Klik hier om de volledige maandbrief te downloaden inclusief plaatjes

Agenda december
27 november - sportinstuif groep 3 en 4
                   - weekopening OB
                   - 10 minuten gesprekken n.a.v. het eerste rapport
28 november - 10 minuten gesprekken n.a.v. het eerste rapport
29 november - alle leerlingen krijgen hun rapport mee naar huis
30 november - speelgoedmiddag
                      - JGZ spreekuur van 15.00 – 15.30 uur
                      - alle kinderen mogen hun schoen zetten
4 december   - weekopening OB
                      - alle hulppieten kunnen hun surprises naar school brengen van 17.00 - 17.30 uur
5 december   - Sintviering, bovenbouw heeft ’s middags “gewoon” school
6 december   - gebedsgroep bijeenkomst vanaf 8.30 uur; Kleipettenlaan 290
11 december - weekopening OB
                        voorlichtingsavond groep 8 in de Burgt
18 december - weekopening OB
19 december - spreekuur JGZ van 8.30 – 9.00 uur
21 december - spelletjesmiddag kleuters
                       - 19.00 – 20.00 uur kerstviering op school
22 december   - ‘s morgens school, daarna kerstvakantie.
25 december - 7 januari - kerstvakantie.
8 januari          - studiedag vereniging PCBO alle leerlingen zijn vrij
9 januari        -  eerste schooldag en nieuwe maandbrief

In en rond de school
Juf Lisette ondergaat momenteel zware chemokuren en deze slaan zeker aan.
Het is heel fijn dat zij, wanneer het mogelijk is zo nu en dan naar school komt om wat werkzaamheden te verrichten.
 
Begin deze maand is meester Chris gestart in groep 8.
 
Groep 4 heeft een bezoek gebracht aan de Olmenhorst en de kleuters zijn naar het Panbos geweest. Alle ouders die geholpen hebben heel hartelijk dank!!

De komende week hebben we de 10 minuten gesprekken n.a.v. het eerste rapport. U heeft uw persoonlijke uitnodiging inmiddels ontvangen. Wilt u zich a.u.b. aan de aangegeven tijden houden.
 
Deze periode staat natuurlijk in het teken van Sinterklaas en zijn Pieten. Via face-book kunt u alvast wat zaken volgen…. 
Op 4 december tussen 17.00 – 17.30 uur kunnen de hulppieten  hun surprise naar school brengen.
Op 5 december willen we de Sint natuurlijk weer op school ontvangen. U bent van harte welkom om 8.30 uur, wanneer we de Sint op het plein zullen ontvangen.
De bovenbouw heeft 5 december ’s middags “ gewoon” school. Natuurlijk gaan we er wel een feestje van maken….

Natuurlijk branden we de periode voor de kerst kaarsjes in de klas. De kinderen mogen echter niet zelf kaarsen meenemen, maar krijgen van school een waxine lichtje in een potje, dit in verband met het evt. brandgevaar.
 
Het is weer de laatste maand van het jaar, de tijd van vuurwerk etc. Het is op school streng verboden om vuurwerk af te steken. Wanneer wij vuurwerk zien, dan pakken wij het af en melden de kinderen aan bij bureau Halt.
 
Het komt vrij regelmatig voor dat kinderen die niet overblijven tussen de middag te vroeg op school komen, zij mogen pas na 13.15 uur op het schoolplein. Wilt u daar a.u.b. op letten.
 
Staken??
Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen we u op de hoogte houden van de komende acties en waarom wij actie voeren.
De actiegroep PO in actie en de bonden hebben een manifest opgesteld waarin 500 miljoen voor werkdrukverlaging en 900 miljoen voor salarisverhoging wordt gevraagd.
Op 4 oktober de dag voor de staking lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het regeerakkoord anders. Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken.   Een druppel op een gloeiende plaat. Het “beloofde bedrag van 500 miljoen, blijkt in werkelijkheid 430 miljoen te zijnen het beloofde bedrag komt pas in 2021 beschikbaar. Dit is echt te laat, tegen die tijd zullen er volgens de prognoses 5000 banen niet ingevuld kunnen worden waardoor ruim 100.000 leerlingen zonder leerkracht zullen zitten.

Wij merken het al in de dagelijkse praktijk, leerkrachten en zeker vervangers bij ziekte zijn niet te vinden. Wij hebben dan nog de luxe dat meester Albert Heus, of juf Marleen voor de klas kunnen, maar dit gaat ten koste van andere werkzaamheden of de extra hulp. Wij sturen nog geen klassen naar huis of verdelen de kinderen nog niet over andere groepen, maar de rek begint er wel een beetje uit te raken.

