Klik hier om het PDF bestand te downloaden met plaatjes
                          
Agenda
1 mei - eerste schooldag, groep 8 naar tentoonstelling Soldaat van Oranje
4 mei – dodenherdenking, om 19.25 uur verzamelen bij de Voorhof.
         - luizencontrole
5 mei  - gewoon school
8 mei  - weekopening OB
9 mei    - inloopspreekuur JGZ 8.30 – 9.00 uur
              - schrijfster Selma Noort op school voor groep 5 t/m 8
12 mei - sportdag groep 5 t/m 8
14 mei - themadienst
15 mei - weekopening OB
              - voorstelling kunstmenu groep 7 en 8
              - eerste avond avondvierdaagse
16 mei - tweede avond avondvierdaagse
18 mei - derde avond avondvierdaagse
19 mei - slotavond avondvierdaagse
22 t/m 26 mei         - vakantie
30 mei - nieuwe maandbrief

Personeelszaken
Juf Agnes is thuis van de kelder trap gevallen en heeft daarbij haar enkelbanden gescheurd, waardoor zij de afgelopen weken niet kon werken. Wij hopen dat zij snel weer opknapt. Op donderdag en vrijdag werd zij vervangen door juf Maja de Best.
Juf Marion uit groep 6 heeft aangegeven dat zij voor haar gezin kiest en dat zij aan het einde van dit cursusjaar stopt met werken. Wij gaan hard op zoek naar een opvolger.
[Afbeeldingsresultaat voor gymnastiek]

Nieuwe vakleerkracht gymnastiek
Met ingang van mei, neemt meester Paul van Leeuwen ouderschapsverlof op. Het verlof wordt opgenomen op de woensdag en duurt ongeveer een jaar. In die periode krijgen de kinderen van de groepen 8 en 6 les van een vervanger. Hij heet Luuk Heijnen.
Vanaf begin april heeft groep 7 geen gymles meer van juf Nelie van der Slot. Zij is vervangen door meester Rik Brouwer. Wij wensen meester Luuk en meester Rik veel plezier op de gymlessen.
 
Examens
Op donderdag 6 april was het een spannende dag voor de kinderen uit groep 7, zij deden op die dag examen voor het verkeersdiploma. Gelukkig zijn alle kinderen geslaagd. Groep 7 van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat.   Alle ouders die “gepost” hebben, hartelijk dank voor uw hulp!
 
Dansproject
U heeft het vast wel gemerkt dat wij eind maart begin april veel aandacht besteed hebben aan het project DANSEN:
Via lessen, workshops door DWS, Salsa en volksdansen gingen de beentjes van alle kinderen regelmatig van de vloer.
Op dinsdag 4 april was de stichting “Dans op school” ingevlogen. Zij verzorgden een ééndaagse danshappening op school. De hele dag werd er heel hard geoefend door alle groepen voor de eindpresentatie. Het thema was “Dansend door de tijd”.
Aan de hand van dansen als Nederlandse boerendans, Hofballet, Charleston, Lindy Hop, Rock & Roll, Disco, Bollywood en Streetdance kwam de hele dansgeschiedenis tot leven.
Het was natuurlijk geweldig weer en om half drie was het hele plein volgestroomd met ouders en andere belangstellenden. Alle kinderen waren in stijl verkleed en zette hun beste beentje voor. De ouders kregen een wervelende show te zien van kleuters tot groep 8 en het eindigde met een dans door alle kinderen voor de ouders.
Wanneer u dit spektakel  nog niet via Face book gezien heeft, dan kunt u nog terecht  op de website van de school voor een korte impressie.
Op vrijdag is dit project afgesloten door een presentatie voor en door alle kinderen in de school zelf. Wij kijken er met heel veel plezier op terug.

De ouderenquête
In de vorige maandbrief stond al aangekondigd dat wij een ouder enquête zouden houden. U heeft gemerkt dat we die nog niet naar u opgestuurd hebben, dit i.v.m. technische problemen. De eerste week van mei ontvangt u van ons een email met daarin een link en een wachtwoord en dan kunt u de enquête anoniem invullen. Wij hopen op een grote respons.

CITO-eindtoets
De afgelopen week heeft groep 8 de CITO eindtoets gemaakt. Het is nog even wachten op de uitslag, want deze wordt pas na 12 mei verwacht.

