Klik hier om de maandbrief met plaatjes te downloaden

Agenda december
28 november    - weekopening OB
                            - 10 minuten gesprekken n.a.v. het eerste rapport
29 november    - 10 minuten gesprekken n.a.v. het eerste rapport
30 november    - alle leerlingen krijgen hun rapport mee naar huis
2 december     - Crea-bovenbouw
                           - alle hulppieten kunnen hun surprises naar school brengen van 17.00 - 17.30 uur
5 december     - Sintviering, bovenbouw heeft ’s middags “gewoon” school
7 december      - gebedsgroep bijeenkomst vanaf 8.30 uur; Kleipettenlaan 290
8 december      - inloopspreekuur JGZ 8.30- 9.00 uur
12 december    - weekopening OB
                               voorlichtingsavond groep 8 in de Burgt
19 december    - weekopening OB
22 december    - spelletjesmiddag kleuters
                            - 19.00 – 20.00 uur kerstviering in de Immanuelkerk
23 december   - ‘s morgens school, daarna kerstvakantie.
24 december   - 8 januari - kerstvakantie.
9 januari           - studiedag vereniging PCBO alle leerlingen zijn vrij
10 januari        -  eerste schooldag en nieuwe maandbrief
                           - start nieuwe 0 groep.

Verrassing…
Wat een geweldige verrassing was het voor mij vrijdag 28 oktober. ’s Morgens vroeg door Dorine gewekt omdat ik op tijd op school moest zijn. Leuk om onderweg al die foto’s op de lantaarnpalen te zien. Op school zo verrast te worden met een geweldig ontbijt. Alle kinderen die een prachtig lied zongen. Daarna in de klassen al die mooie zelf gemaakte spellen  spelen. Het was voor mij een geweldige dag. Ik wil alle collega’s en ouders die dit achter mijn rug georganiseerd hebben (en dat is echt heel knap) heel erg bedanken. Ik wil u ook bedanken voor de geweldig leuke cadeaus die ik mocht ontvangen, echt een beetje te gek. Ik wil ook al alle kinderen bedanken voor de prachtige spellen die ze gemaakt hebben, ik heb er van genoten.        

Meester Albert Heus
 
In en rond de school
Veel groepen hebben allerlei activiteiten buiten school bezocht, o.a. het Panbos, voorstellingen en musea en sportinstuif groep 3 en 4. Van alle activiteiten kunt u een verslagje zien op de website onder de desbetreffende groep. Fijn dat we op zoveel ouders kunnen rekenen wanneer er geholpen moet worden.
 
De komende week hebben we de 10 minuten gesprekken n.a.v. het eerste rapport. U heeft uw persoonlijke uitnodiging inmiddels ontvangen. Wilt u zich a.u.b. aan de aangegeven tijden houden.
U kunt zich op deze avonden ook aanmelden voor de open lessen in de week van 16 tot 20 januari.
Er is (helaas maar) plaats voor 1 ouder per kind in de klas.

Natuurlijk branden we de periode voor de kerst kaarsjes in de klas. De kinderen mogen echter niet zelf kaarsen meenemen, maar krijgen van school een waxine lichtje in een potje, dit in verband met het evt. brandgevaar.
 
Het is weer de laatste maand van het jaar, de tijd van vuurwerk etc. Het is op school streng verboden om vuurwerk af te steken. Wanneer wij vuurwerk zien, dan pakken wij het af en melden de kinderen aan bij bureau Halt.
 
Wilt u wanneer u uw kind komt ophalen bij de pleinuitgang enige ruimte vrij laten dit komt de doorstroming ten goede. Wij zullen trachten op tijd buiten te zijn….
 
Het komt vrij regelmatig voor dat kinderen die niet overblijven tussen de middag te vroeg op school komen, zij mogen pas na 13.15 uur op het schoolplein. Wilt u daar a.u.b. op letten.
 
De kleuters werken deze weken over Sint en kerst.
 
