Klik hier om de maandbrief met plaatjes etc. te lezen.
                                      
Maandbrief april 2018
 
Agenda
29 maart         - Paasontbijt en paasvieringen
30 maart         - Goede Vrijdag alle kinderen zijn vrij
2 april             - geen school 2e Paasdag
4 april             - bijeenkomst gebedsgroep,
5 april             - verkeersexamen groep 7
                        - inloopspreekuur van het Jeugd gezinsteam
9 april             - weekopening onderbouw
10 april           - Kinderboekenschrijver Gerard van Gemert op school groep 5 t/m 8
15 april           - scholendienst om 10.30 uur in de Immanuelkerk
16 t/m 19 april           - CITO eindtoets groep 8
20 april           - Koningsspelen
24 april           - inloopspreekuur van het Jeugd gezinsteam
27 april t/m 13 mei     - Vakantie
14 mei             - eerste schooldag, start avondvierdaagse
 
Op en rond de school
 
Juf Lisette ligt in de Hospice Xenia in Leiden. Wanneer u haar een kaart wilt sturen het adres is: Kloosterpoort 4, 2312 EM Leiden.
 
Vandaag hebben wij afscheid genomen van juf Conny in groep 2, fijn dat zij ons al die maanden zo goed geholpen heeft. We hadden u al gemeld dat juf Lyda ons tot de grote vakantie komt helpen, echt heel fijn!

In de bovenbouw zijn de groepen 4 t/m 8 langzaam begonnen met Snappet in te voeren. Dit betekent dat de kinderen i.p.v. in een schrift de verwerking en de toetsen soms op hun eigen kleine mini Ipad maken. We zijn als team nog aan het onderzoeken of dit bij onze vorm van onderwijs past.
 
Fijn dat u de 10 minutengesprekken bezocht heeft. Wanneer u nog vragen heeft bel even of kom langs.
 
Momenteel zijn we allerlei praktische zaken rond de invoering van het continurooster aan het regelen, zodra er meer bekend is dan hoort u dit van ons…
 
Vanmorgen hebben we op school het Paasfeest gevierd met een paasontbijt en een viering in de onderbouw en de bovenbouw. Alle foto’s kunt u zien op de website.
 
Alle ouders die ons helpen bij allerlei zaken zoals  het paasontbijt, rijden begeleiden en fruit snijden  heel hartelijk dank!!!!

De afgelopen weken hebben alle groepen een mooie Floris de V gemaakt. Dit i.v.m. het mausoleum dat volgende week geopend wordt tegenover onze school. Wanneer u de beelden wil zien, ze staan in de Burgt tentoongesteld daar kunt u ze bekijken…..

Scholendienst 15 april
Goed nieuws!
De economie groeit, de salarissen en ook de prijzen stijgen. Voor hobby’s, cultuur en sportactiviteiten moet contributie worden betaald.
Maar er is goed nieuws!
Er is een club met veel activiteiten, cultuur, vriendschap en liefde die helemaal gratis is!
Wilt u hier meer over weten?
Kom dan naar de Scholendienst van de Koningin Wilhelminaschool op zondag 15 april in de Immanuelkerk (tegenover Dobey) om 10.30 uur.
Van harte welkom!

Film maken.
Achter de schermen is er de afgelopen maanden hard gewerkt door een kleine commissie omdat we met en in de hele school een speelfilm willen opnemen.
De komende weken en weekenden wordt de speelfilm opgenomen.
 
Metis de Film….
Stel je voor dat je school een prijs wint, omdat we één van de vijftig leukste scholen van Nederland  zijn. Maar dat blijkt een slimme truc van een hacker te zijn. Dit is het begin van het verhaal van de speelfilm “Metis””.  Deze speelfilm wordt in de maanden maart, april en mei opgenomen .
In “Metis” zullen onze leerlingen en leerkrachten de hoofdrol spelen, maar er zijn ook een paar belangrijke bijrollen, die door amateur-acteurs gespeeld.  De hele productie wordt gedaan door ouders en vrijwilligers.
Kortom een geweldig, uitdagend en verbindend project, dat u via de facebook pagina van de Wilhelminaschool en de speciale Metis facebook pagina kunt volgen…. Meld je aan !!!