Sportdag
Op vrijdag 12 mei is er bij goed weer voor de groepen 5 t/m 8 een sportdag. Na de vakantie ontvangt u alle informatie. Alle kinderen krijgen een schoolshirt mee naar huis. Wilt u het schoolshirt na sportdag schoon weer op school inleveren.
Wanneer de sportdag niet doorgaat, dan hebben alle kinderen (ook groep 0 t/m 4) gewoon school.
 
Themadienst
Op zondag 14 mei is het niet alleen Moederdag, maar om 9 uur is er in de Immanuelkerk ook de jaarlijkse scholenthema dienst.
Omdat er in het afgelopen jaar enkele kerken gesloten zijn,  zijn wij op 14 mei aan de beurt.
In deze dienst gaat voor dhr. Maurits de Ridder en het thema is: Wat doe jij met Gods woord?
Alle liedjes zijn geoefend en bijna alle kinderen gaan een bijdrage leveren, het zou leuk zijn wanneer u deze dienst ook bijwoont. Ook andere belangstellenden opa’s en oma’s zijn van harte welkom!!!
 
Afval scheiden….
Ook wij proberen op school te denken aan ons milieu. Wij kunnen niet vroeg genoeg beginnen dit de kinderen te leren. Vandaar dat wij met veel plezier meedoen met een pilot van de gemeente om als school het vuil gescheiden op te halen.
Vandaar dat wij sinds enkele weken blik, plastic en drinkpakjes gescheiden inzamelen.
Ook zien we steeds meer kinderen die i.p.v. drinkpakjes (veel suiker) water drinken en flesjes meenemen, veel              
                                                                      gezonder en beter voor het milieu!
Ook is er met de gemeente afgesproken dat de groepen 5 t/m 8 1x per jaar een schoonmaakactie houden in de buurt van de school….
U kunt nog steeds batterijen en oude kranten op school inleveren…

Avondvierdaagse
In de week van 15 t/m 19 mei vindt de avondvierdaagse plaats. De inschrijvingsbrief ontvangt u  dinsdag na de meivakantie. Wij hopen op een grote deelname. Wij lopen op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond. U kunt zich opgeven tot  vrijdag 12 mei.

Godsdienst
Je bent al een hele tijd naar iets aan het zoeken en ontdekt dan ineens dat het al die tijd al vlak voor je neus ligt. Voor veel kinderen en volwassenen een herkenbare situatie. Hoe kan het dat ik dat niet gezien heb, denk je na die tijd. In deze weken werkt Kind op Maandag met het thema ‘Kijk je ogen uit!’. Dat is iets anders dan ‘kijk uit je doppen!’. ‘Kijk je ogen uit’ is een uitnodiging, om oog te krijgen voor wat mooi en goed is in de wereld om je heen. Dat het niet altijd makkelijk is om dat te doen, blijkt wel uit de bijbelverhalen van deze weken. Na Pasen horen we over twee mensen die op weg zijn van Jeruzalem naar Emmaüs. Onderweg praten ze over Jezus, die gekruisigd en begraven is. Ze hebben niet door dat hij al die tijd naast hen loopt.
 
Deze weken lezen we met de kinderen ook verhalen uit het boek Genesis, over de ‘wording’ van alles wat leeft. ‘God zag dat het goed was’, vertelt het bijbelverhaal steeds opnieuw. Wij kijken deze weken met God mee naar de schepping, om te zien waar we blij en vrolijk van worden. Maar we hebben ook oog voor wat niet goed gaat, voor de dingen die beter anders kunnen. Het boek Genesis vertelt dat God een nieuw begin met mensen wil maken, ook als ze er een puinhoop van hebben gemaakt. Als mensen weer oog krijgen voor liefde en vrede, begint het verhaal van Gods goede aarde opnieuw.
 
Week 18: 1 t/m 5 mei 2017
God maakt de hemel en de aarde, Genesis 1:1-25
God maakt de mensen, Genesis 1:26-2:3
Het paradijs, Genesis 2:8-25
 
 Week 19: 8 t/m 12 mei 2017
Adam en Eva doen wat niet mag, Genesis 3
Noach moet een ark maken, Genesis 6:9-22
In de ark, Genesis 7:1-24
 
Week 20: 15 t/m 19 mei 2017
Een duif met een takje, Genesis 8:1-14
Uit de ark, Genesis 8:15-9:7
God sluit een verbond met Noach, Genesis 9
 
Week 21: 22 t/m 26 mei 2017 Vakantie
 
Selma Noort
Op dinsdag 9 mei komt de kinderboekenschrijfster Selma Noort onze school bezoeken om iets meer te vertellen over het schrijven van boeken en haar werk.
Wij organiseren dit samen met de bibliotheek in het kader van boekpromotie en promotie van het lezen.

