Klik hier om de volledige maandbrief met plaatjes te downloaden. 

Agenda
3 april             - weekopening onderbouw
4 april             - Dans in school project,
                           ouders welkom van af 14.30 uur
5 april             - bijeenkomst gebedsgroep,
6 april             - verkeersexamen groep 7
10 april           - weekopening onderbouw
13 april           - Viering Paasfeest met paasontbijt
14 april           - Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij
17 april           - 2e Paasdag, alle kinderen zijn vrij
18 t/m 20 april           - CITO eindtoets groep 8
20 april           - inloopspreekuur jeugd en gezinsteam van 15 - 15.30 uur
21 april           - koningsspelen op school
24 t/m 28 april           - Vakantie
1 mei               - eerste schooldag, groep 8 bezoekt de set van “Soldaat van Oranje”
 
Op en rond de school
 De afgelopen weken is er al flink gedanst op school.
A.s. dinsdag 4 april vindt er een happening plaats. De groep “Dans in school” komt dan langs om met alle groepen een dans in te studeren. Dit mondt uit in een voorstelling voor en door alle kinderen.
Bij goed weer gaat dit plaats vinden op het plein en bij slecht weer in de gymzaal aan de “Korte Vaart”. Het vindt plaats van 14.45 – 15.30 uur.
U bent van harte welkom om deze uitvoering bij te wonen.
Het is erg leuk wanneer de kinderen  bij deze voorstelling speciale kleding dragen.
Kledingadvies:
Groep 0 en 1: Volk                          Boerenzakdoek, tuinbroek
                                                           Meiden haren in twee vlechten
Groep 2: Hof Ridders en prinsessen Kroontje & Prinsessenjurk
                                                           Helemaal in het grijs met evt. Ridder accessoire.
Groep 3: Lindy Hop                            Zwarte broek, witte blouse,  evt. blazer
Groep 4: Charleston                           M: Strak jurkje, glitter bandje met veer om hoofd  
                                                                J: Blouse en stropdas, netjes gekamde haren
Groep 5: Rock en Roll                        M:Felle rokken en strikken                                       
                                                                J: Vetkuif, Spijkerbroek en zwart leren jasje
Groep 6: Disco                                    Wijd uitlopende pijpen, gekleurde zonnebrillen, kleurrijk
Groep 7: Bollywood                            Harem/Pofbroeken
Groep 8: Urban                                  Urban/street look

Vivian den Hollander.
Afgelopen dinsdag was de schrijfster Vivian den Hollander op onze school te gast. Zij heeft aan de kinderen van de onderbouw meer verteld over haar vak en hoe belangrijk en leuk  het is om te lezen. Ook konden de kinderen allerlei vragen stellen. Wij hebben dit samen met de bibliotheek georganiseerd in het kader van boekpromotie en promotie van het lezen.

Toetsen en examens
Op donderdag 6 april is het een spannende dag voor de leerlingen van groep 7. Die dag wordt in groep 7 ook het landelijk verkeersexamen afgenomen. Juf Ingrid heeft de afgelopen periode samen met groep 7 al flink geoefend en samen met de kinderen de route gelopen.
Om kinderen en hun ouders te stimuleren meer te oefenen heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) een app geïntroduceerd. Met de app is oefenen voor het praktisch Verkeersexamen een stuk aantrekkelijker en faciliteert VVN een dialoog tussen ouder en kind. Bij het oefenen is een bijzondere rol weggelegd voor de ouders. Het doel is dat zij de straat op gaan met hun kinderen. Hoe meer de kinderen aan het verkeer deelnemen, hoe meer ervaring en inzicht zij opdoen. Een kind uit groep 7 of 8 kijkt met hele andere ogen naar de weg dan een volwassene. De app geeft verschillende tips voor ouders waarop ze moeten letten tijdens het oefenen. De app is te downloaden via vvn.nl/vvn-verkeersexamen en via de appstores van Apple (iOs/iPad/iPhone/iPod) en Google (Android).

Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april zal in groep 8 de CITO eindtoets worden afgenomen. Inmiddels zijn alle leerlingen aangemeld voor het Voortgezet Onderwijs.

Koningsspelen en Sportdag
Op vrijdag 21 april doen we mee met de zgn. koningsspelen.
De verschillende groepen hebben verschillende activiteiten op het plein. U krijgt hierover nadere informatie.
De sportdag voor de groepen 5 t/m 8 vindt dit jaar plaats op 12 mei. 
De groepen 0 t/m 4 zijn, indien de sportdag doorgaat die dag vrij. De week voor de sportdag krijgt u nadere informatie.
 
Avondvierdaagse
Het duurt nog wel even, maar in de week van 15 t/m 19 mei vindt in Katwijk aan de Rijn de jaarlijkse avondvierdaagse plaats. Direct na de vakantie ontvangt u van ons een inschrijfformulier waarop u kunt aangeven of u mee wilt lopen. De school loopt op maandag 15 mei, dinsdag 16 mei, donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei.
 
