Klik hier om de maandbrief te lezen met plaatjes

Maandbrief januari 2018
Agenda januari
8 januari       - studiedag PCBO, alle kinderen zijn vrij
10 januari     - bijeenkomst gebedsgroep, aanvang 8.30 uur,   
                     - MR vergadering
11 januari     - bijeenkomst ouders 0 groep
12 januari     - laatste dag inleveren rapport
15 januari     - weekopening OB
                   - informatieavond groep 8 inzake VO.
17 januari     - schoonmaakavond
18 januari     - JGZ inloopspreekuur 15.00 – 15.30 uur
22 januari     - start nieuwe 0 groep
                    - bijeenkomst ouderraad
23 januari     - ouderbijeenkomst continurooster
25 januari     - speelgoedmiddag kleuters
26 januari     - nieuwe maandbrief
29 januari     - weekopening onderbouw

In en rond de school
Natuurlijk allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar!   Wij willen u hartelijk bedanken voor alle goede wensen die wij mochten ontvangen.

I.v.m. de kerstvakantie verschijnt deze maandbrief later dan u van ons gewend bent.
 
Op dinsdag 5 december mochten wij de Sint en zijn Pieten weer op school ontvangen. Daarvoor hadden wij in de school al allemaal hartjes gevonden. Het bleek dat jongens Piet smoorverliefd was op meisjes Piet. 
Op dinsdagmorgen stond hij op de toren en deed meisjes Piet een echt aanzoek. Meester Albert Heus heeft de beide Pieten toen in de echt verbonden.

Wanneer u nog eens alles terug wilt zien klik dan op deze link.
 https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Laatste-Sinterklaasjournaal.
 
Ook alle hulppieten  uit de groepen 5 t/m 8 heel hartelijke bedankt voor het maken van die prachtige surprises…..
 
Op donderdag 21 december hebben we het feest van de geboorte van de Here Jezus op school gevierd.  Alle kinderen en ouders die geholpen hebben heel hartelijk dank.
 
Graag willen we dat in de eerste week alle rapporten weer op school ingeleverd worden.
 
Op maandag 8 januari is er geen school i.v.m. een studiedag voor de hele vereniging. De eerste schooldag is dus dinsdag 9 januari.
 
In navolging van groep 1 en 2 willen we na de kerstvakantie ook in groep 3 beginnen met een zgn. inlooptijd.
Dit betekent dat de kinderen van groep 3, wanneer de deur voor de kleuters open gaat, om 8.20 en 13.20 uur, ook naar binnen kunnen gaan.
De kinderen mogen zelfstandig naar boven komen of u mag uw kind zelf even boven brengen. In de klas gaan de kinderen, in aanwezigheid van de juf, zelfstandig aan de slag.
 
Start nieuwe 0 groep
Deze maand, maandag 22 januari, start er een nieuwe 0 groep onder leiding van juf Else Krijgsman op maandag, dinsdag en vrijdag en juf Rosanne van Delft op woensdag en op donderdag. Alle nieuwe kinderen en de twee juffen van harte welkom!!
   
Schoonmaakavond
Op woensdag 17 januari houden we weer een extra schoonmaakavond. Hoewel de Cleaners de school aardig bijhouden, hebben ze gewoon niet voldoende uren (en de school niet voldoende geld)  om alles eens lekker te soppen en een goede beurt te geven.
De afgelopen jaren hebben we dit ook halverwege het jaar  extra aangepakt en dat is zo goed bevallen dat we weer een beroep op u doen. Er is koffie en koek,  een hoop gezelligheid, maar we hebben alleen nog wat handen nodig van mensen die ons willen helpen…..
                                    Met vriendelijke groeten, Albert Heus      
 
10 minuten gesprekken JGZ spreekuur
Tijdens onze 10 minutengesprekken rond het eerste rapport hebben we verschillende ouders geadviseerd om contact op te nemen met het Jeugd en gezinsteam. Want voor alle kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien kunt u naar een Jeugd en Gezinsteam. Met de Jeugd- en gezinswerker bespreekt u uw vraag en samen beslissen jullie wat evt. een volgende  stap is.

Ook bij ons op school  is er een Inloopspreekuur van het Jeugd- en Gezinsteam.
Deze maand op donderdag 18 januari van 15.00 – 15.30 uur.
 
Van de overblijf.
De afgelopen periode zijn er nogal wat bekers etc. op school blijven staan. Wanneer u iets mist, kom even langs om te controleren of er iets van u bijstaat!
Wilt u a.u.b. goed doorgeven wanneer de kinderen moeten overblijven door dit te noteren op het inschrijfformulier in de hal. Wanneer uw kind structureel moet overblijven op vaste dagen wilt u dit dan a.u.b. ook goed doorgeven en aangeven wanneer uw kind hier geen gebruik van maakt.
Wij willen graag oude kerstkaarten om volgend jaar met de kinderen weer kerstkaarten te maken. Verder wensen wij iedereen een goed en gezond 2018.                                                                                                                     
               Tante Marleen en tante Karin.
 
Informatieavond continurooster
Op dinsdag 23 januari is er op school een informatieavond betreffende  de evt. invoering van een continurooster. Twee jaar geleden was de laatste enquête over dit onderwerp en toen was ruim 60 % van de ouders voor handhaving van de huidige tijden.
Op deze informatieavond willen wij met u in gesprek en u informeren over wat de voor- en nadelen zijn, hoe zit het met evt. kosten en welk format wij voor ogen hebben als het continurooster zal worden ingevoerd.
Een commissie bestaande uit leerkrachten en ouders uit de MR en OR hebben deze avond voorbereid. Eind januari ontvangt u dan van ons een enquête formulier en kunt u uw voorkeur kenbaar maken. Voor de voorjaarsvakantie willen we u dan de uitslag bekend maken.
 
