Klik hier om de maandbrief met plaatjes te downloaden
                                   
Agenda 
29 mei          - weekopening OB
1 juni           - ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag
2 juni           - Kunstroute Katwijk groep 7
5 juni           - 2e Pinksterdag alle kinderen zijn vrij
7 juni           - groep 3 en 4 brengen een bezoek aan de bibliotheek
7 t/m 9 juni   - schoolkamp groep 8
8 juni           - inloopspreekuur JGZ van 15.00 – 15.30 uur
12 juni          - weekopening OB
13 juni          - schoolreis nadere informatie volgt
14juni           - Paardenmarkt Rijnsburg, alle  kinderen zijn vrij
19 juni          - weekopening OB
20 juni          - praktische verkeersles groep 3 en 4
23 juni          - Juffendag kleuters
26 juni          - weekopening OB
27 juni          - praktische verkeersles groep 7 en 8
28 juni          - bijeenkomst gebedsgroep
29 juni          - speelgoedmiddag en afscheidsavond groep 8
30 juni          - snoepdelen en laatste dag groep 8
 
Personele zaken
Aan het einde van het cursusjaar nemen we afscheid van juf Marion Knol. Na 8 jaar bij ons werkzaam te zijn geweest kiest zij voor haar gezin en stopt met werken. Wij zijn inmiddels een sollicitatieprocedure gestart, zodra wij nadere informatie hebben hoort u dit van ons.
Ook moeten we helaas aan het einde van het cursusjaar afscheid nemen van juf Paulien Noort. Zij is onderwijsassistent in groep 3 en 4. Helaas ontbreekt het ons aan de financiële middelen om haar in dienst te houden…..

Ouderenquête Koningin Wilhelminaschool
Op maandag 15 mei heeft u een email gehad met daarin een link en een wachtwoord naar de ouder enquête van onze school. Een groot gedeelte van de ouders heeft de moeite al genomen om deze in te vullen. Wanneer u er nog niet aan toe gekomen bent, wil u dit alstublieft als nog doen.  
 
Sportdag
Helaas in de sportdag op vrijdag 12 afgelast i.v.m. de weersomstandigheden. Er is ook geen reserve datum, omdat we veel gebruik maken van studenten van de sportacademie en deze zijn helaas alleen die vrijdag beschikbaar.

Cito groep 8
Na de meivakantie is de uitslag van de CITO eindtoets binnen gekomen. De kinderen van groep 8 mogen echt trots zijn, want hij is heel goed gemaakt. Ook als school zijn we best trots, want we scoren met 540,6 weer ruim boven het landelijk gemiddelde.
 
Avondvierdaagse
De vorige week liepen we met ruim 140 kinderen de avondvierdaagse. Het weer was prachtig en de sfeer was heel gezellig. De ouderraad heel erg bedankt voor al het lekkers voor de kinderen en koffie en thee. Ook alle ouders die meegelopen hebben, heel hartelijk dank. Alle kinderen hebben op de laatste avond hun medaille gekregen. Wanneer uw kind de verkeerde medaille of geen medaille heeft gekregen kunt u of uw kind na de vakantie langs gaan bij meester Albert Heus, dan kunnen we dit in orde maken.
 
Bankje op het plein
Wellicht heeft u de bijgevoegde foto op facebook of in de Rijnsburger voorbij zien komen.
Natuurlijk hebben wij er geen bezwaar tegen wanneer er buiten schooltijd op ons plein gespeeld wordt, graag zelfs….. maar moedwillig iets vernielen is echt niet nodig.
Gelukkig heeft de vader van juf Paulien, die timmerman is alles weer vakkundig gerepareerd, heel erg bedankt!!!
 
Themadienst
Op zondag 14 mei was de jaarlijkse themadienst, wij willen alle mensen die geholpen hebben heel hartelijk danken en wanneer u aanwezig was, fijn!
 
Schoolreisje
Op 13 juni gaan we op schoolreisje:
Groep 0 en 1 gaat naar de binnenspeeltuin Bubble Jungle in Leidschendam
De groepen 2 en 3 gaan naar Blijdorp in Rotterdam
De groepen 4 en 5 gaan naar Plaswijk in Rotterdam
De groepen 6 en 7 gaan Duinrell in wassenaar
Wanneer u nog niet betaald heeft, dan ontvangt u van ons een schrijven. Wilt u het geld dan z.s.m. overmaken want wij moeten ook alles van te voren betalen.
U ontvangt nog nadere informatie over de vertrektijden.
 
Schoolshirt
De afgelopen en de komende weken krijgen alle leerlingen bij verschillende gelegenheden een nieuw schoolshirt mee om aan te trekken. Het is de bedoeling dat deze shirts na afloop gewassen weer mee naar school worden genomen. Wilt u de shirts z.s.m. inleveren in verband met het schoolreisje.
  
