Maandbrief februari 2020
 
Agenda
3 februari      - start nieuwe 0 groep
5 februari      - Bijeenkomst gebedsgroep, aanvang 8.30 uur,   Kleipettenlaan 290
10 februari    - weekopening onderbouw
10 februari    - gesprekken keuze VO groep 8
13 februari    - gesprekken keuze VO groep 8
21 februari    - de laatste schooldag voor de voorjaarsvakantie
- alle groepen zijn ’s middags vrij
23 t/m 28 februari - voorjaarsvakantie
2 maart        - eerste  schooldag, nieuwe maandbrief

In en rond de school
 
Op maandag 6 januari was er een studiedag voor alle personeelsleden binnen de hele vereniging in de Voorhof. Het was een nuttig samenzijn, waar we veel met elkaar en van elkaar geleerd hebben. ‘s Morgens waren er bijeenkomsten over wereldverkenning en ’s middags hebben wij als team bij elkaar gezeten en allerlei schoolzaken besproken.
 
De eerste weken na de kerstvakantie hebben de luizenmoeders alle groepen weer gecontroleerd, hartelijk dank daarvoor. Wilt u alstublieft zelf ook blijven controleren, want er waren in sommige groepen weer neten gevonden. Alleen wanneer we allemaal alert zijn, lukt het om ze buiten de deur te houden. Er zijn  luizencapes op school verkrijgbaar voor 11 euro.
 
Vanaf donderdag 30 januari is het verlof van juf Jessica van Egmond uit groep 6 afgelopen en staat zij weer voor groep 6.
 
Er zijn deze maand weer scholendiensten. Op zondag 2 februari is onze school aan de beurt nl. om 9 uur in de Immanuelkerk. Ds. Arenda Haasnoot zal in deze dienst voorgaan. Elk kind moet wel een potlood of een pen meenemen…….
 
Onze algemeen directeur dhr. P. van Leeuwen is al geruime tijd ziek. Sinds 1 januari 2020 is er een interim bestuurder aangesteld, dhr. Ronald Hendrix. Hij is op maandag en woensdag werkzaam voor onze vereniging.

Met vriendelijke groeten, Albert Heus

Yolo judo training
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 4 t/m groep 8 op dinsdag judo training gekregen van meester Jos. De kinderen hebben veel geleerd over judo en hoe daarbij om te gaan met elkaar. Wij proberen hier een jaarlijkse lessenreeks van te maken…..
 
Staking
De afgelopen twee dagen hebben wij gestaakt, niet omdat we het leuk vinden maar omdat we zien dat het langzaam maar zeker steeds slechter gaat met het onderwijs. Het personeelstekort neemt ook hier toe. Vaste functies kunnen we nog wel invullen, maar zodra er zieken zijn gaan er zaken niet goed. Collega’s die ingeroosterd zijn voor andere taken gaan voor de klas en extra hulp kan er dan vaak niet gegeven worden.
De angst bij ons is dat dit probleem alleen maar gaat toenemen.
Wij hebben de afgelopen dagen zinvol gebruikt. Zo hebben de directieleden van de vereniging met elkaar gekeken hoe we er op dit gebied voorstaan, wat de verwachtingen zijn op de korte en lange termijn en hoe we dit op kunnen pakken. Alle collega’s die deze dagen zouden werken hebben op school of thuis allerlei werk verricht wat was blijven liggen. Prettig dat we daar even tijd voor hadden, maar we staan liever voor de klas om les te geven aan uw kind!
                                      Albert Heus
 
Start 0 groep
 
A.s. maandag 3 februari start de nieuwe 0 groep. Op maandag, dinsdag en vrijdagmorgen staat juf Else voor de groep en woensdag en donderdag juf Rosanna.
Van harte welkom en wij wensen alle kinderen en de juffen een fijne tijd op onze school!
 
Uitnodiging scholen dienst Wilhelminaschool!