Website en facebook
U kunt ons tegenwoordig ook volgen op facebook. Veel ouders doen dit al, vaak staan er dan op de website nog meer foto’s…. van harte aanbevolen.

Trakteren
Het is natuurlijk leuk wanneer kinderen op hun verjaardag de klas trakteren. Daarnaast komt het tegenwoordig soms voor dat sommige kinderen voor alle klasgenootjes een cadeautje hebben. Dit is echt niet de bedoeling . Wij zien liefst een gezonde, eenvoudige traktatie.

Kleuters naar binnen brengen….
 ’s Morgens is het in de kleuterhal en klassen  een drukte van belang want ruim 90 kleuters willen naar de klas. Onze vraag is om u a.u.b. broertjes en zusjes buiten wil laten omdat de ruimte maar beperkt is,  dus oudere broertjes en zusjes even buiten afscheid nemen, b.v.d.

Tevredenheid ouders…..
In de maand april ontvangt u een e-mail van school waarin u gevraagd wordt om mee te doen met onze tevredenheidspeiling. In de mail staat een link naar de online vragenlijst. Vorige keer had 65% van de ouders gereageerd. Wij hopen dat de respons deze keer nog groter zal zijn.  Uw mening over de schooltijden, sfeer en veiligheid op school is van groot belang. Wilt u daarom 10 minuten de tijd nemen om uw mening te geven? Alvast bedankt voor uw medewerking. De resultaten worden natuurlijk bekend gemaakt.

Media: de mobiele telefoon….
Jongeren vinden het heerlijk om via hun mobieltje voortdurend met elkaar in contact te staan, en zijn razendsnel in sms'en. De leeftijd waarop het eerste mobieltje bemachtigd wordt, ligt steeds lager. Een kind van 8 jaar met een mobiele telefoon is allang geen uitzondering meer. Het is een handig middel om aan hun ouders te laten weten waar ze zijn en met wie. Ouders kunnen op hun beurt eenvoudig hun kind lokaliseren en doorgeven hoe laat het thuis moet zijn.
Naast bellen en sms'en hebben mobiele telefoons tegenwoordig zoveel mogelijkheden dat ze ook als spelcomputertje dienen, als fototoestel, videocamera, wekker, en noem maar op.
ook bij ons op school zien we steeds meer kinderen met mobieltjes.
Binnen school mogen ze niet gebruikt worden, alleen wanneer de juf of de meester dit aangeeft tijdens de les, maar dit gebeurt bijna nooit omdat we daar de Ipads voor hebben.
Ook merken we dat we  in de klassen steeds meer ruzies moeten uitzoeken door problemen via whatts app groepen etc. superhandig maar ook heel makkelijk  om ruzies uit te vechten… Behalve dat daar een taak ligt voor ons als school denken wij dat hier ook een taak ligt voor u als ouders. Kijk eens mee naar wat uw kind allemaal appt of schrijft en wellicht ten overvloede, maar houdt de mobile telefoon ’s avonds beneden want uw zoon of dochter is niet de eerste die in bed ’s nacht aan het chatten of spelen is…

Luizencontrole
Beste ouders,                                                                        
Op de oproep voor hulp met de luizencontroles zijn tot nu toe 3 reacties binnengekomen. We hebben echt meer hulp nodig! Hieronder nog even alles op een rijtje en; ziet u een mogelijkheid om te helpen, meldt u dan aan!

Hoe en wat precies?
-  voor elke groep zijn we op zoek naar ouders die willen helpen met de luizencontrole; dit       schooljaar nog voor de week van 1 mei en 5 juni
- afhankelijk van het aantal ouders, hun beschikbaarheid in de controleweek en het       lesrooster van de groep wordt een controlemoment gekozen. Dit in overleg met de     leerkracht
- bij het constateren van luizen en/of neten in de groep neemt juf Marleen contact op met       de ouders van de leerling(en).
- na een week vindt er een nacontrole plaats door een (van de) controlemoeder(s) bij de
   betreffende leerling.
U kunt zich opgeven bij: m.bloemendaal@wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl

                                                                   Juf Marleen Bloemendaal
Godsdienst
Waar word je rijk van?           Lucas 18:9-14, 19:28-48
Jezus vertelt over de tollenaar en de farizeeër die in de tempel bidden. Het gaat er om dat je
om genade vraagt, zoals de tollenaar doet.
In het verhaal van Palmpasen komt Jezus als koning de stad binnen, maar zonder de rijkdom van een koning.
In de tempel jaagt hij de handelaren weg, want de tempel is een plek om stil te zijn. Daar wordt je uiteindelijk rijk van.
 
Voor geen goud                      Lucas 22:1-23, 47-62, 23
Voor geen goud laat je je vrienden in de steek, toch? Judas verraadt Jezus voor een zak met geld en Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent. Uiteindelijk komt het zo ver dat Jezus gekruisigd wordt. Maar dat is niet het einde, want voor geen goud laat God het verhaal van zijn zoon eindigen in die nacht. Want na Goede Vrijdag wordt het Pasen!
 