EHBO groep 8
Wanneer u thuis nog oude verbanden heeft uit bijv. afgekeurde EHBO dozen dan willen wij die graag hebben. We maken er gebruik van bij de jeugd EHBO in groep 8

Inschrijving nieuwe leerlingen
Wilt u uw kind inschrijven, dan kunt u bij meester Albert Heus een inschrijfformulier ophalen, thuis invullen en daarna op school weer inleveren. Nieuwe ouders kunnen een afspraak maken voor een nadere toelichting en een rondleiding. Dit moet voor 23 februari gebeuren, want dan sluit de inschrijvingstermijn!!!!
 
Ouderbijdrage
Wanneer u uw ouderbijdrage nog niet betaald heeft, dan kunt u dit overmaken op onze bankrekening  
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.
De vrijwillige bijdrage is dit cursusjaar vastgesteld op € 32, voor het eerste kind per gezin , voor 2 kinderen € 57,50 en voor 3 kinderen €  82,50.

Keuze voortgezet onderwijs
Op 15 januari is er een informatieavond voor alle ouders van groep 8 in de Burgt. Deze avond ging op 11 december niet door i.v.m. de slechte weersomstandigheden. U bent van harte welkom, aanvang 20.00 uur.

De komende weken worden er op scholen voor voortgezet onderwijs open dagen gehouden. De data staan in het informatiebulletin dat alle kinderen van groep 8 hebben meegekregen. De CITO eindtoets vindt plaats in april. Eind januari houden we met alle ouders gesprekken i.v.m. de keuze voor het voortgezet onderwijs. U ontvangt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
 
Mededeling van het jeugd- en gezinsteam (jgt) Rijnsburg/Valkenburg:
Het Jeugd gezinsteam start eind januari 2018 met een groep voor kinderen die last hebben van de scheiding van hun ouders. De groep heet:
 
"KIES voor kinderen"
 
De KIES groep is een groep voor kinderen van de groepen 4 t/m 8, waarvan de ouders gaan scheiden, pas gescheiden zijn of al een tijd geleden gescheiden zijn.
 
Het belangrijkste doel van de KIES groep is dat kinderen de scheiding beter leren begrijpen en leren omgaan met wat voor hen moeilijk is.
 
Er zijn 8 bijeenkomsten van anderhalf uur waarin kinderen met elkaar op een speelse manier bezig zijn.
 
Aanmeldingen kunnen gedaan worden bij:
 
Mieke Haasnoot       tel. 06-36317034 / m.haasnoot@jgthollandrijnland.nl
Lydia Imthorn          tel. 06-11861764 / l.imthorn@jgthollandrijnland.nl
 
Godsdienst
In de verhalen van Kind op Maandag voor deze periode gaat het over verandering. Bij de Jordaan roept Johannes de Doper mensen op om een nieuw begin te maken. Hij doopt ze onder in het water, zodat ze verkeerde dingen achter zich kunnen laten. Later horen we hoe een paar vissers met Jezus meegaan om hem te helpen. Ook gaat het over zieken die beter worden, zaad dat gaat groeien en een storm die gaat liggen: allemaal voorbeelden van hoe dingen kunnen veranderen.
Misschien is dat ook wel een van de belangrijkste aspecten van het christelijk geloof. De bijbel leert ons dat je je er nooit bij neer hoeft te leggen dat alles blijft zoals het is. Er is altijd een nieuw begin mogelijk. Het thema van Kind op Maandag is in deze periode ‘Jij verandert mij’. Dat kun je niet alleen tegen Jezus zeggen, maar ook tegen elkaar. Je kunt elkaar de kans geven om een nieuw begin te maken. Daarvoor is soms wat geduld nodig, vertrouwen in elkaar. Maar als dat er is, is er veel mogelijk!
Juist in het begin van een nieuw jaar is het mooi om stil te staan bij wat kan veranderen. Kinderen veranderen voortdurend. Ze groeien, ontwikkelen zich, maken nieuwe dingen mee. Maar ook voor volwassenen geldt dat er veel kan veranderen. Misschien is het mooi om in deze periode eens stil te staan bij de vraag, hoe uw kind ú verandert. Maken uw kinderen een ander mens van u? En zijn er veranderingen die u nog wat meer kans zou kunnen geven? De bijbelverhalen laten zien dat we daar elke dag een nieuwe kans voor krijgen!

Week 3: 15 t/m 19 januari 2018
Johannes de Doper, Marcus 1:1-8
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20
In de synagoge, Marcus 1:21-28

Week 4: 22 t/m 26 januari 2018
De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus 1:29-39
De melaatse man, Marcus 1:40-45
De verlamde, Marcus 2:1-12

Week 5: 29 januari t/m 2 februari 2018
Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:13-17
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6

Gebedsgroep
Elke eerste woensdag van de maand komen een aantal ouders bijeen om voor de school en de samenleving te bidden . In de hal van de kleuters staat een doos waarin u evt. suggesties voor gebedsonderwerpen kunt deponeren. Sinds kort heeft deze gebedsgroep ook een email adres, gebedvoorwilhelminaschool@gmail.com zodat u evt. gebedsonderwerpen ook via dit email adres kunt doorgeven. Woensdag 11 januari komt de gebedsgroep weer bij elkaar, aanvang 8.30 uur ‘s morgens.