Wij willen jullie en u van harte uitnodigen voor de dienst van de Koningin Wilhelminaschool.
Deze vindt plaats in de Immanuelkerk , Kerkstraat 5 2231 CW Rijnsburg, a.s. zondag 2 februari,
aanvang 9.00 uur. Het thema is:  Wie ben ik.
Voor zal gaan ds. Haasnoot en zij zal geholpen worden door vele kinderen en leerkrachten van de Koningin Wilhelminaschool.
Ook wanneer u nooit naar de kerk gaat is het een mooie gelegenheid om eens te komen.
De kinderen hebben alle liedjes geleerd en kijken er naar uit en natuurlijk is er speciale aandacht voor hen! Zorg dat je een potlood of een pen bij je hebt!
Van harte welkom!!!!!

Inschrijving nieuwe leerlingen
 
De afgelopen weken is er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nieuwe kinderen op te geven. Wij danken deze ouders voor het in ons gestelde vertrouwen.
U kunt nog opgeven tot 21 februari.
 
 
Geen sportdag bovenbouw
Helaas kan de sportdag voor de bovenbouw op 15 mei vanwege bijzondere omstandigheden dit jaar niet doorgaan.
Dit betekent dat de kinderen op 15 mei gewoon school hebben. Ook de kinderen van de onderbouw hebben deze dag gewoon les.
Wel zijn we als school aan het onderzoeken of we een alternatief kunnen organiseren, zodra daar meer duidelijkheid over is dan hoor u dat.
 
Citotoetsen
 
Vanaf maandag 20 januari t/m vrijdag 7 februari worden er in alle klassen weer de Cito toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) afgenomen. Dit is een serie landelijke toetsen die elk half jaar wordt afgenomen. Bij diverse vakgebieden wordt bekeken hoe de kinderen zich in de afgelopen periode hebben ontwikkeld. Natuurlijk houden de leerkrachten ook tussentijds de vorderingen van uw kind bij, maar bij de toetsen van het LVS wordt ook een vergelijk gemaakt met leeftijdsgenoten in heel Nederland. De grafieken met de uitkomsten van de toetsen zullen we weer toevoegen in de rapportmap die uw kind in maart mee naar huis krijgt. Als de resultaten voor ons reden zijn om eerder met u te overleggen, dan hoort u dat uiteraard van ons.
 
Schoolreisjes
 
Op dinsdag 9 juni gaan wij op schoolreisje. Omdat we dit jaar voor het eerst werken met gemende groepen 1/2  vinden wij het heel leuk om met de beide groep 1/2  en groep 3 naar dezelfde bestemming te gaan nl. de Linnaeushof. Omdat dit flink duurder is vanwege de bus kosten, vragen wij alle ouders van groep 1 uit de Vlindertuin en de Bijenkorf € 15,- bij te betalen. De totale kosten bedragen dan € 25 per lln.
De groepen 4 en 5 gaan naar Drievliet in Rijswijk.
De groepen 6 en 7 zouden naar Walibi Flevo gaan. Via de leerlingenraad werd gemeld dat veel leerlingen dat minder leuk vinden. Na overleg met de leerlingenraad hebben wij toen een stemming gehouden, waarbij de leerlingen konden kiezen uit: Walibi, de Efteling en het Dolfinarium. Met overgrote meerderheid is er gekozen voor de Efteling.
Dit betekent dat de kinderen een volledige dag naar de Efteling gaan. De kosten hiervan bedragen € 3,- meer dan begroot. We hopen dat dit geen probleem is voor u….
 
Voorleesdagen

Momenteel worden de Nationale Voorleesdagen weer gehouden.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hen veel plezier. Speciaal voor baby's, peuters en kleuters zijn er “De Nationale Voorleesdagen”. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen.
Ook op de koningin Wilhelminaschool zullen we hier aandacht aan besteden  Het Prentenboek van het Jaar is Moppereend (Lemniscaat). Naast dit prentenboek hebben Nederlandse jeugdbibliothecarissen voor de Prentenboek TopTien negen andere prentenboeken gekozen uit het aanbod van 2018. Tijdens De Nationale Voorleesdagen, van woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari 2020, krijgen deze tien boeken extra aandacht. Speciaal voor De Nationale Voorleesdagen komt het Prentenboek van het Jaar uit in een mini-editie voor € 5,25.
De kinderen van groep 1/2 hebben om maandag 20 januari een speciale voorlees voorstelling bijgewoond in de Readshop.
 