Kunstroute groep 7
Ook dit jaar doet groep 7 van onze school weer mee aan de kunstroute. Deze route, georganiseerd door de Schoolkunstcommissie van de gemeente Katwijk, loopt door één van de dorpskernen. Nl Valkenburg. Onderweg komen de leerlingen kunstwerken tegen waarover zij vragen moeten beantwoorden. Op drie locaties tijdens deze culturele wandeling zullen zij workshops volgen. Zo volgen zie een workshop muziek bij de harmonie Valkenburg, een workshop Theater in het Dorpshuis verzorgd door “toneelvereniging Mimieks theater ” en wordt er gedanst bij Valken 68 onder begeleiding van Geertje Brinkman. De leerlingen kunnen onderweg een woordpuzzel oplossen. Bij verschillende beelden zijn er letters te ontdekken waarmee een woord kan worden gevormd. Met de juiste oplossing makt ieder groepje kans op een verrassingspakket.
 
Kamp groep 8
Van 7 t/m 9 juni gaat groep 8 op schoolkamp in Otterlo, wij wensen hen fijne dagen toe.
Op de website kunt u t.z.t. alle foto’s zien…..
 
Nieuwe leerlingen
Binnen de gemeente Katwijk worden verschillende gezinnen geplaatst, die de vluchtelingenstatus hebben. Dit geldt ook binnen de dorpskern Rijnsburg. Wanneer er nieuwe leerlingen zijn i.v.m. verhuizingen worden die normaal gesproken geplaatst op de school waar nog plaats is. Wat betreft de aanname van vluchtelingen met een verblijfstatus maken we hierop een uitzondering, omdat we dat binnen de PCBO zien als een gedeelde verantwoordelijkheid. Vandaar dat we afgesproken hebben dat deze gezinnen beurtelings op één van de scholen worden opgevangen en dat we daarbij in dit geval ook boven de 30 gaan plaatsen. Iedere school neemt hierin zijn verantwoordelijkheid.

Dit betekent voor onze school dat na de meivakantie de kinderen van de familie Al Ahmad bij ons op school komen. Zij zijn gevlucht uit Syrië.
Jouher (meisje) komt in groep 7, Bashar (jongen) in groep 5, Nour (meisje) in groep 3 en Asmaa (meisje) in groep 1. Zij zijn op maandag en dinsdag bij ons op school en woensdag t/m vrijdag zitten zij in Katwijk op school in de Nieuwkomersklas.
Laten we er samen voor zorgen dat zij op onze school een fijne tijd hebben!
 
Auteurs op school
De afgelopen periode hadden we twee kinderboekenschrijvers te gast. In de onderbouw was Vivian den Hollander te gast en in de bovenbouw Selma Noort.
Zij hebben verteld over hun werk en natuurlijk uit hun eigen werk voorgelezen. Het waren waardevolle bijeenkomsten. Voor herhaling vatbaar.
 
Medezeggenschapsraad en ouderraad
Ook op de Koningin Wilhelminaschool hebben we een medezeggenschapsraad, hierin zitten 3 vertegenwoordigers van de ouders en 3 vertegenwoordigers van het team. Samen praten en beslissen zij over allerlei schoolzaken. Op sommige vlakken hebben zij advies recht en op andere zaken hebben zij instemmingsrecht.
Omdat mevr. Kuijpers-Moelker voor de grote vakantie afscheid neemt van onze MR zijn we op zoek naar een nieuw MR lid voor de oudergeleding.
Ook twee leden van de ouderraad zullen deze verlaten omdat hun kinderen dit jaar van school gaan, daarom zijn we ook op soek naar leden die onze ouderraad komen versterken. De ouderraad helpt op school bij allerlei activiteiten.
Wanneer u belangstelling heeft of nadere informatie wilt, dan kunt u even een mailtje sturen of contact opnemen met Albert Heus of Marleen Bloemendaal.
 
Leeloop haarbandjes tegen hoofdluis
Leeloop is een unieke luizen afstotende elastische haarband, doordrenkt met een natuurlijke mix van etherische oliën. De Leeloop...  haarband stoot luizen af, waardoor luizenplaag eenvoudig en effectief te voorkomen is. Leeloop haarband is kindvriendelijk met een aangenaam aroma, zeer eenvoudig te gebruiken en verkrijgbaar in een reeks van leuke kleuren. 100% natuurlijk product..
 
Godsdienst
Sommige dingen kun je niet tegenhouden. Dat de zon gaat schijnen bijvoorbeeld. Dat de wind gaat waaien, dat de vogels gaan fluiten… je hebt er geen invloed op, het gebeurt gewoon. En ook wat mensen doen is soms niet te stoppen. Misschien gebeurt het bij u aan tafel ook wel eens dat uw kind niet te stoppen is in zijn vrolijke verhalen of drukke gedrag. Zelfs als hij of zij er zijn best voor doet, lukt dat niet; het zit er nu eenmaal in en het moet eruit.
 
