Klik hier om de maandbrief met plaatjes te downloaden.

Agenda
30 januari        - weekopening onderbouw
1 februari        - Bijeenkomst gebedsgroep, aanvang 8.30 uur,   Kleipettenlaan 290
2 februari        - spreekuur JGZ van 15.00 – 16.30 uur
3 februari        - crea bovenbouw
6 februari        - weekopening onderbouw
10 februari      - crea bovenbouw
13 februari      - weekopening onderbouw
14 februari      - bezoek kleuters aan de brandweer
17 februari      - crea bovenbouw
20 februari      - weekopening onderbouw
21 februari      - spreekuur JGZ van 8.30 – 9.00 uur
                          - EHBO examen groep 8
23 februari      - spelletjesmiddag kleuters
24 februari      - de laatste schooldag voor de voorjaarsvakantie
                          - de groepen 5 t/m 8 hebben   ’s middags gewoon school, er is geen crea- nieuwe maandbrief
27 februari – 3 maart  - voorjaarsvakantie
6 maart            - eerste  schooldag

In en rond de school
Op maandag 9 januari was er een studiedag voor alle personeelsleden binnen de hele vereniging in de Voorhof. Het was een nuttig samenzijn, waar we veel met elkaar en van elkaar geleerd hebben. De hele dag waren er bijeenkomsten over technieken hoe we nog beter les kunnen geven en uw kinderen kunnen begeleiden Het was een inspirerende, gezellige en nuttige studiedag.
 
Super fijn dat er op 11 januari flink wat moeders (en 1 vader!) aanwezig waren om ons te helpen bij de schoonmaak, alles zag er weer lekker fris uit.
 
Op woensdagmiddag 18 januari hadden we een studiemiddag voor onze eigen school, er was aandacht voor de muzieklessen, de regels en routines op school  en de groepsplannen.
 
De eerste week na de kerstvakantie hebben de luizenmoeders alle groepen weer gecontroleerd, hartelijk dank daarvoor. Wilt u alstublieft zelf ook blijven controleren, want er waren in sommige groepen weer neten gevonden. Alleen wanneer we allemaal alert zijn, lukt het om ze buiten de deur te houden. Er zijn  luizencapes op school verkrijgbaar voor 11 euro.

De kleuters werken de komende weken over het onderwerp 112.
 
Alle groepen maken in deze weken allerlei CITO toetsen op het gebied van taal, lezen, rekenen en woordenschat. De resultaten van uw kind(eren) worden op de rapportavonden met u besproken.
 
                                                           Met vriendelijke groeten, Albert Heus
 
Open dagen
Wat leuk dat zoveel ouders gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om de lessen bij te wonen. Voor de kinderen maar ook voor ons als collega’s is het altijd weer spannend!
 
Inschrijving nieuwe leerlingen
De afgelopen weken is er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nieuwe kinderen op te geven. Wij danken deze ouders voor het in ons gestelde vertrouwen. Wel willen we u erop wijzen dat kinderen die voor 1 januari 2018 4 jaar worden voor 24 februari opgegeven moeten worden, want daarna kunnen we u (ook wanneer u al kinderen op school heeft) geen plaatsje meer garanderen.
 
Citotoetsen
Vanaf maandag 23 januari t/m vrijdag 10 februari worden er in alle klassen weer de Cito toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) afgenomen. Dit is een serie landelijke toetsen die elk half jaar wordt afgenomen. Bij diverse vakgebieden wordt bekeken hoe de kinderen zich in de afgelopen periode hebben ontwikkeld. Natuurlijk houden de leerkrachten ook tussentijds de vorderingen van uw kind bij, maar bij de toetsen van het LVS wordt ook een vergelijk gemaakt met leeftijdsgenoten in heel Nederland. De grafieken met de uitkomsten van de toetsen zullen we weer toevoegen in de rapportmap die uw kind in maart mee naar huis krijgt. Als de resultaten voor ons reden zijn om eerder met u te overleggen, dan hoort u dat uiteraard van ons.

Themadienst
Begin februari is er altijd een scholendienst in de kerken van Rijnsburg.
I.v.m. de sluiting van de verschillende kerkgebouwen zijn deze diensten nu gesplitst. Onze school is op zondag 14 mei aan de beurt.

Dansen in school
Eind maart tot begin april hebben wij in de hele school een groot project rond het thema DANS!
Mocht u zelf of in uw omgeving iemand kennen die in welke vorm ook een bijdrage kan leveren dan kunt u altijd een mailtje sturen naar a.heus@wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl.
Alle ideeën en suggesties zijn van harte welkom…..
 
Heel erg bedankt!!!
Wij willen de firma Zandbergen heel hartelijk bedanken, zij sponsoren namelijk de bloemen voor lief en leed van de school, ook hebben zij voor de kerst voor elke groep een aantal kleine kerstboompjes geregeld met lichtjes. Ook willen wij meneer de Rie hartelijk bedanken , hij heeft voor de kleuters een nieuwe werkhoek gemaakt. Echt geweldig dat zij ons zo helpen!!
 