Een rijke toekomst
Lucas 24:1-12
‘Sta op!’ zei Jezus ooit tegen de dochter van Jaïrus. En ze stond op. Na het donker van Goede Vrijdag gebeurt in de vroege Paasmorgen hetzelfde. In de nacht, als de mensen het nog niet kunnen zien, zegt God tegen zijn zoon: ‘Sta op!’ De volgende morgen is het graf leeg. Een rijke toekomst is begonnen.
 
Week 17: 24 t/m 28 april 2017 VAKANTIE

Schoolkalender
Ook volgend cursusjaar   willen we weer een mooie schoolkalender meegeven aan alle kinderen en voor alle ouders. Dit is alleen maar mogelijk dankzij de sponsoring van de bedrijven die onder elk blad staan. Voor het komende jaar kunnen we nog enkele sponsors gebruiken. De kosten bedragen € 75,- voor 1 pagina. Wanneer u met uw bedrijf wilt sponsoren kunt u contact opnemen met mevr. Van Nobelen van de ouderraad. Haar mailadres is:  hannekevannobelen@casema.nl
 
Betalingen
Heel veel ouders hebben de ouderbijdrage en de schoolreisjes al betaald. Wanneer u dit nog niet gedaan heeft, vragen we u dit z.s.m. te doen omdat bussen en bestemmingen er van te voren van betaald moeten worden. De ouders die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, hebben deze week een schrijven ontvangen. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei kosten die niet uit de gewone leermiddelengelden kunnen worden betaald.
Daarbij gaat het met name om uitgaven voor diverse festiviteiten zoals: Sint, Kerst, paasmaaltijd, eindfeest, kinderboekenweek etc.
De volgende bedragen gelden voor dit cursusjaar:   € 32,- voor het eerste kind per gezin
voor 2 kinderen € 57,50 en voor 3 kinderen €  82,50.
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101  o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.
Ook het geld voor het schoolreisje of het schoolkamp kunt u al overmaken naar bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind en de groep. De kosten bedragen:
groep 0 en 1 € 10,-     (zij gaan naar een bestemming in de buurt)
groep 2 t/m 5 € 23,-    de groepen 2 en 3 gaan naar Blijdorp en groepen 4 en 5 naar Plaswijck                        
groep 6 en 7 € 16,-      zij  gaan naar Duinrell
groep 8 € 105,-.          zij gaan op kamp in Otterloo
 
Stemperiode Nederlandse kinderjury begonnen
Wat is het beste boek van vorig jaar? Alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar mogen dat samen bepalen. Het boek dat de meeste stemmen krijgt, wint de Kinderjuryprijs.
Meedoen? Zoek en lees boeken uit 2016. Bedenk dan wat de drie beste zijn en stem op die boeken! De stemperiode duurt van 9 maart t/m 20 april 2017. Op de website van de Kinderjury kunnen kinderen een top 3 samenstellen. Alle kinderboeken die in 2016 zijn verschenen doen mee aan de Kinderjury 2017. Om het kiezen iets makkelijker te maken zijn er twee lijsten met honderd titels per leeftijdsgroep op de site te vinden.
Op school tijdens het BAVI lezen kunnen de kinderen de boeken ook lezen, want wij hebben de afgelopen maand veel van de boeken aangeschaft! Ook in de bibliotheek zijn veel boeken beschikbaar, veel leesplezier.

Ik wil een prentenboek
Vrijdag 7 april start een nieuwe landelijke boekhandelsactie: Ik Wil Een Prentenboek!, met aanstekelijke acties rond voorlezen, waarbij de wereldberoemde voorleesklassieker De Gruffalo van Julia Donaldson en Axel Scheffler centraal staat.
Ik Wil Een Prentenboek! is een initiatief van de stichting Geef mij maar een boek!, waarin de boekhandels van Nederland zich vorig jaar hebben verenigd. Er wordt samengewerkt met lokale organisaties, onderwijsinstellingen en bibliotheken. Het doel van de stichting is om de mooiste jeugdboeken ooit, de klassiekers, voor ieder kind makkelijk en goedkoop beschikbaar te stellen.
De eerste editie was met meer dan een kwart miljoen verkochte exemplaren van Oorlogswinter van Jan Terlouw een groot succes. Het actieboek voor de tweede editie (2017) is Achtste-groepers huilen niet van Jacques Vriens.

De actie wordt nu dus uitgebreid met Ik Wil Een Prentenboek! voor jongere kinderen, dit jaar De Gruffalo van Julia Donaldson en Axel Scheffler. De Gruffalo gaat over een muisje, dat door allerlei dieren als een lekker hapje wordt gezien. Door heel slim een verschrikkelijk monster te verzinnen, de gruffalo, weet hij iedereen op een afstand te houden, óók de gruffalo zelf die echt blijkt te bestaan! Fijn prentenboek vol verrassing, herhaling en een bevredigend slot in goedlopende tekst op rijm. Op de illustraties is een goeiïg monster afgebeeld: lekker spannend griezelen, maar niet eng! Echt een superleuk boek!!! Vanaf 4 jaar (Boek en Jeugd Online).