Kunstmenu groep 7 en 8
 De leerlingen van groep 7 en 8 gaan op 15 mei  naar de voorstelling Kaspar H. Dit project is onderdeel van Kijk|Kunst dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw. Via Kijk|Kunst komen bijna 61.000 Zuid-Hollandse leerlingen in contact met professionele kunst.
Kaspar H.
Neurenberg, 1828. Vanuit het niets duikt een jongen op. Hij loopt vreemd en hij kan maar 1 zin zeggen : ‘Ik wil een ruiter zijn, zoals mijn vader was’. Toch zijn er een heleboel mensen die precies weten wat het verhaal van Kaspar H. is. Maar niemand is het eens! ‘Hij is opgevoed door wolven!’ ‘Nee, hij is eigenlijk een prins!’ ‘Jullie zitten er allebei naast, hij is gewoon een leugenaar!’
Geboeid luisterden de leerlingen naar dit muzikale verhaal over waarheden, geloven wat anderen zeggen en kritisch nadenken. In de klas werd de voorstelling nabesproken en deden de leerlingen verschillende opdrachten.
 
Nochem & Van Luyn
De voorstelling Kaspar H. is gemaakt door Nochem & Van Luyn. Met gevoel voor timing, humor en met minimale middelen maken zij energieke, tragikomische voorstellingen.
 
Betalingen
Heel veel ouders hebben de ouderbijdrage en de schoolreisjes of schoolkamp al betaald. Wanneer u dit nog niet gedaan heeft, vragen we u dit z.s.m. te doen omdat bussen en bestemmingen van te voren betaald moeten worden.
 
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei kosten die niet uit de gewone leermiddelen gelden kunnen worden betaald. Daarbij gaat het met name om uitgaven voor diverse festiviteiten zoals: sint, kerst, paasmaaltijd, eindfeest, kinderboekenweek etc.
Helaas staan in de kalender de verkeerde bedragen want de vrijwillige bijdrage is dit cursusjaar in de hele vereniging vastgesteld op: 
€  31,- voor het eerste kind per gezin
          voor 2 kinderen € 45,50
          voor 3 kinderen € 80,50
          voor 4 kinderen  € 104,- .
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.
Ook het geld voor het schoolreisje of het schoolkamp kunt u al overmaken naar bankrekening NL78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind en de groep.
groep 0 en 1 € 10,-  zij gaan naar een bestemming in de buurt
groep 2 en 3 € 23,-            zij gaan naar Blijdorp te Bennebroek.
groep 4 en 5 € 23,-            zij gaan naar Drievliet
groep 6 en 7 € 15,-  zij gaan naar Duinrell
groep 8 € 105,-.      zij gaan op kamp in Otterlo
 
 Ik wil een boek!!!
Vanaf vrijdag 7 april is  een nieuwe landelijke boekhandelsactie gestart: Ik Wil Een Prentenboek!, met aanstekelijke acties rond voorlezen, waarbij de wereldberoemde voorleesklassieker De Gruffalo van Julia Donaldson en Axel Scheffler centraal staat.
Ik Wil Een Prentenboek! is een initiatief van de stichting Geef mij maar een boek!, waarin de boekhandels van Nederland zich vorig jaar hebben verenigd. Er wordt samengewerkt met lokale organisaties, onderwijsinstellingen en bibliotheken. Het doel van de stichting is om de mooiste jeugdboeken ooit, de klassiekers, voor ieder kind makkelijk en goedkoop beschikbaar te stellen.
De eerste editie was met meer dan een kwart miljoen verkochte exemplaren van Oorlogswinter van Jan Terlouw een groot succes. Het actieboek voor de tweede editie (2017) is Achtste-groepers huilen niet van Jacques Vriens.

De actie wordt nu dus uitgebreid met Ik Wil Een Prentenboek! voor jongere kinderen, dit jaar De Gruffalo van Julia Donaldson en Axel Scheffler. De Gruffalo gaat over een muisje, dat door allerlei dieren als een lekker hapje wordt gezien. Door heel slim een verschrikkelijk monster te verzinnen, de gruffalo, weet hij iedereen op een afstand te houden, óók de gruffalo zelf die echt blijkt te bestaan! Fijn prentenboek vol verrassing, herhaling en een bevredigend slot in goedlopende tekst op rijm. Op de illustraties is een goeiïg monster afgebeeld: lekker spannend griezelen, maar niet eng! Echt een superleuk boek!!! Vanaf 4 jaar (Boek en Jeugd Online).