Godsdienst
Week 05 ■ 30/01 - 03/02  Thema: Ongelooflijk waar
Lucas 5: 1-11, 17-26
Als je de hele nacht al gevist hebt maar je hebt niks gevangen, dan lukt het gewoon niet. Dan kan iemand wel zeggen dat je het nog eens moet proberen, maar jij weet wel beter. Hoewel… Als Jezus het zegt, luistert Simon Petrus toch. Zijn net komt ongelooflijk vol te zitten.

Week 06 ■ 06/02 - 10/02 Thema: Mag dat wel?
Lucas 6: 1-23
Er zijn regels over wat wel mag en wat niet mag. Wat Jezus doet, klopt dat eigenlijk wel met de regels? Jezus vertelt dat goed doen niet hetzelfde is als je houden aan de regels.

Week 07 ■ 13/02 - 17/02 Thema:  Vriend en vijand
Lucas 6: 27-35; 41-45, 7:1-10
Jezus zegt dat je je vijanden lief moet hebben. Kan dat dan? En wat is er voor nodig?
Later stuurt een centurio, een belangrijke man uit het Romeinse leger, zijn knechten naar Jezus toe. Is de centurio een vijand? Of is hij een vriend? De joodse leiders vertellen dat hij veel goeds gedaan heeft voor de synagoge. Hij vraagt aan Jezus of zijn zieke knecht beter kan   worden. Hij heeft een groot geloof.
 
Week 8 ■ 20/02 - 24/02   Thema: Doe maar mee!
Lucas 7:11-17, 8: 4-15
Bij de poorten van de stad Naïn komen twee optochten elkaar tegen. De vrolijke stoet rondom Jezus gaat de stad in, een begrafenisstoet gaat de stad uit. Die twee optochten passen niet bij elkaar. Maar Jezus overbrugt de afstand tussen beide. Een dode jongen staat op. Hij en zijn moeder mogen meedoen met het goede leven.
Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Als je het woord van God laat groeien, lijkt dat op zaad dat in goede grond valt.

Cursussen na schooltijd.
De afgelopen weken hebben alle kinderen weer een schrijven van factor W ontvangen waarin allerlei leuke cursussen en sportactiviteiten na schooltijd worden aangeboden. U kunt uw kind voor een gering bedrag  inschrijven voor bijv. toneel, muziek, dans etc. U kunt inschrijven via de site van http://www.welzijnskwartier.nl/
 
Vakantierooster 2017 -2018
Hieronder kunt u lezen hoe de schoolvakanties voor het schooljaar 2017-2018 zijn gepland. De meivakantie is extra lang doordat Koningsdag op een vrijdag valt. Aansluitend is de meivakantie waarin ook Hemelvaart valt.
herfstvakantie            16-10-‘17 t/m 20-10-‘17
kerstvakantie              25-12-‘17 t/m 05-01-‘18
voorjaarsvakantie        26-02-’18 t/m 02-03-‘18
Pasen                           30-03-’18 t/m 02-04-‘18
Koningsdag                   27-04-’18
meivakantie                 30-04-’18 t/m 11-05-‘18
2e Pinksterdag            21-05-‘18
zomervakantie             16-07-’18 t/m 24-08-‘18
 
Doppen sparen voor geleidehonden
[Zwarte labrador met tuig tussen een berg gekleurde doppen.
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in op school! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden. De gehele opbrengst komt ten goede aan de opleiding van onze geleidehonden.
In de maandbrief van november stond dat we er mee zouden stoppen, maar inmiddels hebben we weer een plek gevonden waar wij ze kunnen inleveren, dus lever alle doppen weer in!!!!!!
 
WELKE DOPPEN?
U kunt allerlei doppen van hard plastic voor ons sparen: van mineraalwater- en frisdrankflessen tot doppen van fruitsappakken en sportdrankjes. Of denk aan doppen van slagroombussen, doseerdopjes van wasmiddel, wasbolletjes en deksels van potten pindakaas of chocopasta. Ook doppen van shampoo,zepen en deodorant mogen ingeleverd worden.
 
HOE INLEVEREN?
Levert u de doppen alstublieft schoon en droog in. Graag de doppen vrij van andere materialen en los in de container deponeren. Dus niet in meerdere kleine zakjes. (Plastic) zakjes, lipjes van metaal of karton of een rubberen rand in of aan de dop vervuilen het recycleproces. Wilt u deze voor ons verwijderen.
 