Op vrijdag 6 april, op dinsdag 17 en dinsdag 24 april worden er opnames gemaakt in de klassen en op school, vaak rond de pauze. Het resultaat krijgt u natuurlijk ook te zien.  Volg ons op facebook voor nadere informatie en pre vieuws…..

Gerard van Gemert.
Op dinsdag 14 april komt Gerard van Gemert op school. Hij schrijft vooral veel kinderen boeken over hockey en voetbal. Op de basisschool zat hij al in de redactie van de schoolkrant en later werkte hij mee aan het clubblad van de voetbalclub. Schrijven van artikelen vond hij toen al leuk. In 2005 schreef hij zijn eerste boek, Gevecht om de cup, deel 1 uit de Voetbalgodenserie.
Nadat een paar uitgevers het hadden afgewezen, kreeg hij een berichtje van Clavis dat ze er wel een boek van wilden maken.
Omdat al zijn kinderen hockeyden en er toen nog niet zoveel hockeyboeken bestonden, heeft hij in 2007 ook een hockeyboek geschreven. De verdwenen stick kwam in 2008 uit en De hockeytweeling  is inmiddels ook al een bekende serie.

De series over De Voetbalgoden, Kief de goaltjesdief en De Voetbalbengels zijn ook al vertaald en in het buitenland uitgegeven. Gerard komt in de bovenbouw iets vertellen over zijn boeken en zijn beroep als boekenschrijver.

Verkeersexamen
Op donderdag 5 april is het een spannende dag voor de leerlingen van groep 7. Die dag wordt in groep 7  het landelijk theoretische verkeersexamen afgenomen. Op donderdag 12 april volgt dan het praktische examen. . Juf Ingrid heeft de afgelopen periode samen met groep 7 al flink geoefend en samen met de kinderen de route gelopen.
Om kinderen en hun ouders te stimuleren meer te oefenen heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) een app geïntroduceerd. Met de app is oefenen voor het praktisch Verkeersexamen een stuk aantrekkelijker en faciliteert VVN een dialoog tussen ouder en kind. Bij het oefenen is een bijzondere rol weggelegd voor de ouders. Het doel is dat zij de straat op gaan met hun kinderen. Hoe meer de kinderen aan het verkeer deelnemen, hoe meer ervaring en inzicht zij opdoen. Een kind uit groep 7 of 8 kijkt met hele andere ogen naar de weg dan een volwassene. De app geeft verschillende tips voor ouders waarop ze moeten letten tijdens het oefenen. De app is te downloaden via vvn.nl/vvn-verkeersexamen en via de appstores van Apple (iOs/iPad/iPhone/iPod) en Google (Android).

CITO toets
Op maandag 16, dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april zal in groep 8 de CITO eindtoets worden afgenomen. Inmiddels zijn alle leerlingen aangemeld voor het Voortgezet Onderwijs.

Koningsspelen en Sportdag
Op vrijdag 20 april doen we mee met de zgn. koningsspelen.
De verschillende groepen hebben verschillende activiteiten op het plein. U krijgt hierover nadere informatie.
 
De sportdag voor de groepen 5 t/m 8 vindt dit jaar plaats op vrijdag 18 mei.  De groepen 0 t/m 4 zijn, indien de sportdag doorgaat die dag vrij. De week voor de sportdag krijgt u nadere informatie.

Avondvierdaagse
Het duurt nog wel even, maar in de week van 14 t/m 18 mei vindt in Katwijk aan de Rijn de jaarlijkse avondvierdaagse plaats. Omdat dit gelijk na de vakantie is krijgt u in de week van 9 april een inschrijfformulier waarop u kunt aangeven of u mee wilt lopen. De school loopt op maandag 14 mei, dinsdag 15 mei, donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei.
 
Kleuters naar binnen brengen….
 ’s Morgens is het in de kleuterhal en klassen  een drukte van belang want ruim 90 kleuters willen naar de klas. Onze vraag is of u a.u.b. broertjes en zusjes buiten wilt laten, omdat de ruimte maar beperkt is,  dus oudere broertjes en zusjes even buiten afscheid nemen, b.v.d.
 