De vraag voor salarisverhoging heeft hier ook me te maken. We zien dat er een groot verschil is tussen de salariswaardering van een leerkracht PO (primair onderwijs) en VO (voorgezet onderwijs). Dit, terwijl we eenzelfde Hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare verantwoordelijkheden en taken hebben. Dit maakt dat er momenteel te weinig studenten kiezen voor het beroep leerkracht PO.

Op 5 december is er overleg tussen de bonden en de minister. Wanneer dit onvoldoende oplevert zal er opgeroepen worden tot een nieuwe staking op 12 december. Wij als team van de koningin Wilhelminaschool zullen deze staking wanneer daar toe opgeroepen wordt, ondersteunen .  Zodra e.e.a. officieel is, zullen we u daar z.s.m. over informeren.   

Met vriendelijke groeten, Albert Heus      

Schoolfruit
Elke woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen schoolfruit. Kinderen die meer groente en fruit eten voelen zich fitter op school, zijn minder vaak ziek en leren gemakkelijker. (Bron: steunpunt Smaaklessen en EU Schoolfruit, Universiteit Wageningen)

Fijn dat er telkens ouders bereid zijn om ’s morgens om 8.30 even te helpen om het fruit klaar te maken. Wilt u wanneer er op u een beroep gedaan wordt ook even helpen, want “vele handen maakt licht werk.
Elke vrijdag ontvangt u van ons een mailtje waarin staat welk fruit we de week erna krijgen. De volgende week krijgen de kinderen op woensdag een tomaat, op donderdag een mandarijn en op vrijdag een peer.
Wij proberen de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren om iets te eten of te proberen (en dat lukt heel goed), wanneer zij echt iets niet lusten dan kunnen ze wat fruit van de vorige dag krijgen of mogen ze zelf wat fruit meenemen.

Kerstversiering
De weken voor het kerstfeest willen wij de school natuurlijk gezellig aankleden met verlichting etc. Wanneer u nog leuke kerstversiering hebt staan die u niet meer gebruikt en die leuk in de school zouden staan of hangen dan doet u ons daarmee een groot plezier…..
Zaken die wij niet gebruiken of kunnen gebruiken brengen wij naar de kringloop in Katwijk.

Gevraagd
We hebben heel wat potjes nodig voor de waxinelichtjes in de klas.  Dus heeft u nog babyvoeding potjes over, wilt u ze dan alstublieft schoon meegeven….
 
Ouderbijdrage
Veel ouders hebben de afgelopen periode de ouderbijdrage betaald. Wanneer u nog niet betaald heeft kunt u dit alsnog overmaken of de komende week betalen bij leden van de ouderraad op de rapportavonden.
De vrijwillige bijdrage is dit cursusjaar in de hele vereniging vastgesteld op
          € 32,- voor het eerste kind per gezin
          voor 2 kinderen € 57,50
          voor 3 kinderen € 82,50
          voor 4 kinderen  € 108,- .
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.
Ook het geld voor het schoolreisje of het schoolkamp kunt u al overmaken naar de bovenstaande bankrekening o.v.v. de naam van uw kind en de groep.
De kosten bedragen
groep 1 € 10,-         een locatie in de buurt
groep 2 en 3 € 24,-  Linnaeshof in Bennebroek
groep 4 en 5 € 24,-  Drievliet Rijswijk
groep 6 en 7 € 28,-  Walibi
groep 8 € 105,-.       Kamp in Otterlo

Inschrijving van nieuwe leerlingen
Wanneer u uw kind wilt inschrijven voor het nieuwe cursusjaar 2017 - 2018, kunt u bij meester Albert Heus een inschrijfformulier nieuwe leerlingen:ophalen.

Kerstviering
Het kerstfeest wordt op de Wilhelmina school het ene jaar gevierd in de kerk met ouders en het andere jaar in de klas (zonder ouders). Dit cursusjaar vieren we het kerstfeest in de klas op donderdag 21 december, de aanvang is 19.00 uur.
Vanaf 18.50 uur is de school open.   
U ontvangt nog nadere informatie.
 