                                                Met vriendelijke groeten, Albert Heus        
Sinterklaas
Op vrijdag 2 december kunnen alle hulppieten de surprises tussen 17.00 uur en 17.30 uur op school brengen. Ook op maandag 5 december kunnen de kinderen tussen 8.00 en 8.15 uur hun surprises binnen brengen. Maandag 5 december ontvangen we de Sint tussen 8.30 en 9.00 uur op het schoolplein, u bent natuurlijk van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.  Via de website kunt u weer alle foto’s zien. De bovenbouw heeft ’s middags “gewoon” school.

Kerstversiering
De weken voor het kerstfeest willen wij de school natuurlijk gezellig aankleden met verlichting etc. Wanneer u nog leuke kerstversiering hebt staan die u niet meer gebruikt en die leuk in de school zouden staan of hangen dan doet u ons daarmee een groot plezier…..
Zaken die wij niet gebruiken of kunnen gebruiken brengen wij naar de kringloop in Katwijk.

Kijkdagen
Twee jaar geleden hebben wij u voor het eerst in de gelegenheid gesteld om een les bij te wonen in de klas. Dit is u toen goed bevallen, want veel ouders hebben hier gebruik van gemaakt.
Dit cursusjaar willen we dit weer doen en wel in de week van 16 – 20 januari. Op de rapportavonden van komende week hangt er bij elke groep een rooster, daarop kunt u uw naam invullen. De tijden zijn van 9.00 – 9.45 uur, van 10.30 – 11.15 uur of ’s middags van 13.30 – 14.15 uur. Soms staat er door de tijd een kruis dat betekent dat u dan de les niet kunt bijwonen i.v.m. de gym etc. We kunnen maar één ouder per kind plaatsen i.v.m. de ruimte en het beschikbare meubilair.
 
Op tijd komen
Het komt regelmatig voor dat kinderen te laat komen, wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind op tijd op school is.
 
Gevraagd
We hebben heel wat potjes nodig voor de waxinelichtjes in de klas.  Dus heeft u nog babyvoeding potjes over, wilt u ze dan alstublieft schoon meegeven…. groep 8 is weer begonnen met EHBO lessen, wanneer u nog oude verbanden thuis heeft, dan kunnen zij die goed gebruiken.
 
Ouderbijdrage
Veel ouders hebben de afgelopen periode de ouderbijdrage betaald. Wanneer u nog niet betaald heeft kunt u dit alsnog overmaken of de komende week betalen bij leden van de ouderraad op de rapportavonden.
De vrijwillige bijdrage is dit cursusjaar in de hele vereniging vastgesteld op
             € 32,- voor het eerste kind per gezin
             voor 2 kinderen € 57,50
             voor 3 kinderen € 82,50
             voor 4 kinderen  € 108,- .
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.
Ook het geld voor het schoolreisje of het schoolkamp kunt u al overmaken naar de bovenstaande bankrekening o.v.v. de naam van uw kind en de groep.
De kosten bedragen
groep 1 € 10,-               locatie in de buurt
groep 2 en 3 € 23,-      Blijdorp Rotterdam
groep 4 en 5 € 23,-      Plaswijk Rotterdam
groep 6 en 7 € 16,-      Duinrell Wassenaar
groep 8 € 105,-.           Kamp in Otterlo

Inschrijving van nieuwe leerlingen:
Wanneer u uw kind wilt inschrijven voor het nieuwe cursusjaar 2016 - 2017, kunt u bij meester Albert Heus een inschrijfformulier ophalen.

Kerstviering
Het kerstfeest wordt op de Wilhelmina school het ene jaar gevierd in de kerk met ouders en het andere jaar in de klas (zonder ouders). Dit cursusjaar vieren we het kerstfeest in de kerk en wel op donderdag 22 december, de aanvang is 19.00 uur.  Vanaf 18.45 uur is de kerk open.   
 