Deze weken lezen we bijbelverhalen over iets dat niet te stoppen is. Het is de wind van Pinksteren die de leerlingen van Jezus de wereld in blaast, en daarom kunnen ze niet anders dan doorgaan. Wat Jezus aan hen verteld heeft, vertellen zij verder. Over Gods liefde en echt geluk. Over hoe het leven anders kan worden. Net als Jezus zelf, merken ook de apostelen dat er mensen zijn die willen dat ze ophouden. Maar ze kunnen niet. Zelfs niet als ze gevangen worden gezet en worden tegengewerkt. Hun verhaal is niet te stoppen, het blijft zijn weg zoeken door de wereld.

Week 22: 29 mei t/m 2 juni 2017
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10

Week 23 ■ 06/06 - 09/06             Niet te stoppen
Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 17-26
Petrus en Johannes hebben een verlamde man beter gemaakt en ze vertellen bijzondere verhalen over God. Heel veel mensen komen naar ze luisteren. Maar de priesters en de tempelwacht vinden het niet goed. Zij willen dat Petrus en Johannes stoppen met hun werk en laten ze gevangen zetten. Zou hun verhaal daarmee afgelopen zijn?

Week 24 ■ 12/06 - 16/06             Nu zie ik het!
Handelingen 5: 27-42, 8: 26-9: 9
De apostelen moeten voor de rechtbank verschijnen. De leden van de rechtbank zijn boos op hen, maar een van hen zegt tegen de anderen: ‘Als het mensenwerk is wat ze doen, gaat het vanzelf over. En als het Gods werk is kun je het niet stoppen.’ Zou hij zien wie de apostelen echt zijn?
Later gaat Saulus achter de christenen aan. Maar op de weg naar Damascus ziet hij plotseling het licht: Jezus roept hem. Zo verandert Saulus de vervolger in Paulus de verkondiger.

week 25 ■ 19/06 - 23/06              Pak mijn hand!
Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19
Petrus gaat overal vertellen over Jezus. Dat doet hij niet alleen met woorden: In de stad Lydda maakt hij een zieke man beter. En in Joppe wekt hij de gestorven Tabita op. Een tijdje later wordt Petrus zelf ook geholpen: hij wordt uit de gevangenis bevrijd door een engel.
 
Week 26 ■ 26/06 - 30/06             De waarheid zeggen
Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18
Paulus en Barnabas gaan op reis om mensen de waarheid te zeggen: ze vertellen overal over de liefde van God. Onderweg komen Paulus en Silas een slavin tegen die de toekomst kan voorspellen. De slavin is bezeten door een geest, maar Paulus en Silas bevrijden haar.
 
Zomerlezen:
De term zomerverval geeft aan dat kinderen die gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks lezen 1 á 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Dit zomerverval kan eenvoudig worden tegengegaan. Als kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake van terugval.

De Nederlandse kinderjury
De kinderen van Nederland hebben gestemd. Welk boek uit 2016 was het allerleukst? De top 5 voor elke leeftijdsgroep is vandaag bekendgemaakt.
De Prijs van de Nederlandse Kinderjury wordt uitgereikt in twee leeftijdscategorieën. Voor elke leeftijd is een top 5 bekendgemaakt, boeken die kans maken op de prijs. Op 12 juni krijgen de winnaars hun prijs. De genomineerde schrijvers moeten dus nog een tijdje in spanning zitten!
 
Nominaties 6-9 jaar:
Fantasia XI. De duistere driemaster – Geronimo Stilton en Silvia Bigolin
MaanMysterie – Paul van Loon en Hugo van Look
De (niet zo) rampzalige avonturen van Herre – Marte Jongbloed en Iris Boter
Siem Subliem en het ei van Jannes – Tosca Menten en Katrien Holland
De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen – Andy Griffiths en Terry Denton

Nominaties 10-12 jaar:
100% Coco New York – Niki Smit
Dagboek van een muts. Puppy Love – Rachel Renée Russell
Dummie de mummie en de smaragd van de Nijl – Tosca Menten en Elly Hees
Het leven van een Loser. Ff offline – Jeff Kinney
De ongelooflijke Ravi Ravioli – Jozua Douglas en Elly Hees

Uitreiking
Alle boeken zijn te leen in de bibliotheek, je kunt ze nog lezen voor 11 juni! Die dag worden de prijzen uitgereikt tijdens de Kinderboekenparade in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. De Kinderboekenparade is een geweldig leuk festival waar jouw favoriete schrijvers komen, workshops en optredens zijn en waar je gratis naartoe kunt. Kom ook! Meer informatie: Kinderboekenparade.