Kerstkaarten
De laatste jaren is er in sommige groepen de “gewoonte” ontstaan om elkaar een kerstkaart te geven en deze op school uit te delen. Wij hebben vorig jaar besloten om dit niet meer te doen omdat:
Niet altijd krijgen alle kinderen een kerstkaart waardoor kinderen zich buitengesloten voelen
Er ontstaat bijna een “verplichting” om hier aan mee te doen
In sommige groepen zijn we per dag veel onderwijstijd kwijt om deze kaarten uit te delen.Dus wanneer uw kind iemand een kaartje wilt geven, leuk maar stuur hem op of bezorg het buiten school….

Team van de koningin Wilhelminaschool

Godsdienstrooster 
Woorden zijn bijzondere ‘dingen’. Als niemand ze zegt, bestaan ze nauwelijks. Maar als ze wel gezegd worden, kunnen ze veelbetekenend zijn. Woorden kunnen mensen aan het lachen maken, ze kunnen ervoor zorgen dat je je beter gaat voelen. Maar woorden kunnen ook pijn doen, ze kunnen mensen bang maken of verdrietig. Met de kinderen hebben we het deze periode over ‘woorden in de nacht’. U hebt tegen uw kind vast weleens woorden gezegd in de nacht. Woorden die gerust stellen, die vertrouwd en prettig zijn voor kinderen. Misschien lijken de woorden uit de bijbelverhalen wel een beetje op zulke woorden. We beginnen de adventstijd met de profeet Jesaja. Hij leefde in een tijd waarin veel nare dingen gezegd werden: oorlogstaal, dreigende woorden. (Wat dat betreft is er helaas weinig veranderd.) Maar Jesaja stelt daar iets tegenover. Hij heeft een weerwoord, dat hem door God zelf wordt ingefluisterd. Daardoor krijgen mensen nieuwe hoop.
Vanaf de tweede adventsweek lezen we verhalen uit het Nieuwe Testament, waarbij kerst steeds meer in beeld komt. Er klinken bijzondere woorden in de verhalen; niet alleen woorden van mensen, maar ook woorden die uit de hemel komen. Steeds opnieuw komen er engelen aan het woord in de verhalen. Bij Zacharias in de tempel, bij Maria in haar huis, bij Jozef als hij droomt en bij de herders in het veld. Het zijn woorden in de nacht, die laten zien dat alles anders wordt. Zo brengen woorden in de nacht het kerstfeest dichterbij.
 
Bij de verhalen in Kind op Maandag gebruiken we dit jaar een serie van vijf posters (formaat A3) aan waarop de verhalen verbeeld zijn. Het thema is ‘Woorden in de nacht’: elke week horen we verhalen over woorden die het donker verdrijven. Op elke poster staat een grote droomwolk. In de droomwolk ziet u een illustratie bij de verhalen van die week.
Als kinderen ’s nachts wakker liggen, zijn ze soms bang. Het is zo donker en stil… Dan helpt het als je vader of moeder naar je toe komt en zachtjes met je praat. Ineens lijkt de nacht niet zo donker meer. Dat gebeurt niet alleen in het klein, maar ook in het groot.
Als het in de wereld donker wordt, helpt het als iemand iets zegt. Iets dat je geruststelt, iets waar je hoop en vertrouwen van krijgt. Dat gebeurt in de verhalen van deze periode. De profeet Jesaja spreekt woorden in de nacht. Ook de engel bij Maria, bij Jozef en bij de herders in het veld zorgt ervoor dat de nacht niet zo donker meer is. En de wijzen zien een ster die de nacht verlicht.
Op weg naar kerst zien we zo steeds meer van het licht dat zal gaan schijnen. Met kerst vieren we dat de nacht niet donker en stil zal blijven.

Op de posters staan de volgende verhalen:
De profeet Jesaja leefde in een tijd waarin veel mensen bang waren, omdat het oorlog was. Het leek alsof het altijd donker was in het land. Maar Jesaja vertelde over het licht van de Heer. 
 
2. Maria krijgt bezoek van een engel. De engel heeft bijzondere woorden voor haar: ze krijgt een kind!

3. Jozef maakt zich zorgen. Hoe moet het verder nu Maria een kind verwacht? In de nacht komt er een engel bij hem die vertelt dat het goed komt.

4. De herders in het veld zien hoe het plotseling licht wordt. Er klinken woorden in de nacht: ‘Vrede op aarde, God houdt van de mensen.’
 
5. De wijzen hebben in de nacht een heldere ster gezien. Die ster vertelt een verhaal, over de koning die geboren is.