Godsdienst
Als ik de baas zou zijn… Hoe zou de wereld er dan uit zien?
Dat is één van de vragen waar de kinderen over nadenken aan de hand van de bijbelverhalen van deze periode. We lezen de verhalen van de profeet Samuel en de koningen David en Saul. Het zijn spannende en meeslepende verhalen, waarin de vraag wordt gesteld wie het eigenlijk voor het zeggen heeft in een land. Onder de verhalen ligt de vraag: Hoe zou het zijn als God het voor het zeggen heeft? Stel je voor dat God in onze wereld de dienst uitmaakt; in wat voor wereld leven we dan?
In de bijbel is een koning nooit zomaar een koning. Een goede koning is iemand die voor de mensen zorgt zoals God dat ook zou doen. Daarmee vertegenwoordigt de goede koning iets van God zelf in de wereld. Maar waar vind je zo’n koning? Daar blijven de oudtestamentische verhalen steeds weer naar op zoek. Ook koningen als Saul, David en Salomo zijn niet volmaakt; blijkbaar is het nog niet zo eenvoudig om ‘te doen wat God ook zou doen’. De verhalen zetten ons aan het denken over wat eerlijk is en goed, en hoe we zelf iets kunnen laten zien van goede zorg voor elkaar.
Rond Hemelvaart en Pinksteren onderbreken we de verhaallijn over de koningen om het met de kinderen te hebben over de hemelvaart van Jezus en het pinksterverhaal over de heilige Geest die bij de leerlingen komt. Aan de hand van deze verhalen ontdekken kinderen de betekenis van deze feestdagen.
 
Week 14 ■ 03/04 - 06/04  Ik luister  1 Samuel 1 en 1 Samuel 2: 1-26
God luistert naar mensen, zelfs als ze heel zachtjes bidden. Dat ontdekt Hanna die in de tempel haar verdriet voor de Heer neerlegt. Dat het voor mensen soms moeilijk is om te luisteren, blijkt uit het verhaal over de zonen van Eli. Hun vader is priester, maar zij doen verkeerde dingen.
 
Week 15 ■ 09/04 - 13/04  Is God hier?         1 Samuel 3: 1-18 en 1 Samuel 4: 1-22
In de nacht hoort de kleine Samuel een stem. Het is niet de stem van Eli; God roept hem. Zo weet Samuel dat God bij hem is. De zonen van Eli denken dat God bij het leger is als de ark daarnaartoe wordt gebracht. Dan zijn ze vast onoverwinnelijk! Maar het loopt anders. Israël verliest de oorlog van de Filistijnen en de ark wordt geroofd.
 
Week 16 ■ 16/04 - 20/04       Weet wat je doet!     
1 Samuel 5, 1 Samuel 6: 1-18 en 1 Samuel 8: 1-22
De Filistijnen hebben de ark van het verbond meegenomen. Ze ontdekken dat het een bijzonder voorwerp is: Overal waar die ark wordt neergezet, gebeuren vreemde dingen. Een beeld valt om, mensen worden ziek… Die ark moet maar gauw weer terug, bedenken ze.
Als Samuel oud geworden is, vraagt het volk Israël hem om een koning aan te wijzen. ‘Weet wat je doet’, zegt Samuel. ‘Een koning brengt je niet alleen geluk.’ Maar het volk wil het toch.

Week 17 ■ 23/04 - 26/04       Ik weet het niet         
1 Samuel 9: 1 - 10: 1
Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat regeren? Het eerste dat we van hem horen is dat hij op zoek is. Een zekere Saul zoekt ezelinnen. Uiteindelijk komt hij bij Samuel terecht, die hem zalft als de nieuwe koning.

Schoolkalender
Ook volgend cursusjaar   willen we weer een mooie schoolkalender meegeven aan alle kinderen en voor alle ouders. Dit is alleen maar mogelijk dankzij de sponsoring van de bedrijven die onder elk blad staan. Voor het komende jaar kunnen we nog enkele sponsors gebruiken. De kosten bedragen € 75,- voor 1 pagina. Wanneer u met uw bedrijf wilt sponsoren kunt u contact opnemen met mevr. Van Nobelen van de ouderraad. Haar mailadres is:  hannekevannobelen@casema.nl

