Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden

Agenda 
6 juni           - bijeenkomst gebedsgroep
11 juni          - weekopening onderbouw
12 juni          - schoolreis nadere informatie volgt
13 juni          - Paardenmarkt Rijnsburg, alle  kinderen zijn vrij
19 juni          - praktische verkeersles groep 3 en 4 en  spreekuur JGZ van 8.30 – 9.00 uur
25 juni          - weekopening OB
26 juni          - praktische verkeersles groep 5 en 6
28 juni          - spelletjes middag kleuters
3 juli            - praktische verkeersles groep 7 en 8
4 juli            - Première  film Metis
5 juli            - afscheidsavond groep 8
 
Terugblik
Wij hebben als team lastige, maar waardevolle weken achter de rug na het overlijden van juf Lisette. Wij willen u bedanken voor alle mailtjes, kaartjes en gesprekjes, het heeft ons erg goed gedaan te weten dat u aan ons denkt.
Wij hebben geprobeerd alles zo goed mogelijk op te pakken.
Alle hartjes en briefjes die voor de juf gemaakt zijn, worden in albums geplakt samen met allerlei schoolfoto’s en in een later stadium aan Dirk en de jongens gegeven.
[Afbeeldingsresultaat voor cito eindtoets]
 
Cito groep 8
Na de meivakantie is de uitslag van de CITO eindtoets binnen gekomen. De kinderen van groep 8 mogen best trots zijn, want de resultaten waren conform de verwachtingen. Ook als school zijn we best trots, want we scoren met 536,8 boven het landelijk gemiddelde.
 
Avondvierdaagse
Twee weken liepen we met ruim 140 kinderen de avondvierdaagse. Het weer was prachtig en de sfeer was heel gezellig. De ouderraad heel erg bedankt voor al het lekkers voor de kinderen en koffie en thee. Ook alle ouders die meegelopen hebben, heel hartelijk dank. Alle kinderen hebben op de laatste avond hun medaille gekregen. Wanneer uw kind de verkeerde medaille of geen medaille heeft gekregen kunt u of uw kind na de vakantie langs gaan bij meester Albert Heus, dan kunnen we dit in orde maken.
  
Kamp groep 8
Groep 8 is van 23 t/m 25 mei op kamp geweest in Otterlo. Het waren drie fijne dagen met prachtig weer en een geweldige sfeer.
Wanneer u eens wilt kijken waar we vertoeven klik dan op de onderstaande link dan krijgt u een rondleiding over het terrein. Alle foto’s kunt u ook zien op de website.
  
Schoolreisje
Op 12 juni gaan we op schoolreisje:
Groep 0 en 1 gaat naar de speeltuin in Sassenheim
De groepen 2 en 3 gaan naar de Linnaeushof in Heemstede
De groepen 4 en 5 gaan naar Drievliet in Rijswijk.
De groepen 6 en 7 gaan naar Walibi te Biddinghuizen.
Wanneer u nog niet betaald heeft, dan ontvangt u van ons een schrijven. Wilt u het geld dan z.s.m. overmaken want wij moeten ook alles van te voren betalen.
U ontvangt nog nadere informatie over de vertrektijden.
 
Schoolshirt
De afgelopen en de komende weken krijgen alle leerlingen bij verschillende gelegenheden een schoolshirt mee om aan te trekken. Het is de bedoeling dat deze shirts na afloop gewassen weer mee naar school worden genomen. Wilt u de shirts z.s.m. inleveren in verband met het schoolreisje.
 
Kunstroute groep 7
Ook dit jaar doet groep 7 van onze school weer mee aan de kunstroute. Deze route, georganiseerd door de Schoolkunstcommissie van de gemeente Katwijk, loopt door één van de dorpskernen, dit jaar in Rijnsburg. Onderweg komen de leerlingen kunstwerken tegen waarover zij vragen moeten beantwoorden. Op drie locaties tijdens deze culturele wandeling zullen zij workshops volgen.

Metis de film
 Op woensdag 4 juli vindt de première plaats van onze  speelfilm METIS. Binnenkort hoort u hoe laat u verwacht wordt. De voorstelling vindt plaats in Tripodia te Katwijk.
Klik op de link hiernaast dan ziet u onze trailer….. https://youtu.be/A9v4yBjQ6HM
 
Privacy
In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy zijn ook wij druk bezig alles goed te regelen. Veel is al goed geregeld en afgesproken, maar in het nieuwe jaar gaan wij aan de slag met een nieuwe App om de communicatie met u snel en veilig te laten verlopen.
U hoort hier zeer binnenkort meer over.