Zendingsproject
Elke maand sponsoren wij een school in Oeganda met een vast bedrag. Het geld wat wij verder ophalen steden we per jaar aan een ander doel. Dit jaar is het zendingsgeld bestemd voor de organisatie Dorcas Ondernemers Regio West.
Deze organisatie maakt deel uit van Dorcas Nederland, een christelijke hulporganisatie die zich het leed van mensen in ontwikkelingslanden aantrekt. Zij ondersteunen projecten die medische zorg bieden en organiseren preventievoorlichting over hygiëne, HIV en aids en zoeken oplossingen voor tekorten aan (schoon) water.
Hulp van buitenaf is nodig. De armoede en levensomstandigheden in ontwikkelingslanden zijn schrijnend. Anderhalf miljard mensen heeft geen toegang tot medische zorg! Wereldwijd sterven hierdoor jaarlijks 3,1 miljoen mensen.
 
Dorcas Ondernemers Regio West heeft in Afrika samen met de lokale bevolking dammen gebouwd, waterputten geslagen, scholen ingericht en kinderen een volledige scholing tot en met de universiteit aan toe gegeven. Kinderen krijgen te eten, boeren runnen inmiddels hun eigen bedrijf en ziektes worden bedwongen. Kortom, velen hebben de mogelijkheid gekregen op een beter menswaardig bestaan dankzij de hulp van Dorcas Ondernemers Regio West..
 
Wij ondersteunen het Project Health for Life;
 
Gezondheid is een of misschien wel het belangrijkste wat een mens zich kan wensen. Dit geldt ook voor de bevolking in Kenia, het land waar de meeste projecten van Dorcas Ondernemers Regio West zich bevinden. De laatste jaren is er veel aandacht geschonken aan het realiseren van schoon drinkwater en het opstarten van landbouwactiviteiten.
 
Health for Life is een volgende stap en zet in op verbetering van de hygiënische omstandigheden. Dit kan vaak heel eenvoudig met goede voorlichting en preventiemateriaal. In Kenia worden heel veel kinderen ziek van Jiggers. Kinderen lopen veelal op blote voeten in het zand. Dat vinden zandvlooien heerlijk, want die kunnen zo heel makkelijk, via een wondje, onder de huid van de voeten hun eitjes droppen. Vervolgens komt daar een larfje uit; de jigger, die verwijderd moet worden, met alle gevolgen van dien. Malaria komt in heel Kenia voor. Een ernstige ziekte die wordt overgebracht door muggen. Om de kans op besmetting te verkleinen zijn anti-muggen maatregelen noodzakelijk. Muskietnetten zijn praktische producten die mensen goed beschermen tegen insecten.
Daarnaast blijft Dorcas zich inzetten om het aantal nieuwe hiv-infecties te verlagen, en het toegankelijk maken van goede zorg voor mensen die al te maken hebben met hiv/aids.
Health for Life……. In Kenia niet zo vanzelfsprekend als bij ons, maar wel pure noodzaak!
 
Hieronder een link naar een kort filmpje over Dorcas (spreekt kinderen ook aan) en de website waar u eventueel meer informatie kunt vinden. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SRivz-r934k 

website: http://www.dorcasregiowest.nl
 
Boekenhoek
Voorlezen is leuk en super belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind, hieronder staan want handige tips…….
 
Een boek kiezen
In de boekwinkel en bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een geschikt boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van uw kind. Denk eens aan de volgende situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt uw kind zindelijk of leert het zelfstandig naar de wc te gaan.
Veel bibliotheken hebben de boeken per thema bij elkaar staan. Ook in de boekwinkel kan men u boeken tonen over speciale onderwerpen.
[nvd17_pakket_231]
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer prachtig vinden. U hebt misschien zelf al lang genoeg van het boek, maar u weet dat herhaling erbij hoort. Lees prentenboeken juist een aantal keer voor om er zoveel mogelijk uit te halen.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft echt niet saai te zijn als u elke keer een ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages of hebben de kinderen zelf wel eens zoiets meegemaakt?
 
Voorleesrituelen
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op storingen. Voorleestijd is de tijd waarin u samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen.
 
Voorlezen met stemmetjes
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is helemaal niet nodig om u extra in te spannen om met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. Als u langzaam voorleest, goed articuleert en uw kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan treft u vaak veel beter de toon en zal uw kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt.
 
[Prentenboek van het Jaa: De kleine walvis] Te moeilijk of niet?
Het kan prettig zijn om van andere ouders of leidsters, of in de bibliotheek of boekwinkel, titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd van uw kind. Dan nog kan het zijn dat u aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is.
Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk net een beetje te moeilijk mag zijn. Als u het meerdere keren voorleest en u praat samen over het verhaal, hebt u de meeste kans dat uw kind door een boek geboeid wordt.
 
Voorspel samen het verhaal
Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen.
 
Moeilijke woorden
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kunt u uw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. Naderhand kunt u ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt uw kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik.
 
Laat uw kind vertellen
Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens navertellen.
Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het verhaal beter begrijpen.
 
Voorbereiding op het voorlezen
Lees de titel van het boek voor en praat met uw kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar het verhaal. Als u de kaft samen bekijkt, kunt u samen met uw kind bedenken waar het boek over zou kunnen gaan.