Betalingen
Heel veel ouders hebben de ouderbijdrage en de schoolreisjes al betaald. Wanneer u dit nog niet gedaan heeft, vragen we u dit z.s.m. te doen omdat bussen en bestemmingen er van te voren van betaald moeten worden. De ouders die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, hebben deze week een schrijven ontvangen. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei kosten die niet uit de gewone leermiddelengelden kunnen worden betaald.
Daarbij gaat het met name om uitgaven voor diverse festiviteiten zoals: Sint, Kerst, paasmaaltijd, eindfeest, kinderboekenweek etc.
De volgende bedragen gelden voor dit cursusjaar:   € 32,- voor het eerste kind per gezin
voor 2 kinderen € 57,50 en voor 3 kinderen €  82,50.
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101  o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.
Ook het geld voor het schoolreisje of het schoolkamp kunt u al overmaken naar bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind en de groep.
De kosten bedragen:
groep 0 en 1 € 10,-     (zij gaan naar een bestemming in de buurt)
groep 2 en 3 € 24,-      zij gaan naar de Linnaeushof
groep 4 en 5 € 24,-     zij gaan naar de Duirell                        
groep 6 en 7 € 28,-      zij  gaan naar Walibi
groep 8 € 105,-.          zij gaan op kamp in Otterloo

Stemperiode Nederlandse kinderjury begonnen
Wat is het beste boek van vorig jaar? Alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar mogen dat samen bepalen. Het boek dat de meeste stemmen krijgt, wint de Kinderjuryprijs.
Meedoen? Zoek en lees boeken uit 2017. Veel van die boeken zijn te vinden in de school bibliotheek. Bedenk dan wat de drie beste zijn en stem op die boeken! De stemperiode duurt van 9 maart t/m 20 april 2017. Op de website van de Kinderjury kunnen kinderen een top 3 samenstellen. Alle kinderboeken die in 2017 zijn verschenen doen mee aan de Kinderjury 2018. Om het kiezen iets makkelijker te maken zijn er twee lijsten met honderd titels per leeftijdsgroep op de site te vinden.
Op school tijdens het BAVI lezen kunnen de kinderen de boeken ook lezen, want wij hebben de afgelopen maand veel van de boeken aangeschaft! Ook in de bibliotheek zijn veel boeken beschikbaar, veel leesplezier.
Ik wil een (prenten) prentenboek voor slechts € 2,-
Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle – maar dan ook alle – kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de allermooiste kinderboeken. Om die missie te laten slagen wordt ieder jaar in februari een klassiek jeugdboek en in april een prachtig prentenboek ter beschikking gesteld voor maar 2 euro!
Het jeugdboek van 2018 is het met een zilveren griffel bekroonde ‘Ronja de Roversdochter’van Astrid Lindgren en het prentenboek ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’ van Sam McBratny.  Een echte klassieker onder de prentenboeken. Er werd destijds na lancering binnen een jaar meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht.
 
Ronja de Roversdochter
In Ronja’s geboortenacht splijt een bliksemschicht de roversburcht van haar vader in tweeën. De rovers blijven er gewoon wonen, en Ronja groeit op in de burcht, en het grote bos eromheen. Op een dag ontdekt ze dat de aartsvijand van haar vader, Borka, met zijn roversbende in het andere deel van de burcht getrokken is. Ze sluit vriendschap met zijn zoon Birk, en als hun vaders daar kwaad om zijn, lopen ze weg en gaan ze samen in een grot in het bos wonen. Daar hebben ze een heerlijke zomer, maar waar moeten ze in de winter wonen? Het wordt steeds kouder…
Dit boek werd bekroond met een Zilveren Griffel
Vanaf 9 februari verkrijgbaar bij de boekhandel. Voor meer informatie zie: geefeenboekcadeau.nl

 Raad eens hoeveel ik van je hou
Een prachtig prentenboek waar grote haas tegen kleine haas  op verschillende manieren ‘ik hou van je’ zegt.
‘Grote Haas, kom eens hier met je oren.
Ik moet je iets héél belangrijks vertellen.
Raad eens hoeveel ik van je hou?’
Vanaf 6 april verkrijgbaar bij de boekhandel. Voor meer informatie zie: geefeenprentenboekcadeau.nl

Pasen
Op donderdag 29 maart hebben wij het paasfeest gevierd. In de klas begonnen we met een Paasontbijt. Na de pauze was er eerst een paasviering voor de Ob en daarna voor de BB. U kunt alle foto’s zien op de site, van het ontbijt op de klassenpagina’s.