Godsdienst
Deze periode lezen we verhalen over koning David. Het thema dat we bij deze verhalen verkennen is: Altijd hetzelfde liedje?
Het is vaak hetzelfde liedje in de wereld. Koningen die machtig willen zijn, onderdanen
die gehoorzaam zijn en bang. Het is het liedje dat gezongen werd in de tijd van de bijbel, maar ook in de wereld van vandaag. Het gebeurt in Syrië, in Rusland, in Noord-Korea. Is het dan echt altijd hetzelfde liedje? In de bijbelverhalen laat God een ander liedje horen. Het wordt gezongen door een jongen met een harp: David. Zijn liederen zijn een nieuw geluid in het paleis. Later, als David de reus Goliat verslagen heeft, wordt hij toegezongen als een koning. De zittende koning Saul wordt jaloers en bang; hij wil voorkomen dat David op zijn troon terecht komt. Is het dan toch weer hetzelfde liedje?
Na de verhalen over koning David staan twee weken in het teken van de Psalmen. Het zijn oude liederen die al door David gezongen worden. En ook vandaag laten ze nog een hoopvol geluid horen. Het schooljaar wordt afgesloten met twee verhalen die Jezus verteld heeft: over de barmhartige Samaritaan en de verloren zoon. Het gaat over situaties die zich altijd weer voordoen. Over mensen die hulp nodig hebben en mensen die ongelukkige keuzes maken. Toch hoeft het niet steeds hetzelfde liedje te zijn. Jezus laat zien dat het anders kan.
 

Week 23 ■ 04/06 - 08/06  Durf jij dat?
1 Samuel 17: 1-58
Er staat een reus in het dal. Hij briest en buldert, hij gaat vreselijk tekeer. Wie durft met hem te vechten? Uit het leger van Israël stapt een herdersjongen naar voren. Het is David, gewapend met een slinger en een steen. Hij verslaat de grote reus.
Week 24 ■ 11/06 - 15/06
Jij bent mijn held
1 Samuel 18: 1-14, 1 Samuel 20 en 1 Samuel 24
David is een held. Hij heeft de reus verslagen, hij krijgt nog meer eer dan koning Saul. Dat vindt de koning natuurlijk niet fijn. Uiteindelijk wordt hij zo boos op David, dat hij hem wil doden. David weet aan hem te ontkomen en krijgt zelfs de kans om Saul te verslaan. Maar dat doet hij niet; zo komt de koning die God heeft uitgekozen niet aan de macht.
Week 25 ■ 18/06 - 22/06 Dat kan toch niet!
2 Samuel 6: 12-22, 11: 1-27 en 12: 1-9
Als Saul gestorven is, wordt David koning. Maar gedraagt hij zich ook ‘koninklijk’? Hij danst in zijn hemd voor een optocht uit als de ark wordt binnengehaald. En als hij ontdekt hoe mooi zijn buurvrouw is, bedenkt hij een vreselijk plan. Er komt een profeet bij hem met een verhaal dat David aan het denken zet.
Week 26 ■ 25/06 - 29/06 Een lied voor jou
Psalm 8, 23 en 62
David was niet alleen koning, hij zong ook veel liederen voor God. De tekst van die liederen is nog bekend: ze staan in het bijbelboek Psalmen. In deze week lezen en zingen we 3 psalmen. Over hoe mooi de wereld is, hoe God voor mensen zorgt en hoe je rustig kunt worden bij de Heer.

Voetbaltoernooi Rijnsburgse boys
Op woensdag 27 juni organiseert voetbalvereniging Rijnsburgse Boys een schoolvoetbaltoernooi voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Dit is de woensdag voorafgaand aan de jaarlijkse familiedagen bij deze club. Vanaf 13:30 tot 15:30 zijn de kinderen uit groep 3, 4 en 5 aan de beurt. Vanaf 16:00 tot 18:00 mogen de kinderen uit groep 6, 7 en 8 aan de bak. Gedurende de hele middag kan er drinken of iets lekkers gekocht worden in de kantine.
Opgeven voor dit toernooi kan bij je meester of juf. Belangrijk is wel dat je je opgeeft als onderdeel van een team dat uit minimaal 7 personen bestaat. Dus vraag aan je vriendjes of vriendinnetjes of ze met jou in een team willen. Dit mogen ook vriendjes of vriendinnetjes uit een andere groep zijn. Dus je mag een team opgeven met kinderen uit groep 3, 4 en 5. Of een team met kinderen uit groep 6, 7 en 8. Uiteraard mogen jongens en meisjes in 1 team zitten maar is het ook mogelijk om een jongens of meisjes team op te geven.
 
Tevens moet er per team een begeleider opgegeven worden bijv. een vader, moeder, opa of oma. Noteer alle namen en geef het team op bij je meester of juf. Je kunt je tot uiterlijk 8 juni opgeven bij je meester of juf. laten het toernooi sowieso doorgaan .