 
Prentenboek TopTien
Een comité van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos het Prentenboek van het Jaar 2020 uit de prentenboeken die in 2018 verschenen. Naast Moppereend  hebben zij nog negen andere prentenboeken gekozen, die de Prentenboek TopTien vormen:
Spelen tot het donker wordt (Querido) Hans Hagen, Marit Törnqvist, MoniqueHagen          
Moppereend (Lemniscaat) Joyce Dunbar en Petr Horáček, vertaald door Jesse Goossens
De hapgrage krokodil (Vries-Brouwers) Jonnie Wild en Brita Granström en vertaald door Ineke Ris 
Deze ridder zegt NEE (Gottmer) Lucy Rowland en Kate Hindley, vertaald door Bette Westera
Een schildpad was zijn schildje kwijt (Gottmer) Marjet Huiberts en Carmen Saldaña 
Van 1 tot 10 (Gottmer) Mies van Hout           
Zó moe en toch klaarwakker  (Hoogland & Van Klaveren) Susanne Strasser, vertaald door Berd Ruttenberg               
De boer en de dierenarts (De Eenhoorn) Pim Lammers en Milja Praagman      
De grote vijf (Clavis) Bella Makatinien Judi Abbot 
Otto groot, Otto klein (Lannoo) Tom Schamp
 
Moppereend
Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van mopperig naar extreem chagrijnig. De andere dieren, die haar juist proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil meedoen, worden uiteindelijk allemaal aangestoken door het gechagrijn van eend. Ondertussen wordt het donderwolkje boven moppereend groter en groter tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is geworden. En wat krijg je dan? De boel barst los: regen, dansende dieren in de plassen en een regenboog.  Een mooie conclusie: hoe donker de wolken ook worden, ooit komt er een einde aan.

Petr Horáček
Petr Horáček groeide op in Tsjecho-Slowakije en woont tegenwoordig in het Verenigd Koninkrijk. Hij is illustrator en prentenboekenmaker. Bij Lemniscaat verschenen al vele boeken van zijn hand, waaronder Het lied van de blauwe pinguïn, Gulzige Geit, Kleine Muis en de rode knikker, Zo mooi zijn dieren, En de maan

Drinken en fruit
 
Elke woensdag is het fruit en waterdag.
Fijn om te zien is dat steeds meer kinderen ook op de andere dagen water drinken en fruit eten. Dit is echt veel gezonder!

Hoe ziet het ideale onderwijs in Katwijk eruit?

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Katwijk verdienen een gelijke kans op zo goed mogelijk, passend en eigentijds onderwijs. Iedereen moet talenten kunnen ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat zij later met plezier en naar vermogen kunnen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij.

Er gaat gelukkig al veel goed in onze gemeente, maar soms kan het nog beter!
Daarom gaat de gemeente, samen met scholen, ouders, verenigingen, organisaties én natuurlijk de kinderen en jongeren, een onderwijsagenda maken. In deze agenda staat hoe we willen dat het onderwijs er over een aantal jaar uit ziet en welke acties nodig zijn om dit te bereiken. De komende maanden gaan we met allerlei mensen in gesprek om de agenda te bepalen. Heeft u een mening of goed idee over het onderwijs in Katwijk? Vul dan de enquête in!
 
Sjors Sportief en Sjors Creatief
 
Nog steeds is het mogelijk om in te schrijven op allerlei leuke workshops in de gemeente Katwijk. Alle kinderen uit het basisonderwijs hebben vorige maand het Sjors-boekje ontvangen. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen om kennis te maken met één of meerdere activiteiten. Een leuke manier voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in onze gemeente!

Leerlingen hoeven niet direct lid te worden van een vereniging, maar maken ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een activiteit.  Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 schrijven zich vanaf 1 oktober in voor activiteiten via www.sjorssportief.nl.

Voldoende keus voor sportievelingen en crea-bea’s
Kinderen uit de gemeente Katwijk kunnen kennismaken met meer dan 50 activiteiten zoals atletiek, badminton, lasergamen, paardrijden, turnen, scouting en tennis. Ook aan de creatievelingen is gedacht, denk hierbij aan muziek maken, dansen, tekenen en schilderen, taartjes maken en knutselen. Kortom keus genoeg! Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen. Inschrijven kan het hele schooljaar door.
 
Meer informatie
Voor meer informatie neem alvast een kijkje op de website www.sjorssportief.nl. Of stuur een e-mail naar workshop@welzijnskwartier.nl