Doppenactie stopt helaas
Helaas moeten we per 1 december stoppen met de succesvolle doppenactie voor de blindengeleide honden. De afgelopen jaren werden de doppen door de familie Ketting opgehaald en naar een distributiepunt gebracht. Helaas stopt het distributie punt in de buurt en moeten de doppen nu naar Amsterdam worden gebracht. We vinden het erg jammer want de afgelopen jaren zijn er erg veel doppen gespaard. We willen u en vooral Marjoleine en Anne Ketting heel hartelijk bedanken voor alle hulp!!!
De actie voor de voedselbank d.m.v. Hoogvliet en marktzegeltjes loopt geweldig.

Kerstkaarten
De laatste jaren is er in sommige groepen de “gewoonte” ontstaan om elkaar een kerstkaart te geven en deze op school uit te delen. Wij hebben besloten om dit vanaf dit jaar niet meer te doen omdat:
Niet altijd krijgen alle kinderen een kerstkaart waardoor bepaalde kinderen buitengesloten worden
Er ontstaat bijna een “verplichting” om hier aan mee te doen
In sommige groepen zijn we per dag veel onderwijstijd kwijt om deze kaarten uit te delen.Dus wanneer uw kind iemand een kaartje wilt geven, leuk maar stuur hem op of bezorg het buiten school….
Team van de koningin Wilhelminaschool

Godsdienstrooster 
Aan het eind van het jaar fiets je veel in het donker. Als je ’s ochtends naar school gaat, maar ook als je aan het eind van de middag van de BSO, een sportclub of een vriend(-in) naar huis gaat, moet je vaak je licht aan doen. Op zo’n moment kun je je bijna niet voorstellen dat het in de zomer al licht is voordat je wakker bent. En dat het dan nog steeds licht als je – veel te vroeg, voor je gevoel! – weer naar bed moet.
Hoe voelt het eigenlijk, al dat donker om je heen? Het kan heel leuk zijn, bijvoorbeeld als je als kind in het donker in de auto zit en alle lichten van andere auto’s ziet. Maar het donker kan ook saai zijn of eng. In de weken voor kerst staan we stil bij het donker. Niet alleen bij het donker van de nacht, maar ook bij de donkere dingen overdag. Bij ‘donkere’ gezichten, bij gebeurtenissen waar geen glans aan zit. We staan stil bij het verdriet en de angst. In de Bijbelverhalen van deze periode gaat het daar ook over. We lezen bijvoorbeeld uit Jesaja, die leefde in een donkere tijd vol oorlog en ruzie. En toch geloofde Jesaja dat het licht zou worden. In het kerstverhaal horen we over een donkere nacht in Betlehem, waarin plotseling een licht gaat schijnen. Dat geeft hoop. Het laat zien dat God altijd opnieuw licht zal maken, zelfs na de langste en donkerste nacht.

Week 48 ■ 28/11 - 02/12          Thema: Vrede Jesaja 2-1:5, 11:1-10
Jesaja leeft in een land waar oorlog is. De mensen zijn er bang, er is veel pijn en verdriet. Maar Jesaja gelooft dat het anders zal worden. Hij vertelt dat God de mensen niet vergeten is. Er komt vrede voor iedereen. Uit de familie van koning David zal iemand komen die de geest van de Heer met zich meedraagt.

Week 49 ■ 05/12 - 09/12         
Thema: Stil eens…  Lucas 1:5-25, 1:26-38
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: hij zal een zoon krijgen, Johannes de Doper. Zacharias wordt er stil van. Later komt de engel Gabriël bij Maria. Ook zij krijgt bijzonder nieuws te horen: Jezus zal geboren worden.

Week 50 ■ 12/12 - 16/12         
Thema: Woorden tekort Lucas 1:39-56, 1:57-80
Als je niet meer weet wat je moet zeggen, kun je altijd nog zingen. Zacharias en Maria zijn zó blij, dat ze een lied zingen. Ze zingen over Johannes en over Jezus. Maar ook over de wereld, over alle mensen die bevrijd zullen worden.

Week 51 ■ 19/12 - 23/12         
Thema: Kom kijken! Lucas 2:1-20
In een stal in Betlehem wordt Jezus geboren. Er is licht in de nacht, een lied uit de hemel dat gehoord wordt op de aarde. De herders mogen het met eigen ogen zien