Klik hier om de maandbrief met plaatjes te downloaden

Agenda januari
 9 januari          - studiedag PCBO, alle kinderen zijn vrij
10 januari        - eerste schooldag, start 0 groep
11 januari         - bijeenkomst gebedsgroep, aanvang 8.30 uur,   
                          - schoonmaakavond
12 januari        - luizencontrole
13 januari        - laatste dag inleveren rapport
                          - crea bovenbouw
16 januari        - weekopening OB
16 t/m 20        - kijkdagen u kunt op de door u aangegeven tijd                        een les bijwonen
17 januari        - JGZ inloopspreekuur 8.30 –  9.00 uur
20 januari        - crea bovenbouw
23 januari        - weekopening OB
26 januari        - speelgoedmiddag kleuters
27 januari        - crea bovenbouw
                           - nieuwe maandbrief

In en rond de school
Natuurlijk allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar!   Wij willen u hartelijk bedanken voor alle goede wensen die wij mochten ontvangen.

I.v.m. de kerstvakantie verschijnt deze maandbrief later dan u van ons gewend bent.
 
Op maandag 5 december mochten wij de Sint en zijn Pieten weer op school ontvangen. Helaas ging er bij het maken van de overheerlijke taart voor de Sint het één en ander mis, maar gelukkig hadden de Pieten een lekkere nieuwe taart bij zich en kon het feest “gewoon” doorgaan. Ook alle hulppieten  uit de groepen 5 t/m 8 heel hartelijke bedankt voor het maken van die prachtige surprises…..

Op donderdag 22 december hebben we het feest van de geboorte van de Here Jezus in de kerk gevierd.  Alle kinderen en ouders die geholpen hebben heel hartelijk dank. Op de site van de school kunt het liedje van de kleuters en de musical “de herberg is vol” nog een keer bekijken. 
 
Graag willen we dat deze week alle rapporten weer op school ingeleverd worden.
 
Op maandag 9 januari is er geen school i.v.m. een studiedag voor de hele vereniging. De eerste schooldag is dus dinsdag 10 januari.
 
Op deze dag start er ook een nieuwe 0 groep onder leiding van juf Carola op maandag, dinsdag en woensdag en juf Rosanne op donderdag en vrijdag. Van harte welkom!!
  
Op woensdag 11 januari houden we weer een extra schoonmaakavond. Hoewel de Cleaners de school aardig bijhouden, hebben ze gewoon niet voldoende uren (en de school niet voldoende geld)  om alles eens lekker te soppen en een goede beurt te geven.
De afgelopen jaren hebben we dit ook halverwege het jaar  extra aangepakt en dat is zo goed bevallen dat we weer een beroep op u doen. Er is koffie en koek,  een hoop gezelligheid, maar we hebben alleen nog wat handen nodig van mensen die ons willen helpen…..
 
                                               Met vriendelijke groeten, Albert Heus          
 
10 minuten gesprekken JGZ spreekuur
Tijdens onze 10 minutengesprekken rond het eerste rapport hebben we verschillende ouders geadviseerd om contact op te nemen met het Jeugd en gezinsteam. Want voor alle kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien kunt u naar een Jeugd en Gezinsteam. Met de Jeugd- en gezinswerker bespreekt u uw vraag en samen beslissen jullie wat evt. een volgende  stap is.
Ook bij ons op school  is er een Inloopspreekuur van het Jeugd- en Gezinsteam.
Deze maand op dinsdag 17 januari van 8.30 – 9.00 uur en donderdag 2 februari van 15.00 – 15.30 uur. U kunt terecht voor uw (opvoed)vragen bij Arianne van der Meij en/of Marieke Cozijn. 
Het is het handigste wanneer u zich aanmeldt bij de onderstaande mailadressen of via meester
Albert Heus: a.heus@wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl.
De contactgegevens van de medewerksters zijn:
Arianne van der Meij: 06 12609137,   a.vandermeij@jgthollandrijnland.nl (werkdagen ma t/m do).
Marieke Cozijn: 06 51512481,             m.cozijn@jgthollandrijnland.nl (werkdagen di. en do.)
Centrum voor Jeugd en Gezin              Burgemeester Koomansplein 1
2231 DA Rijnsburg                              088 254 2369      www.jeugdengezinsteams.nl
 
Open dagen
In de week van 16 t/m 20 januari kunt in de verschillende groepen de lessen bijwonen. U kon inschrijven tijden de 10 minuten gesprekken en het is heel leuk dat veel ouders hier gebruik van hebben gemaakt.   Na afloop van de les kunt u in de hal een kopje koffie of thee krijgen.
 
