uw kind in uw moedertaal !
Laat uw kind merken dat u het belangrijk vindt dat het ook Nederlands leert spreken. Zorg voor mogelijkheden om uw kind met de Nederlandse taal in aanraking te laten komen. Kijk samen naar Nederlandse kinderprogramma’s  zoals Sesamstraat, Koekeloere (SchoolTV), Jeugdjournaal en Klokhuis.             Laat uw kind spelen met Nederlandse kinderen. Een duidelijke scheiding van de talen is belangrijk: spreek geen twee talen door elkaar.
                                                                                                               Logopedische dienst gemeente Katwijk