Van de overblijf.
De afgelopen periode zijn er nogal wat bekers etc. op school blijven staan. Wanneer u iets mist, kom even langs om te controleren of er iets van u bijstaat!
Wilt u a.u.b. goed doorgeven wanneer de kinderen moeten overblijven door dit te noteren op het inschrijfformulier in de hal. Wanneer uw kind structureel moet overblijven op vaste dagen wilt u dit dan a.u.b. ook goed doorgeven en aangeven wanneer uw kind hier geen gebruik van maakt.
Wij willen graag oude kerstkaarten om volgend jaar met de kinderen weer kerstkaarten te maken. Verder wensen wij iedereen een goed en gezond 2017.                                                                                                                                                     Tante Marleen en tante Karin.

EHBO groep 8
Wanneer u thuis nog oude verbanden heeft uit bijv. afgekeurde EHBO dozen dan willen wij die graag hebben. We maken er gebruik van bij de jeugd EHBO in groep 8

Inschrijving nieuwe leerlingen
Wilt u uw kind inschrijven, dan kunt u bij meester Albert Heus een inschrijfformulier ophalen, thuis invullen en daarna op school weer inleveren. Nieuwe ouders kunnen een afspraak maken voor een nadere toelichting en een rondleiding. Dit moet voor 24 februari gebeuren, want dan sluit de inschrijvingstermijn!!!!
 
Ouderbijdrage
Wanneer u uw ouderbijdrage nog niet betaald heeft, dan kunt u dit overmaken op bankrekening  
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.
De vrijwillige bijdrage is dit cursusjaar vastgesteld op € 32, voor het eerste kind per gezin , voor 2 kinderen € 57,50 en voor 3 kinderen €  82,50.
 
Keuze voortgezet onderwijs
De komende weken worden er op scholen voor voortgezet onderwijs open dagen gehouden. De data staan in het informatiebulletin dat alle kinderen van groep 8 hebben meegekregen. De CITO eindtoets vindt plaats op 18, 19 en 20 april. De komende weken houden we met alle ouders gesprekken i.v.m. de keuze voor het voortgezet onderwijs. U ontvangt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
 
Godsdienst
Al eeuwenlang bidden mensen het Onze Vader. ‘Uw koninkrijk kome…’ bidden ze dan. Maar wat bedoelen ze daar eigenlijk precies mee? Hoe zou dat koninkrijk eruit zien? Hoe ziet de wereld eruit als God onder de mensen woont? Daar laat Jezus iets van zien in de verhalen van deze weken. Hij vertelt hoe het leven kan zijn als mensen geloven in recht en gerechtigheid, als ze liefde hebben voor elkaar en de wereld om hen heen. Als dat gedaan wordt, gebeuren er wonderen. In de verhalen worden zieke mensen beter, wie niet meetelde staat ineens vooraan. Zou het zo gaan in het koninkrijk van God?
De Bijbelverhalen vertellen dingen waar je blij van wordt, waar je hoop van krijgt. Maar soms worden er ook lastige vragen gesteld. Kun je je vijanden liefhebben? Maar hoe moet dat dan? En moet je je eigenlijk altijd aan de regels houden, of zijn er soms dingen die belangrijker zijn dan regels en wetten? Daar gaan we met de kinderen over in gesprek.
Nadat we met kerst gevierd hebben dat Jezus geboren werd, komen we in deze periode meer te weten over wie Jezus nu precies was. Dat komt je nog het best te weten door te kijken naar wat hij doet. Overal waar hij komt, laat hij een spoor van geluk na. Van gezondheid, liefde en eerlijkheid. ‘Jezus laat het zien’ is dan ook het thema van deze weken. En het mooie is: Hij is niet de enige die het kan laten zien. Daar kan iedereen aan meedoen!

Week 2: 9 t/m 13 januari 2017
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Twaalfjarige Jezus, Lucas 2:41-52

Week 3: 16 t/m 20 januari 2017
Johannes de Doper, Lucas 3:1-18
Doop van Jezus, Lucas 3:21-22
De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-21

Week 4: 23 t/m 27 januari 2017
De boze man, Lucas 4:31-37
De schoonmoeder van Simon, Lucas 4:38-39
Zieke mensen, Lucas 4:40-44

Week 5: 30 januari t/m 3 februari 2017
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26
 
Gebedsgroep
Elke eerste woensdag van de maand komen een aantal ouders bijeen om voor de school en de samenleving te bidden . In de hal van de kleuters staat een doos waarin u evt. suggesties voor gebedsonderwerpen kunt deponeren. Sinds kort heeft deze gebedsgroep ook een email adres, gebedvoorwilhelminaschool@gmail.com zodat u evt. gebedsonderwerpen ook via dit email adres kunt doorgeven. Woensdag 11 januari komt de gebedsgroep weer bij elkaar, aanvang 8.30 uur ‘s morgens.

Prentenboek van het jaar
De kleine walvis van Benji Davies is
Prentenboek van het jaar.
Boy woont met zijn vader en zes katten in een klein vissershuisje. Na een stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis op het strand. Dat is het begin van een bijzondere vriendschap…